Wniosek o nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

30 czerwca 2016
Wniosek o nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

W dniu 22.06.2016 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystapił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o nowelizację przepisów ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.2016.277 z dnia 2016.03.04) w poniższym zakresie:

1) Art. 67 ust 1 ustawy, dotyczący powoływania członków Rady Rolników. Według obecnie obowiązujących przepisów ustawy minister właściwy do spraw rozwoju wsi powołuje członków Rady spośród kandydatów zgłoszonych przez społeczno - zawodowe organizacje rolników i związki zawodowe rolników indywidualnych o zasięgu ogólnokrajowym. Dotychczas Krajowa Rada Izb Rolniczych nie była uznawana za podmiot uprawniony, gdyż interpretacja ministra rolnictwa nie pozwalała na zaliczenie jej do żadnej z wyżej wymienionych grup. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm. ) - Krajowa Rada Izb Rolniczych tworzy reprezentację krajową izb rolniczych. Ustawą tą powołano samorząd rolniczy działający na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentujący interesy zrzeszonych w nim podmiotów, którego członkami są, z mocy ustawy wszyscy rolnicy - płatnicy podatku rolnego. Krajowa Rada Izb Rolniczych reprezentuje zatem w pełni grupę zawodową rolników. Ponieważ ustawa o izbach rolniczych powołała do życia samorząd rolniczy w 1995 roku, w chwili tworzenia ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w 1990 r. niemożliwe było wymienienie KRIR wśród podmiotów uprawnionych do reprezentowania rolników w Radzie Rolników przy KRUS.

W związku z powyższym, zdaniem samorządu rolniczego, ustawa o KRUS wymaga nowelizacji w tym zakresie odnośnie uzupełnienia składu Rady Rolników o przedstawicieli zgłaszanych przez KRIR, tak aby uwzględnić samorząd rolniczy do reprezentacji rolników w Radzie KRUS.

2) Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18.12.2014 r. poz. 1831), która umożliwia pozostanie w KRUS rolnikom, którzy równocześnie pełnią funkcje w radach nadzorczych instytucji około - rolniczych, takich jak np. mleczarnie czy banki spółdzielcze lub wykonują zlecenia dla ochotniczej straży pożarnej. Jednak przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie może przekraczać kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obecnie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów (Dz.U.2015.1385 z dnia 2015.09.14) wynosi 1850zł. Oznacza to, że osiągnięcie wynagrodzenia powyżej 925zł miesięcznie powoduje automatyczne wykluczenie z KRUS. Powoduje to w konsekwencji między innymi brak możliwości korzystania z działań PROW lub zwrot dofinansowania z różnych działań PROW, z których rolnicy ( pełniący również obowiązki jako członkowie rad nadzorczych) korzystali. 

W związku w powyższym, wnioskujemy o wprowadzenie zmiany w art. 5b. ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i podwyższenie kwoty przychodu do wysokości min. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

krir.pl


POWIĄZANE

20 lutego 2017 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał uwagi samorządu ...

Prawie jedna piąta światowego jedzenia jest marnowana z powodu nadmiernej konsum...

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że pięćdziesiąte drugie ognisko wysoce zjad...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę