Advertisement

ROZPORZĄDZENIE

19 czerwca 2002

z dnia 29 kwietnia 2002 r.

w sprawie nakładu połowowego floty.

(Dz. U. z 2002, nr 55, poz. 486)

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się następującą wielkość nakładu połowowego floty:

1) na morzu terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej - 1.008 statków rybackich, w tym:

a) 9 statków rybackich o długości całkowitej powyżej 30 m lub mocy silnika głównego większej niż 611 kW,

b) 414 statków rybackich o długości całkowitej od 15 m do 30 m,

c) 585 statków rybackich o długości całkowitej nieprzekraczającej 15 m,

2) na Zalewie Szczecińskim wraz z wodami przyległymi - 158 statków rybackich o długości całkowitej nieprzekraczającej 15 m, w tym na Jeziorze Dąbie - 23 statki rybackie,

3) na Zalewie Wiślanym - 124 statki rybackie o długości całkowitej nieprzekraczającej 15 m.

§ 2. 1. Nie zwiększa się nakładu połowowego floty, jeżeli zgłasza się statek do ewidencji statków rybackich w miejsce innego, wykreślonego z ewidencji, statku rybackiego podobnego rodzaju.

2. Za statek rybacki podobnego rodzaju uważa się statek, którego zdolność połowowa nie przekracza, z zastrzeżeniem ust. 4, o więcej niż 10% zdolności połowowej statku rybackiego wykreślonego z ewidencji statków rybackich.

3. Zdolność połowową statku rybackiego oblicza się według wzoru:

Zp = Dc x S + 0,45 M

gdzie:

Zp - oznacza zdolność połowową,

Dc - oznacza długość całkowitą w m,

S - oznacza szerokość statku w m,

M - oznacza moc silnika głównego w kW.

4. Przekroczenie zdolności połowowej statku rybackiego o więcej niż 10% jest dopuszczalne przy wymianie jego silnika głównego na inny o mocy nieprzekraczającej 50 kW i długości całkowitej statku rybackiego nieprzekraczającej 10 m.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

 


POWIĄZANE

Jeśli nic się nie wydarzy w świecie, czeka nas dobry rok dla polskiej gospodarki...

Ok. 92 proc. beneficjentów, tj. 1 mln 331 tys. rolników dostało już z Agencji Re...

 Blisko 60 mln dolarów za jeden niebieski kamień, czyli Oppenheimer Blue, ponad ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę