Advertisement

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

2 października 2002
Szacunkowa wartość przetargu – powyżej 30 000 euro.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny, 37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, woj. podkarpackie, pow. stalowowolski, tel. (015) 8433201, 8433397, fax (015) 8433201, e-mail: planeta3@poczta.onet.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na cykliczne dostawy artykułów mleczarskich. (PKWiU: 15.51.5)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

Termin realizacji (wymagany) – 1 rok od daty podpisania umowy.

Wadium – 1000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 80%,
  • termin płatności ponad 45 dni – 20%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 25 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. Dział Zamówień Publicznych – Administracja, pok. 7, za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona do kontaktów z oferentami – mgr inż. Elżbieta Pamuła, e-mail: planeta3@poczta.onet.pl, tel. (015) 8433201, lok. Dział Zamówień Publicznych - Administracja, pok. 7, w godz. 9:00-12:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. Dział Zamówień Publicznych – Administracja, pok. 7.

Termin składania ofert upływa dnia 31.10.2002 o godzinie 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.10.2002 o godzinie 11:30 w siedzibie zamawiającego, lok. Dział Zamówień Publicznych – Administracja, pok. 7.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • zapewnią min. 45-cio dniowy termin płatności.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 166 z dnia 30.09.2002

POWIĄZANE

W tym roku, w ramach XXIV atestacji żywności w Programie „Doceń polskie”, certyf...

Dyrekcja Generalna Zdrowia i Ochrony Konsumentów, Komisji Europejskiej po przepr...

Od połowy maja, przez miesiąc hasłem „Pełne mleko energii” producent łaciatego a...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę