Bayer_komplet_6_09_16

Przegląd prawny - wrzesień 2008

27 stycznia 2009

Przegląd prawny – wrzesień 2008

Zestawienie aktów prawnych, które opublikowano we wrześniu 2008 rokuUkazały się:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy (Dz. U. 2008 nr 174 poz. 1081)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081741081&type=2&name=D20081081.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2008 nr 173 poz. 1076)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081731076&type=2&name=D20081076.pdf • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2008 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. 2008 nr 173 poz. 1073)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081731073&type=2&name=D20081073.pdf • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. (Dz. U. 2008 nr 173 poz. 1070)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081731070&type=2&name=D20081070.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków stosowania paszy konwencjonalnej dla zwierząt roślinożernych w rolnictwie ekologicznym (Dz. U. 2008 nr 171 poz. 1063)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081711063&type=2&name=D20081063.pdf • Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2008 nr 171 poz. 1058)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081711058&type=2&name=D20081058.pdf • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. 2008 nr 170 poz. 1051)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081701051&type=2&name=D20081051.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie granicznej kontroli fitosanitarnej (Dz. U. 2008 nr 169 poz. 1046)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081691046&type=2&name=D20081046.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. 2008 nr 166 poz. 1034)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081661034&type=2&name=D20081034.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2008 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2006/2007 (Dz. U. 2008 nr 165 poz. 1030)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081651030&type=2&name=D20081030.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie właściwości miejscowej kierowników biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2008 nr 163 poz. 1021)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081631021&type=2&name=D20081021.pdf • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2008 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz przy zakładaniu i konserwacji zieleni oraz produkcji materiału roślinnego (Dz. U. 2008 nr 163 poz. 1020)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081631020&type=2&name=D20081020.pdf • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. 2008 nr 163 poz. 1016)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081631016&type=2&name=D20081016.pdf • Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o lasach (Dz. U. 2008 nr 163 poz. 1011)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081631011&type=2&name=D20081011.pdfPOWIĄZANE

Rolnik będzie mógł "dorobić" do wysokości minimalnego wynagrodzenia, bez koniecz...

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie mógł umorzyć bez...

Rolnik będzie mógł "dorobić" do wysokości minimalnego wynagrodzenia bez konieczn...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę