Bayer_komplet_6_09_16
Azoty_Kedzierzyn_4_04_16

Poprawa nastrojów wśród gospodarstw rolnych

25 lutego 2016
Poprawa nastrojów wśród gospodarstw rolnych

W pierwszym kwartale 2016 r. koniunktura w polskim rolnictwie pogorszyła się. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) obniżyła się o 4,4 punktu, z poziomu -10,8 pkt. do -15,2 pkt. Zaważył na tym spadek przychodów z produkcji rolnej, większy od spodziewanego. Wartość wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych, jednej z dwóch składowych wskaźnika koniunktury, zmniejszyła się o 7,5 pkt., z poziomu -13,7 pkt. do -21,2 pkt. Wartość wskaźnika zaufania, drugiej składowej wskaźnika koniunktury, wzrosła o 1,9 pkt.

Pomimo spadku przychodów gospodarstw rolnych nastroje rolników poprawiają się. Poprawa ta wydźwignęła wskaźnik koniunktury na wyższy poziom; gdyby wartość wskaźnika zaufania nie zmieniła się (względem IV kwartału 2015 r.), wskaźnik koniunktury przyjąłby wartość o 0,6 punktu niższą. Zanotowany spadek wartości wskaźnika koniunktury jest mniejszy od średniego dla pierwszych kwartałów z lat 2000-2016 (wynosi on 6,4 pkt.). Jeśli zważyć, że zarówno wskaźnik ogólny jak i wskaźniki cząstkowe są tylko nieznacznie niższe niż rok temu, o odpowiednio: 1,2, 0,9 i 1,4 pkt., to można stwierdzić wygasanie niekorzystnego oddziaływania czynników cyklicznych, uwidaczniające się w wypłaszczającej się linii przebiegu cyklicznego składnika wskaźnika koniunktury.

Krótko mówiąc, pogorszenie się koniunktury w rolnictwie nie jest zaskoczeniem – w historii jej badania przez IRG SGH wskaźnik koniunktury zawsze notował spadki o tej porze roku – ale jest ono płytsze niż zazwyczaj za sprawą rosnącego optymizmu wśród rolników.

Osłabienie koniunktury odnotowano we wszystkich badanych przekrojach gospodarstw rolnych, z wyjątkiem zajmujących się rozmnażaniem roślin. Największe spadki wskaźnika koniunktury zarejestrowano w gospodarstwach o powierzchni pow. 50 ha (o 5,5pkt.), położonych w makroregionie południowym (o 13,4 pkt.), zajmujących się chowem i hodowlą zwierząt (o 9,2 pkt.), prowadzonych przez rolników poniżej 30 roku życia (o 5,9 pkt.), z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym (o 6,5 pkt.).

Przychody pieniężne i oszczędności gospodarstw rolnych zmniejszyły się. Spadek przychodów własnych zmusza rolników do sięgania po zewnętrzne środki na finansowanie produkcji. Odsetek gospodarstw rolnych, które zaciągnęły kredyt preferencyjny, wzrósł o 2,0 pkt. proc., a na warunkach rynkowych o 3,4 pkt. proc. Podaż kredytów udzielanych na warunkach preferencyjnych nie uległa zmianie. Maleje natomiast znaczenie dopłat bezpośrednich z funduszy UE. Wartość salda odpowiedzi na to pytanie zmniejszyła się w ciągu ostatnich 5 lat ponad dwukrotnie i wynosi obecnie 16,8 pkt. Produkcja rolna w coraz większym stopniu finansowana jest z wygospodarowanej nadwyżki lub kredytem.

W wydatkach gospodarstw rolnych na środki produkcji widać zbliżający się okres wiosennego ożywienia – rosną wydatki na zakup obrotowych środków produkcji roślinnej oraz nakłady inwestycyjne na maszyny i urządzenia rolnicze.

Instytut Rozwoju Gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


POWIĄZANE

Według FAO, dobre wyniki zbiorów zbóż w skali globalnej w połączeniu z obfitymi ...

Już 22–23 listopada 2016 r. w Rawie Mazowieckiej odbędzie się ważne dla producen...

Od początku bieżącego roku zdecydowanie wzrósł popyt na ukraińskie pomidory na u...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę