Łatwiej zgubić niż znaleźć
Dzisiaj jest 30.11.2015
Imieniny: Justyny, Andrzeja, Konstantego
Wyszukaj: w PPR W Internecie

Reklama
PPR » Aktualności » Zobacz artykuł

Zasady sprawozdań z pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie i pomocy de minimis

04.07.2008

ZASADY DOTYCZĄCE PRZESYŁANIA SPRAWOZDAŃ Z POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE, POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE ORAZ POMOCY DE MINIMIS W RYBOŁÓWSTWIE

od dnia 1 lipca 2008 r.Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzielaniu pomocy (Dz. U. Nr 71, poz. 475 oraz z 2008 r. Nr 91, poz. 563) sporządza się:

 1. sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie,
 2. sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie na duże projekty inwestycyjne,
 3. sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie,
 4. sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis w rybołówstwie.

Wyżej wymienione sprawozdania przekazuje się w następujących terminach:

 1. sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie (pomocy innej niż pomocy de minimis, tj. pomocy notyfikowanej do Komisji Europejskiej, pomocy udzielanej w ramach wyłączeń grupowych) – za cały rok kalendarzowy w terminie 90 dni od dnia zakończenia tego roku kalendarzowego sporządzanych na formularzu określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
  [Załącznik Nr 1 – wersja elektroniczna .xls 31 KB]
   
 2. sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie na duże projekty inwestycyjne – w terminie 7 dni od dnia udzielenia pomocy publicznej sporządzanych na formularzu określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
  [Załącznik nr 2 – wersja elektroniczna .xls 31 KB] 
    
 3. sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis w rolnictwieza każdy miesiąc roku kalendarzowego w terminie 20 dni od dnia zakończenia danego miesiąca sporządzanych na formularzu określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
  [Załącznik nr 3 – wersja elektroniczna .xls 31 KB] 
   
 4. sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis w rybołówstwie – za każdy miesiąc roku kalendarzowego w terminie 20 dni od dnia zakończenia danego miesiąca sporządzanych na formularzu określonym w załączniku nr 3a do rozporządzenia.
  [Załącznik nr 3a – wersja elektroniczna .xls 28KB]

W przypadku nieudzielania pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, nieudzielania pomocy de minimis w rolnictwie oraz nieudzielania pomocy de minimis w rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym, przesyła się Informację o nieudzielaniu pomocy w danym okresie sprawozdawczym na formularzu określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
[Załącznik nr 4 – wersja elektroniczna .xls 31 KB]

W przypadku nieudzielania pomocy de minimis w rolnictwie oraz nieudzielania pomocy de minimis w rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym – informacje przedkładana się w dwóch (oddzielnych) informacjach o nieudzielaniu pomocy de minimis.

 1. Wzory sprawozdań są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
   
 2. Pliki sprawozdań należy przesyłać wyłącznie w formacie programu Excel (*.xls). Regionalne Izby Obrachunkowe (RIO) mogą przesyłać pliki w formacie spakowanym (*.zip lub *.rar).
   
 3. Proponuje się następujące nazwy dla przesyłanych plików:
  - sprawozdania roczne: pprr.rrrr.wernr.PUP.xls(lub .zip lub .rar)
  - sprawozdania miesięczne - pomoc de minimis w rolnictwie:
  pagri.rrrrmm.wernr.PUP.xls(lub .zip lub .rar)
  - sprawozdania miesięczne - pomoc de minimis w rybołówstwie:
  pfish.rrrrmm.wernr.PUP.xls(lub .zip lub .rar)
  gdzie:
  pprr – skrót od „pomoc publiczna rolnictwo rybołówstwo”
  pagri – skrót od „pomoc de minimis w rolnictwie”
  pfish – skrót od „pomoc de minimis w rybołówstwie”

  rrrr – skrót od „roku”

  rrrrmm – skrót od „roku, miesiąca”

  wernr – skrót od „wersja numer” (wersja pierwsza: wer00, kolejne wersje: wer01, wer02 itd.)

  PUP – skrót od „Podmiot Udzielający Pomocy”, np.
  UM_Zatory_miasto(Urząd Miasta), UG_Zatory_gmina(Urząd Gminy), SP_Rumiankowo(Starostwo Powiatowe), WFOSIGW_Rzeszow(Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie), MW_Podkarpackie(Marszałek Województwa Podkarpackiego), W_Pomorski (Wojewoda Pomorski)

Przykład:
I. Nazwa pliku dla sprawozdania z pomocy publicznej w rolnictwie oraz rybołówstwie, przesyłanego za cały rok kalendarzowy w ciągu 90 dni od zakończenia 2008 roku przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, wersja pierwsza sprawozdania:
 
pprr.2008.wer00.MW_Podkarpackie.xls

II. Nazwa pliku dla sprawozdania z pomocy de minimis w rolnictwie, przesyłanego raz na miesiąc za miesiąc poprzedni, np. sprawozdanie z pomocy de minimis w rolnictwie przesyłane przez Marszałka Woj. Podkarpackiego za miesiąc lipiec 2008 r., wersja druga sprawozdania:
 
pagri.200807.wer01.MW_Podkarpackie.xlsSprawozdania należy przesyłać wyłącznie w formie załączników.

4. Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmioty udzielające pomocy publiczne w rolnictwie lub rybołówstwie przesyłają sprawozdania do MRiRW mając na uwadze, iż:

 • Naczelnicy urzędów skarbowych i naczelnicy urzędów celnych oraz dyrektorzy izb skarbowych i dyrektorzy izb celnych przekazują sprawozdania za pośrednictwem ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
 • Jednostki samorządu terytorialnego przekazują sprawozdania za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazują sprawozdania za pośrednictwem ministra właściwego do spraw środowiska,
 • Wojewódzkie Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazują sprawozdania za pośrednictwem marszałków województw,
 • Wojewodowie przekazują sprawozdania bezpośrednio do MRiRW,
  - Regionalne instytucje finansujące przekazują sprawozdania za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Ochotnicze Hufce Pracy przekazują sprawozdania za pośrednictwem ministra właściwego do spraw pracy,
 • Podmioty niewymienione przekazują sprawozdania bezpośrednio do MRiRW.
5. Adresy na jakie należy przekazywać sprawozdania/informacje dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie:

pagri.udzielona@minrol.gov.pl  - sprawozdania z pomocy de minimis w rolnictwie,
pagri.nieudzielona@minrol.gov.pl  - informacje o nieudzielaniu pomocy de minimis w rolnictwie.

6. Adresy na jakie należy przekazywać sprawozdania/informacje dotyczące pomocy de minimis w rybołówstwie:

pfish.udzielona@minrol.gov.pl  - sprawozdania z pomocy de minimis w rybołówstwie,
pfish.nieudzielona@minrol.gov.pl  - informacje o nieudzielaniu pomocy de minimis w rybołówstwie.

7. Adres, na jaki należy przekazywać sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie oraz rybołówstwie lub roczną informację o nieudzielaniu pomocy publicznej w rolnictwie oraz rybołówstwie:

pomocpubliczna.roczne2007@minrol.gov.pl  - sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej w 2007 r. (zgodnie z zał. nr 1 do rozp.) lub informacje o nieudzielaniu pomocy publicznej w 2007 r. (zgodnie z zał. nr 4 do rozp.).

8. Lista numerów programów pomocowych, o których mowa w kolumnie 4 w załączniku nr 1 do rozporządzenia, stanowi oddzielny plik i będzie do pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi od dnia 1 sierpnia 2008r.
 
9. Skrzynki mailowe (pomocpubliczna.udzielona@minrol.gov.pl oraz pomocpubliczna.nieudzielona@minrol.gov.pl ), na które dotychczas przesyłane były sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis lub informacje o nieudzielaniu pomocy zostaną zablokowane w dniu 30 września 2008 r.

(ministerstwo rolnictwa)

Waszym zdaniem (komentarzy: 0)

Dodaj komentarz

Nowość. Jeśli jesteś zalogowany do forum ppr.pl, Twój komentarz pojawi się natychmiast po dodaniu. Zalogowani użytkownicy mają ponadto możliwość głosowania na komentarze. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta zarejestruj się na forum.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy
© Copyright PPR 2000-2015 Wszelkie prawa zastrzeżone