Gdy mróz jest pierwszego grudnia, wyschnie też nie jedna studnia
Dzisiaj jest 01.12.2015
Imieniny: Natalii, Blanki, Eligiusza
Wyszukaj: w PPR W Internecie

Reklama
PPR » Unia Europejska » Zobacz artykuł

Kluczowe terminy

19.06.2002

Rok 1
Po żniwach
Zaleca się naturalną regenerację lub zasiew roślin okrywowych na polu przeznaczonym do odłogowania zgodnie z regułami opisanymi w Części II.
1 października
Jeśli na polu, które zamierzasz odłogować nadal znajduje się zboże, musisz zasiać rośliny okrywowe.
Rok 2
Grudzień / StyczeńJeśli dokonałeś trwałych zmian w twojej ziemi lub ubiegasz się o wsparcie z schematu AAPS dla ziemi nigdy wcześniej nie objętej pomocą nadrzędnego schematu IACS, zgłoś zamiar (w regionalnym centrum doradztwa – RSC) otrzymania nowego numeru dla ziemi i przyznania jej statusu nadającej się na objęcie pomocą w ramach schematu AAPS.
15 stycznia
Data rozpoczęcia odłogowania. Nie wolno ci zbierać jakichkolwiek zbóż będących na polu lub prowadzić tam wypasu zwierząt.
31 stycznia

Ostateczny termin na podpisanie i złożenie kontraktu w Wydziale Interwencji (IBEA) na rośliny (bez przeznaczenia na żywność) zasiane pomiędzy 1 lipca a 31 grudnia
9 lutegoKońcowy termin  poddania ekspertyzie w ramach IACS 9 formularzy dotyczących uprawianych na odłogach roślin nie związanych z żywnością. Każda dostawa plonu (nie związanego z żywnością) musi być przekazana od producenta do skupującego, a informacja o tym przekazana do IBEA –  Wydziału Interwencji 
Kwiecień – połowa lipca

Nie podejmuj żadnych działań na odłogowanie ziemi, ponieważ możesz uszkodzić ptasie gniazda lub inne schronienia dzikich zwierząt. Jeśli jednak musisz podjąć jakieś działania to spróbuj ograniczyć zakłócanie życia zwierząt.
15 kwietnia lub później
Jeśli musisz podjąć jakieś działania możesz zastosować nie selektywne i nie osadzające się herbicydy. Jednakże pamiętaj, że nie wolno ci ścinać zieleni na odłogowanej ziemi do 1 lipca. 
15 maja
  • Termin końcowy wniesienia bez kar twojego podania o wsparcie dla odłogowania w ramach schematu IACS.
  • Ostateczny termin na podpisanie i złożenie kontraktu w Wydziale Interwencji (IBEA) na rośliny (nie związane z żywnością) zasiane pomiędzy 1 stycznia a 30 czerwca.
  • Musisz do tej daty posiać jakikolwiek rodzaj zboża, na który starasz się uzyskać dofinansowanie AAPS, oprócz kukurydzy pastewnej, słonecznika rosnącego powyżej 250 m n.p.m. oraz kukurydzy cukrowej.
31 maja

Do tej daty musisz posiadać jakąkolwiek ilość kukurydzy paszowej i słonecznik, uprawiane poniżej 250 m n.p.m., na które ubiegasz się na dopłaty
15 czerwca
Do tej daty musisz posiadać jakąkolwiek ilość kukurydzy cukrowej, na którą ubiegasz się o dopłaty
1 lipca lub później Możesz uprawiać ziemię odłogowaną w celu kontroli rozwoju chwastów
Na początku lipca

Przedstawienie wartości plonu referencyjnego dla roślin nie przeznaczonych na żywność, np. rzepak o zawartości powyżej 40% kwasu erukowego
15 lipca lub później


Możesz przygotować ziemię odłogowaną pod zasiew zboża, roślin oleistych, siemienia lnianego oraz roślin wysokobiałkowych a także ograniczona liczbę roślin ogrodniczych – przeznaczonych do do zbioru po 15 lipca, pod warunkiem, że nie zamierzasz odłogować tej ziemi w następnym roku. Musisz także posiadać tymczasową warstwę roślin okrywowych (lub tradycyjne zboże paszowe). Ale nie wolno ci dokonywać zbiorów, silosować, kosić, wypasać zwierząt na tej ziemi przed 15 lipca.
15 lipca – 15 sierpnia


Dopóki nie posiadasz zwolnienia od twojego Regionalnego Centrum (zwolnienia innego niż w paragrafie 101 Część II tego przewodnika0, masz obowiązek skosić lub zniszczyć każdą zielona roślinność zalęgającą na tej ziemi do 31 sierpnia.
31 sierpnia
Koniec okresu odłogowania. Jednakże pozostaje kontrola nad wykorzystaniem zielonej roślinności. 
1 września – 14 stycznia
Możesz wypasać zwierzęta na tej ziemi, kosić i magazynować siano. Możesz zgodzić się na użytkowanie tego odłogu przez zwierzęta innego farmera pod warunkiem, że nie weźmiesz zapłaty w gotówce ani w naturze.
Koniec października
Ogłoszenie uchybień związanych z przekroczeniem wielkości powierzchni bazowej lub ogłoszenie kar odnośnie płatności do zbóż oleistych.
16 listopada – 31 stycznia Realizacja płatności w ramach Schematu Płatności Związanych z Użytkowaniem Gruntów Ornych.
Rok 3
15 stycznia

Koniec kontroli nad terminami odłogowania, np. możesz po tej dacie sprzedawać zebrane siano czy kiszonkę, jeśli ziemia nie jest już dłużej odłogowana.
31 marca Ostateczny termin realizacji płatności dla osób uprawiających rośliny – nie związane z żywnością na odłogach.

 


Waszym zdaniem (komentarzy: 0)

Dodaj komentarz

Nowość. Jeśli jesteś zalogowany do forum ppr.pl, Twój komentarz pojawi się natychmiast po dodaniu. Zalogowani użytkownicy mają ponadto możliwość głosowania na komentarze. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta zarejestruj się na forum.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy
© Copyright PPR 2000-2015 Wszelkie prawa zastrzeżone