Łatwiej zgubić niż znaleźć
Dzisiaj jest 30.11.2015
Imieniny: Justyny, Andrzeja, Konstantego
Wyszukaj: w PPR W Internecie

Reklama

Wymagane odległości dla poszczególnych obiektów i urządzeń

28.04.2004

W zabudowie zagrodowej nie ustala się w zasadzie wymagań w zakresie odległości. Do wyjątków należą odległości od osi studni:
- budynku inwentarskiego - 15 m,
- wybiegów nie utwardzonych dla zwierząt przy budynku inwentarskim - 70 m,
- wybiegów utwardzonych dla zwierząt przy budynku inwentarskim - 5 m,

Ponadto muszą być zachowane odległości zabudowy od granicy z sąsiednimi działkami, które wynoszą co najmniej:

- dla budynków zwróconych w stronę granicy otworami okiennymi - 4 m,
- dla budynków zwróconych w stronę granicy ścianą bez otworów - 3 m.

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo­wej ściśle (Dz. U. Nr 132/1997 póz. 877 rozdz. 2) zostały określone wymagania odległości przy lokalizacji płyt obornikowych oraz zbiorników na działce siedliskowej:

*dla zbiorników zamkniętych na płynne odchody (mierzone od pokryw i wylotów wentylacyjnych):
- od otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeń przezna­czonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich - 15 m,
- od magazynów środków spożywczych, a także obiektów budowlanych przetwórstwa rolno-spożywczego - 15 m,
- od granicy działki sąsiedniej - 4 m,
- od budynków magazynowych ogólnych - 5 m,
- od silosów na zboże i pasze - 5 m,
- od silosów na kiszonki - 5 m.

*dla zbiorników otwartych na płynne odchody zwierzęce o pojemności do 200 m3 oraz płyt obornikowych:
- od otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeń przezna­czonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich - 30 m,
- od budynków przetwórstwa rolno-spożywczego i magazynów środ. spożywczych - 50 m,
- od budynków magazynowych pasz i ziarna - 10 m,
- od granicy działki sąsiedniej - 4 m,
- od silosów na zboże i pasze - 5 m,
- od silosów na kiszonki - 10 m.

Dopuszcza się również sytuowanie zbiorników na płynne odchody zwierzęce w odległościach mniejszych od granicy działki sąsiedniej niż podano powyżej lub nawet na granicy działek, jeżeli przylegać one będą do tego samego rodzaju zbiorników na działce sąsiedniej.

Odległości otwartych zbiorników na płynne odchody zwierzęce o pojemności większej niż 200 m3 od obiektów wymienionych uprzednio oraz od granicy działki sąsiedniej określane są indywidu­alnie w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu w uzgodnieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.

Rozwiązania płyt obornikowych i zbiorników muszą być zgodne zarówno z wymaganiami ustawy, przepisami, jak i z obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

Zbiorniki ziemne oraz zbiorniki otwarte mające wysokość ścian mniejszą niż 1,8 m nad poziom terenu muszą być zabezpieczone ogrodzeniem o wysokości co najmniej 1,8 m.


AM za www.kki.pl

Waszym zdaniem (komentarzy: 3)

Dodaj komentarz

Nowość. Jeśli jesteś zalogowany do forum ppr.pl, Twój komentarz pojawi się natychmiast po dodaniu. Zalogowani użytkownicy mają ponadto możliwość głosowania na komentarze. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta zarejestruj się na forum.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy
planist [15.11.2013 09:09] zgłoś nadużycie oceń komentarz Plus Minus

rozporządzenie, na które się powołujesz reguluje odległość od działki \"niezbudowanej\"...


QUBUS [30.03.2010 22:41] zgłoś nadużycie oceń komentarz Plus Minus

WITAM CIE KOLEGO NIE ZGADZAM SIE Z TWOJA WYPOWIEDZIA. INTERPRETACJA PRZEPISOW JEST ROZNA I POWIEM TOBIE SZCZERZE ZE JESLI JEDEN SIE POBUDUJE JAK CHCE OD SASIEDNIEJ DZIALKI ROLNEJ TO ZA JAKIS CZAS ZNAJDZIE SIE 2 KTORY PRZEKSZTALCJI TE DZIALKE ROLNA NA BUDOWLANA I CO WTEDY?? GRANICA DZIALKI TO GRANICA DZIALKI CZY TO ROLNEJ CZY BUDOWLANEJ ODLEGLOSCI SA TE SAME BEZ WYJATKOW.


bebel [14.08.2008 04:26] zgłoś nadużycie oceń komentarz Plus Minus

Zapomnieliście uświadomić czytelników, że odległości budynkow od granic dzialki dotyczą granicy z sąsiadującą działką b u d o w l a n ą.
To ważne, nie odnoszą się bowiem do granicznych działek rolnych - tutaj przepisy budowlane nie ograniczają odległości.

© Copyright PPR 2000-2015 Wszelkie prawa zastrzeżone