Każda Kasia trafi na swego Jasia
Dzisiaj jest 25.11.2015
Imieniny: Katarzyny, Erazma, Klemensa
Wyszukaj: w PPR W Internecie

Reklama
PPR » Praca » Zobacz artykuł

Kiedy praca na roli uprawnia do nagrody jubileuszowej

23.07.2004

Jeżeli układ zbiorowy pracy, przepisy o wynagradzaniu lub inne przepisy szczególne zobowiązują pracodawcę do wypłacania nagród jubileuszowych, a także przewidują wliczanie do okresu pracy uprawniającego do tych nagród okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy, do stażu tego wlicza się niektóre okresy pracy w gospodarstwie rolnym.

Chodzi tu m.in. o przypadające przed 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem. Wynika to z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U. nr 54, poz. 310). Warto dodać, że ten przepis nie wymienia wszystkich okresów pracy na roli zaliczanych do stażu pracy, pozostałe określa art. 1 ust. 1 pkt 1 i 3.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy nie jest możliwe wliczenie do okresu pracy, o którym mowa, okresów pracy w gospodarstwie rolnym od 1 stycznia 1983 r., jak też okresu pracy wykonywanej przed ukończeniem 16 roku życia.

PRZYKŁAD Józef J., urodzony 16 października 1964 r., pracował w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez swoich rodziców od 17 października 1980 r. do 28 lutego 1985 r. Zakładając, że spełnia pozostałe warunki ustawowe, do okresu pracy uprawniającego do nagród jubileuszowych można wliczyć mu jedynie okres pracy w tym gospodarstwie od 17 października 1980 r. do 31 grudnia 1982 r. (dodajmy jednak, że nie pozbawia to Józefa J. możliwości ubiegania się – na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy – o wliczenie okresu pracy od 1 stycznia 1983 r. do 28 lutego 1985 r. jako wykonywanej w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin).

PRZYKŁAD Weronika C., urodzona 27 kwietnia 1962 r., podjęła pracę w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez swoich rodziców od 1 listopada 1976 r. i wykonywała ją do 14 kwietnia 1979 r. Zakładając, że spełnia pozostałe warunki ustawowe, do okresu pracy uprawniającego do nagród jubileuszowych można wliczyć jej jedynie okres pracy w tym gospodarstwie od 28 kwietnia 1978 r. do 14 kwietnia 1979 r.

Praca w gospodarstwie rodziców lub teściów

Liczy się praca w gospodarstwie prowadzonym przez rodziców lub teściów, z wyłączeniem pracy w gospodarstwie prowadzonym przez jakąkolwiek inną osobę, np. przez dziadka lub wujka. W rachubę wchodzą przy tym teściowie aktualni, a nie rodzice przyszłego męża lub żony (u których ktoś pracował przed zawarciem związku małżeńskiego).

Swego czasu uzależniano wliczanie do pracowniczego stażu pracy okresów pracy w gospodarstwie prowadzonym przez rodziców lub teściów od późniejszego objęcia i rozpoczęcia prowadzenia tego samego gospodarstwa rolnego, skutecznie eliminując tym samym okresy pracy wykonywanej np. w gospodarstwie rolnym rodziców, gdy następnie objęło się i rozpoczęło prowadzenie gospodarstwa rolnego teściów. Nie ma to obecnie najmniejszego znaczenia. Dla wliczenia do pracowniczego stażu pracy okresów pracy wykonywanej w gospodarstwie rodziców wystarcza bowiem objęcie i rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa teściów, zaś dla wliczenia do pracowniczego stażu pracy okresów pracy wykonywanej w gospodarstwie teściów – objęcie i rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa rodziców (zob.: uchwała Sądu Najwyższego z 8 czerwca 1993 r., I PZP 20/93; OSNC 1994/1/9, i wyrok SN z 14 października 1994 r., I PRN 82/94; OSNP 1995/2/23).

PRZYKŁAD Zbigniew L., urodzony 7 marca 1963 r., pracował w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez swoich rodziców od 1 czerwca 1980 r. do 20 listopada 1982 r., a następnie objął i rozpoczął prowadzenie wraz ze współmałżonkiem gospodarstwa rolnego teściów. W związku z czym – zakładając, że spełnia pozostałe wymogi ustawowe – okres pracy w pierwszym z tych gospodarstw podlega wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagród jubileuszowych.

Warto w tym miejscu zaakcentować, że zawarcie związku małżeńskiego z kimś, kto wcześniej objął gospodarstwo swoich rodziców, nie jest równoznaczne z objęciem tego gospodarstwa. Nie obejmuje się przecież gospodarstwa teściów, lecz (współ)obejmuje się gospodarstwo współmałżonka.

PRZYKŁAD Elżbieta R., urodzona 3 lutego 1960 r., podjęła pracę w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez swoich rodziców od 4 lutego 1976 r. i wykonywała ją do 18 stycznia 1981 r. W 1981 r. Elżbieta R. zawarła związek małżeński z Romanem D., który objął gospodarstwo rolne rodziców w 1979 r., a więc jeszcze przed zawarciem tego związku małżeńskiego. Nie można więc uznać, że Elżbieta R. objęła gospodarstwo rolne teściów, co wyłącza możliwość wliczenia do okresu pracy uprawniającego do nagród jubileuszowych okresu pracy w gospodarstwie rolnym jej rodziców.

Sposób przejęcia

Przyjmuje się, że objęcie gospodarstwa rolnego może nastąpić w szczególności przez:

  • przekazanie pracownikowi, jego małżonkowi lub obu małżonkom w formie aktu darowizny
  • przekazanie pracownikowi, jego małżonkowi lub obu małżonkom w formie aktu kupna-sprzedaży
  • przeniesienie własności tego gospodarstwa na rzecz pracownika, jego małżonka, względnie na oboje małżonków w drodze umowy o dożywocie
  • dziedziczenie tego gospodarstwa przez pracownika, jego małżonka, względnie przez oboje małżonków po przeprowadzonym postępowaniu spadkowym.

PRZYKŁAD Maria W., urodzona 8 sierpnia 1951 r., pracowała w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez swoich teściów od 11 grudnia 1971 r. i wykonywała ją do 5 maja 1976 r. 6 maja 1976 r. teściowie przenieśli własność swojego gospodarstwa na rzecz swojego syna i zarazem jej męża Stanisława W. Zakładając, że Maria W. spełnia pozostałe warunki ustawowe, praca w tym gospodarstwie podlega wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagród jubileuszowych.

Artykuł 1 ust. 1 pkt 2 ustawy nie wymaga, ażeby objęcie i prowadzenie gospodarstwa rolnego następowało bezpośrednio po zaprzestaniu w nim pracy (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 7 września 1999 r., I PKN 250/99; OSNP 2001/1/10). Może zatem następować to w czasie najzupełniej dowolnym.

PRZYKŁAD Jerzy K., urodzony 25 lipca 1959 r., pracował w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez swoich rodziców od 26 lipca 1975 r. do 10 marca 1982 r., a następnie odziedziczył to gospodarstwo dopiero 12 kwietnia 2004 r. Nie przeszkadza to – zakładając, że spełnił pozostałe warunki ustawowe – zaliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagród jubileuszowych okresu pracy Jerzego K. w tym gospodarstwie.


DW za Gazetą Prawną

Waszym zdaniem (komentarzy: 2)

Dodaj komentarz

Nowość. Jeśli jesteś zalogowany do forum ppr.pl, Twój komentarz pojawi się natychmiast po dodaniu. Zalogowani użytkownicy mają ponadto możliwość głosowania na komentarze. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta zarejestruj się na forum.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy
WODOWSKA [15.01.2014 22:47] zgłoś nadużycie oceń komentarz Plus Minus

Moi rodzice posiadali gospodarstwo 2.8 ha w 1977 r ukończyłam 16 lat i pracowałam do podjęcia 1 pracy tj 16 08 1983 r zamieszkiwałam razem z rodzicami
czy mogę sobie wliczyć do stażu pracy lat pracy mam32 a do zasiłku przedemerytalnego brakuje mi 3 lata ODCHODZĘ NA PDO


zag [31.05.2007 15:55] zgłoś nadużycie oceń komentarz Plus Minus

Od 3 roku życia mieszkałam z siostra mojej przedwcześnie zmarłej mamy. Moja sytuacja prawna nigdy nie była uregulowana. Ciocia traktowała mnie jak córkę i przepisała gospodarstwo, które do dziś prowadzę. Na studiach, kazali mi przez 3 lata przedkładać wycinek renty cioci. Myślę, że to iż nie przysługuje mi prawo do nagrody jubileuszowej, jest dla mnie bardo krzywdzące. W liceum, bardzo ciężko pracowałam na gospodarstwie. Dlaczego nie mogę zaliczyć sobie tej pracy, tylko dlatego, że byłam pełną sierotą?

© Copyright PPR 2000-2015 Wszelkie prawa zastrzeżone