ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

21 lutego 2005

153

z dnia 27 stycznia 2005 r.

w sprawie wzoru wniosku o pomoc finansową na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej

Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się wzór wniosku o pomoc finansową na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2005 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433). 
** Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 64.

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 27 stycznia 2005 r. (poz. 153)


POWIĄZANE

Dotacje z UE na budowę targowisk i inwestycje w poprawę jakości wody będą mogły ...

Kontrola Inspekcji Handlowej wykazała nieprawidłowości w ponad połowie placówek ...

Prywatny właściciel nieruchomości może bez zezwolenia wyciąć drzewo na swojej po...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę