Anwil_7.04.17

Kredyt na wspólne użytkowanie urządzeń rolniczych

19 czerwca 2002

Kredyt przeznaczony jest na realizację przedsięwzięć zmierzających do rozwoju zespołowego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej tzn. wspólnego użytkowanie maszyn i urządzeń rolniczych w rozmiarach i terminach ustalonych w zawartej na piśmie pomiędzy osobami fizycznymi umowie cywilno – prawnej. Przy udziale kredytu można kupić i zamontować maszyny lub zestawy maszyn i urządzeń rolniczych, kupić ciągniki, przyczepy rolnicze, samochody ciężarowe i dostawcze, kupić, wybudować, zaadaptować i zmodernizować sortownie, przechowalnie, zamrażalnie, chłodnie i schładzalnie owoców i warzyw dla potrzeb gospodarstw rolnych, kupić, wybudować, zaadaptować i zmodernizować elewatory i silosy zbożowe. Ponadto, kredytowaniem może zostać objęty zakup, budowa, rozbudowa i modernizacja budynków, zakup maszyn i urządzeń wykorzystywanych do suszenia ziarna zbóż i nasion innych roślin dla własnych potrzeb gospodarstw rolnych.

Z kredytowania wyłączone są m. in.: zakup maszyn i urządzeń rolniczych, które zostały wyprodukowane wcześniej niż trzy lata przed datą zakupu lub były już przedmiotem obrotu z zastosowaniem preferencji państwowych, zakup samochodów ciężarowych i dostawczych służących wyłącznie do dystrybucji gotowych produktów, refundacja nakładów poniesionych przed datą podpisania umowy kredytu, finansowanie kosztów dokumentacji projektowej, zakup maszyn i urządzeń pomiędzy rolnikiem a następcą, związany z ubieganiem się o emeryturę (rentę) rolniczą w pełnej wysokości.

O kredyt mogą ubiegać się: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów oraz osoby prawne, których udziałowcami, akcjonariuszami lub członkami są wyłącznie rolnicy zamierzający w pierwszej kolejności użytkować zespołowo zakupione maszyny i urządzenia rolnicze, a dodatkowo również wykorzystywać je do świadczenia usług dla rolnictwa.

Kwota kredytu nie może przekraczać 80% wartości nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcie realizowane w gospodarstwach rolnych tworzących zespoły wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych, nie więcej jednak niż 2 mln zł na zespół lub 70% wartości nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne prowadzące działy specjalne produkcji rolnej i tworzące zespoły wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych oraz ww. osoby prawne, nie więcej jednak niż 4 mln zł na zespół.

Okres kredytowania nie może przekroczyć 8 lat, w tym karencja w spłacie kapitału nie może być dłuższa niż 3 lata.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Obecnie oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę wynosi od 3,45% do 3,75% w skali roku.

Procedura ubiegania się o kredyt:

  • przygotowanie planu przedsięwzięcia,
  • uzyskanie pozytywnej opinii ośrodka doradztwa rolniczego właściwego dla miejsca realizacji przedsięwzięcia,
  • złożenie w Banku współpracującym z ARiMR wniosku o kredyt wraz z planem przedsięwzięcia, opinią ODR i innymi dokumentami wymaganymi przez Bank.
Źródło: www.arimr.gov.pl 

POWIĄZANE

Jeżeli Prawo wodne nie zostanie przyjęte do końca czerwca, to KE będzie miała pr...

13 kwietnia 2017 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja Restrukturyz...

Grupa Azoty PUŁAWY uzyskała tytuł SOLIDNY PRACODAWCA ROKU w ogólnopolskim konkur...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę