Bajki prawdy miewają połowę
Dzisiaj jest 02.12.2015
Imieniny: Balbiny, Pauliny, Bibiany
Wyszukaj: w PPR W Internecie

Reklama
PPR » Produkcja roślinna » Zobacz artykuł

Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje

04.07.2008

W czwartym okresie raportowania tj. od 1 maja do 30 czerwca 2008 roku, stwierdzamy wystąpienie zagrożenia suszą: zbóż ozimych i jarych, ziemniaków, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, truskawek, roślin strączkowych uprawianych na glebach I kategorii (bardzo lekkich).
Zagrożenie suszą na glebach II kategorii (lekkich) wystąpiło dla: zbóż ozimych i jarych, rzepaku i rzepiku, ziemniaków, buraków cukrowych, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, truskawek, roślin strączkowych.
Zboża ozime i jare, rzepak i rzepik, buraki cukrowe, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, truskawki oraz rośliny strączkowe uprawiane na glebach III kategorii (średnich) są również zagrożone suszą.
Zagrożenie suszą zbóż ozimych i jarych, rzepaku i rzepiku, tytoniu, warzyw gruntowych, truskawek, roślin strączkowych występuje również na glebach IV kategorii (ciężkich).
Susza wystąpiła w 15 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, łódzkim oraz w północnej części podlaskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz na północno-zachodnich krańcach woj. lubelskiego.
Susza nie występuje jedynie w województwie podkarpackim.
Suszą zagrożonych jest 65,1% gmin w Polsce oraz 52,5% gruntów ornych. W stosunku do poprzednich szacunków (raport nr 3) odsetek gmin, w których wystąpiła susza zwiększył się o dalsze 12,6%, a obszar gruntów ornych powiększył się o 8,3%.
Najbardziej zagrożonymi obszarami suszą są Wielkopolska i Kujawy. Natomiast w niewielkim stopniu zagrożona suszą jest jedynie Polska południowa i południowo-wschodnia.
W maju w rejonach o niskich wartościach klimatycznego bilansu wodnego (KBW) wpływ na niekorzystne warunki wilgotnościowe dla upraw miała wysoka temperatura powietrza, wyższa od średniej wieloletniej od 0,5-1,0°C, a przede wszystkim bardzo niskie opady atmosferyczne, od 10 do 30% normy. W czerwcu szczególnie niesprzyjające warunki dla upraw wystąpiły z powodu dalszych niskich opadów atmosferycznych, w rejonach występowania suszy, od 20 do 50% normy, a jednocześnie przy wysokiej temperaturze powietrza, wyższej od wieloletniej o ok. 1-1,5°C, wysokich wartości usłonecznienia i niskiej wartości wilgotności względnej powietrza.
Natomiast na południu kraju, ze stosunkowo wysokimi wartościami KBW, temperatura powietrza w maju była zbliżona lub nawet niższa od średniej wieloletniej (północno-wschodnia Polska) z opadami od 50 do 100% normy. W czerwcu również i na tym obszarze, wystąpiły niskie opady atmosferyczne (ok. 50% normy) przy temperaturze powietrza zbliżonej do średniej wieloletniej, co znacznie pogorszyło warunki agrometeorologiczne dla upraw.
Według prognoz plonów na dzień 30 czerwca 2008, wykonanych w Zakładzie Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki IUNG-PIB w Puławach w województwach objętych suszą przewiduje się spadki plonów, owsa o 40% (miejscami nawet o 50%), jęczmienia jarego, pszenicy jarej o 30%, rzepaku ozimego o 30% (miejscami o 40%), buraków cukrowych o 30% i pszenicy ozimej o 15%.
W skali kraju należy spodziewać się niższych plonów pszenicy ozimej o 6% i rzepaku o 13%. Znacznie gorsza sytuacja występuje dla zbóż jarych, według prognoz należy spodziewać się w skali kraju spadku plonu pszenicy jarej i jęczmienia jarego o 19% a owsa aż o 26%. Prognozy plonów buraków cukrowych są niższe od wieloletnich o 13%, a ziemniaków o 4%.


opracował (wop)

Waszym zdaniem (komentarzy: 0)

Dodaj komentarz

Nowość. Jeśli jesteś zalogowany do forum ppr.pl, Twój komentarz pojawi się natychmiast po dodaniu. Zalogowani użytkownicy mają ponadto możliwość głosowania na komentarze. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta zarejestruj się na forum.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy
© Copyright PPR 2000-2015 Wszelkie prawa zastrzeżone