Anwil_7.04.17

Podatek dochodowy w UE

26 czerwca 2003

W unijnych systemach podatku dochodowego ujednolicone zostało pojęcie dochodu przedsiębiorstwa podlegającego opodatkowaniu oraz ustalono za niedozwolone wprowadzanie przepisów podatkowych, które mogłyby ograniczyć swobodę przepływu kapitałów pomiędzy państwami członkowskimi.

W poszczególnych państwach członkowskich obowiązują jednak krajowe systemy podatku dochodowego, w których ustala się stawki i zakres opodatkowania.

Generalnie w krajach UE jednakowo opodatkowane są dochody niezależnie od źródeł ich powstawania. Oznacza to, że dochody z działalności rolniczej podlegają takim samym zasadom opodatkowania jak dochody z działalności pozarolniczej. Należy jednak dodać, że podatek dochodowy płacony przez unijnych rolników jest podatkiem niezależnym od podatku majątkowego płaconego od rynkowej wartości ziemi rolniczej i budynków (wyjątkiem jest Wielka Brytania, na terenie której nie nalicza się podatku od wartości ziemi i budynków).

Państwa członkowskie indywidualnie ustalają podstawę do opodatkowania dochodów z działalności rolniczej, przyjmując do tego celu:

  • dochód uzyskiwany wyłącznie z użytków rolnych (Belgia i Włochy) lub
  • dochód z całego gospodarstwa rolnego (Dania, Niemcy, Holandia) lub
  • łączny dochód z użytków rolnych i z gospodarstwa rolnego (Francja, Wielka Brytania, Grecja, Hiszpania).

Podstawę dochodu do opodatkowania ustala się w drodze szacunku lub wg rzeczywistych danych wynikających z prowadzonych ksiąg rachunkowych. Na przykład rolnicy we Francji, w zależności od uzyskanych przychodów w ostatnich dwóch latach podatkowych poprzedzających dany rok podatkowy, płacą podatek dochodowy od dochodów określonych na podstawie:

  • ryczałtu - gospodarstwa rolne o dochodzie nie przekraczającym 76,3 tys. euro rocznie. Ryczałtowy dochód oblicza się wg średniego dochodu z 1 ha użytków rolnych dla określonych upraw w danym departamencie;
  • uproszczonych zapisów rachunkowych - gospodarstwa rolne o dochodzie od 76,3 do 274,4 tys. euro;
  • ksiąg rachunkowych - gospodarstwa rolne o dochodzie przekraczającym 274,4 tys. euro rocznie.

Stawki podatku dochodowego są progresywne, zróżnicowane w poszczególnych krajach UE i wynoszą od 27 do 72%.
Unijni rolnicy korzystają z różnego rodzaju ulg i zwolnień podatkowych, do których zalicza się możliwość odliczania od dochodu wydatków inwestycyjnych – czyli tzw. przyśpieszoną amortyzację.


POWIĄZANE

Jeżeli Prawo wodne nie zostanie przyjęte do końca czerwca, to KE będzie miała pr...

13 kwietnia 2017 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja Restrukturyz...

Grupa Azoty PUŁAWY uzyskała tytuł SOLIDNY PRACODAWCA ROKU w ogólnopolskim konkur...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę