cts_ptak_10317

Kredyt na zakup gruntów rolnych

19 czerwca 2002

Kredyt przeznaczony jest na zakup gruntów rolnych celem utworzenia nowego gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej od średniej w danym województwie wg danych GUS, lub powiększenia gospodarstwa rolnego do powierzchni nie mniejszej od średniej w danym województwie wg danych GUS. Przy ustalaniu powierzchni gospodarstwa rolnego należy brać pod uwagę wyłącznie powierzchnię gruntów stanowiących własność podmiotu wnioskującego o kredyt. W przypadku zakupu gruntów rolnych w celu utworzenia lub powiększenia gospodarstwa, które prowadzić będzie działy specjalne produkcji rolnej lub rybołówstwo i rybactwo, jego powierzchnia może być mniejsza od średniej w danym województwie.

Z kredytowania wyłączone są m. in.: zakup tej części gruntu, która spowoduje przekroczenie powierzchni gospodarstwa rolnego ponad 100 ha przeliczeniowych gruntów rolnych, zakup gruntów rolnych, które były już przedmiotem obrotu z zastosowaniem preferencji państwowych, refundacja nakładów poniesionych przed datą podpisania umowy kredytu, zakup gruntów pomiędzy rolnikiem a następcą związany z ubieganiem się o emeryturę (rentę) rolniczą w pełnej wysokości lub powodujący podział istniejącego gospodarstwa rolnego.

O kredyt mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kwota kredytu nie może przekroczyć 2 mln zł na gospodarstwo rolne oraz poziomu średnich cen rynkowych gruntów w danym województwie ustalonych przez GUS. Minimalny udział środków własnych kredytobiorcy wynosi 20% wartości przedsięwzięcia.

Okres kredytowania nie może przekroczyć 15 lat, w tym karencja w spłacie kapitału nie może być dłuższa niż 2 lata.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Obecnie oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę wynosi 3,00% w skali roku.

Procedura ubiegania się o kredyt:

  • przygotowanie planu przedsięwzięcia,
  • uzyskanie pozytywnej opinii ośrodka doradztwa rolniczego właściwego dla miejsca realizacji przedsięwzięcia,
  • złożenie w Banku współpracującym z ARiMR wniosku o kredyt wraz z planem przedsięwzięcia, opinią ODR i innymi dokumentami wymaganymi przez Bank.
Źródło: www.arimr.gov.pl

POWIĄZANE

Nie odbyła się zaplanowana na czwartek w Sądzie Okręgowym w Kielcach rozprawa ap...

Ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o obrocie gruntami spowodowała widoczny wzrost ...

Jedna moneta jest warta tyle co jednouncjowa sztabka złota, jest odporna na zary...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę