Dowcip czasem potrzebny, ale rozum zawsze
Dzisiaj jest 28.11.2015
Imieniny: Jakuba, Lesława, Zdzisława
Wyszukaj: w PPR W Internecie

Reklama
PPR » Dopłaty i renty strukturalne » Wnioski » Zobacz artykuł

Wnioski
Wniosek o płatność do gruntów rolnych, roślin energetycznych, płatność cukrową i ONW w 2007 r.


 
Wnioski
Ewidencja producentów

Wnioski
Przekazanie gospodarstwa
 1. Przekazanie gospodarstwa rolnego w wyniku zawarcia umowy lub w przypadku śmierci rolnika w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do dnia wydania decyzji - wniosek obowiązuje dla kampanii 2004 - 2006. 

   

 2. Przekazanie gospodarstwa rolnego w wyniku zawarcia umowy lub w przypadku śmierci rolnika w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do dnia wydania lub doręczenia decyzji - wniosek obowiązuje od kampanii 2007. 

   

 3. Wypłata płatności w przypadku śmierci rolnika w okresie od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu płatności – wniosek obowiązuje dla kampanii 2007 oraz dla kampanii poprzednich dla przypadków, w których skierowana do producenta rolnego (spadkodawcy) decyzja o przyznaniu płatności posiadała przymiot ostateczności (upłynął termin do wniesienia odwołania) w dniu 27 lutego 2007 r.


Wnioski
Wnioski dla SPO - Rolnictwo

Uwaga!

Przypominamy Beneficjentom SPO, że zgodnie z oświadczeniem zawartym w pkt (25_) wniosku Beneficjenta o płatność wszelkie płatności związane z realizacją projektu/etapu projektu muszą być dokonane przed złożeniem w Agencji wniosku o płatność końcową/pośrednią (np. jeżeli wniosek o płatność składany jest 25 dnia danego miesiąca, płatności powinny zostać dokonane najpóźniej w dniu złożenia tego wniosku w Agencji).

 1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych

 2. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych

 3. Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych

 4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów

 5. Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem

 6. Pomoc techniczna

 7. Przykładowo wypełnione wnioskibł źródło ARiMR
© Copyright PPR 2000-2015 Wszelkie prawa zastrzeżone