Anwil_7.04.17

Kompensata pracy nadliczbowej

18 lipca 2005
Czy ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych można zmniejszyć, jeżeli pracownik przepracuje mniejszą niż ustalona liczbę godzin? Jakie są zasady udzielania pracownikowi czasu wolnego za godziny nadliczbowe?

Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy (dobową oraz przeciętnie tygodniową) w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a także w przypadku, gdy obowiązujący pracownika dobowy wymiar czasu pracy został przedłużony w granicach obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.

Dobowa norma czasu pracy pracowników może podlegać podwyższeniu i zróżnicowaniu nie tylko do 12 godzin w ramach systemu równoważnego czasu pracy, lecz również:

  • nie więcej niż do 12 godzin w systemie pracy w ruchu ciągłym (w jednym dniu w niektórych tygodniach czterotygodniowego okresu rozliczeniowego), systemie pracy weekendowym (w każdym dniu pracy, to jest od piątku do niedzieli włącznie i w święto);
  • nie więcej niż do 16 godzin w niektórych dniach okresu rozliczeniowego przy pracach polegających na dozorze urządzeń lub związanych z częściowym pozostawaniem w pogotowiu do pracy;
  • do 24 godzin w niektórych dniach okresu rozliczeniowego w rozkładach czasu pracy pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, a także pracowników zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb ratowniczych.

Przykład Rozkład czasu pracy pracownika zatrudnionego w systemie równoważnych norm czasu pracy przewiduje pracę w każdym dniu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. W poszczególnych dniach pracownik ma wyznaczoną pracę od 4 godzin do 11 godzin. Czy w przypadku gdy pracownikowi zostanie zlecona praca powyżej obowiązującego go w danym dniu np. 4-godzinnego wymiaru czasu pracy, będzie to dla niego praca w godzinach nadliczbowych?

W myśl definicji zawartej w art. 151 § 1 k.p. pracą w godzinach nadliczbowych jest w szczególności praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy (dobową, przeciętnie tygodniową w okresie rozliczeniowym). W opisanych okolicznościach zlecenie pracy ponad ustalony dla pracownika 4-godzinny dobowy wymiar czasu pracy może skutkować przekroczeniem przeciętnie tygodniowej normy czasu pracy w okresie rozliczeniowym, a zatem praca wykonywana ponad ten wymiar jest pracą wykonywaną w godzinach nadliczbowych.

Nadgodziny a niepełny etat

W kodeksie pracy w sposób szczególny została uregulowana kwestia pracy w godzinach nadliczbowych pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W myśl art. 151 § 5 k.p. strony stosunku pracy ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, którego przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Rozliczenia pracy w godzinach nadliczbowych można dokonywać już w trakcie okresu rozliczeniowego, z upływem okresów umożliwiających wypłatę należnego świadczenia w terminach wypłaty wynagrodzenia, nie później niż z upływem okresu rozliczeniowego.

Wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych może być rekompensowane w formie: pieniężnej (normalne wynagrodzenie wraz z dodatkiem w odpowiedniej wysokości lub ustalonej kwocie ryczałtu) albo udzielenia czasu wolnego (na wniosek pracownika lub z inicjatywy pracodawcy).


POWIĄZANE

Jeżeli Prawo wodne nie zostanie przyjęte do końca czerwca, to KE będzie miała pr...

13 kwietnia 2017 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja Restrukturyz...

Grupa Azoty PUŁAWY uzyskała tytuł SOLIDNY PRACODAWCA ROKU w ogólnopolskim konkur...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę