Advertisement

Nabywanie nieruchomości rolnych przez kościoły i związki wyznaniowe

28 lipca 2016
Nabywanie nieruchomości rolnych przez kościoły i związki wyznaniowe

W dniu 26 lipca 2016 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało odpowiedź na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące konieczności nowelizacji ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw przyjętej przez Sejm RP w dniu 14.04.2016 r. w zakresie wyłączenia spod działania przepisów ww. ustawy: „nabycia nieruchomości rolnej przez osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania”.

Pomimo, że rolnicy rozumieją i akceptują przeznaczanie ziemi na cele religijne (budowa kościołów, cmentarzy itp.) – wieś zawsze bowiem była ostoją polskości, wiary i tradycji, sprzeciwiają się jednak przeznaczaniu dużych areałów ziemi rolniczej na cele nie związane z celami religijnymi. Uprawa ziemi powinna być w rękach rolników i nie powinno się ziemi rolnej dla kościołów i związków wyznaniowych całkowicie wyłączać spod działania ustawy w zakresie obrotu gruntami rolnymi, bez względu na przeznaczenie gruntów. Przepisy ww. ustawy powinny być doprecyzowane o rozważenie możliwości nowelizacji ww. ustawy w zakresie uwzględnienia rodzaju działalności, na jaką przeznaczane są nabywane nieruchomości rolne dla kościoła.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (poz. 585) wprowadziła zmiany do porządku prawnego Rzeczypospolitej Polski, które mają na celu przeciwdziałanie spekulacjom gruntami rolnymi oraz wzmocnienie pozycji gospodarstw rodzinnych, które zgodnie z art. 23 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej stanowią podstawę ustroju rolnego państwa.

Odnosząc się do kwestii nabywania nieruchomości rolnych przez kościoły i związki wyznaniowe stwierdzono, że możliwość ta dotyczy w jednakowym stopniu wszystkich kościołów i związków wyznaniowych, działających zgodnie z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem a nie tylko Kościoła Katolickiego. Regulacje te mają na celu w szczególności umożliwienie przekazywania nieruchomości rolnych przez wiernych swoim kościołom. Przede wszystkim dotyczy to osób samotnych, nie posiadających rodziny, które w ten sposób będą mogły przekazywać nieruchomości rolne w drodze umowy dożywocia, darowizny, testamentu np. w zamian za sprawowaną opiekę.

Zaznaczono rówież, że w przypadku przeniesienia własności nieruchomości rolnej na rzecz kościelnej osoby prawnej albo związku wyznaniowego Agencji Nieruchomości Rolnej będzie przysługiwało, w przypadku sprzedaży takich nieruchomości prawo pierwokupu, a w pozostałych przypadkach prawo nabycia nieruchomości. Z kolei Kościół lub związek wyznaniowy, jeżeli nie jest zainteresowany działalnością rolniczą, nabyte nieruchomości rolne będzie mógł zbyć tylko na zasadach określonych w art. 2b ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 803).

krir.pl


POWIĄZANE

W środę zaczyna obowiązywać nowy system certyfikacji elektronicznej, który ma po...

Związek Producentów Cukru w Polsce i Krajowy Związek Plantatorów Buraków Cukrowy...

Od środy we Włoszech na każdym opakowaniu produktów nabiałowych musi znajdować s...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę