Bayer_komplet_6_09_16

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

3 lipca 2003

z dnia 3 czerwca 2003 r.

w sprawie wzorów świadectwa zdrowia oraz handlowego dokumentu identyfikacyjnego dla wprowadzanego na rynek mięsa i jego przetworów, mleka i przetworów mlecznych, miodu i jego przetworów, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz ich przetworów, a także dla produktów jajczarskich

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się wzór świadectwa zdrowia dla mięsa niepoddanego rozbiorowi wprowadzanego na rynek, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.

Określa się wzór handlowego dokumentu identyfikacyjnego dla mięsa niepoddanego rozbiorowi, mięsa poddanego rozbiorowi oraz dla przetworów mięsnych, mleka i przetworów mlecznych, miodu i jego przetworów, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz ich przetworów, oraz dla produktów jajczarskich, wprowadzanych na rynek, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.

Wzór świadectwa zdrowia, o którym mowa w § 1, dla mięsa niepoddanego rozbiorowi wprowadzanego na rynek stosuje się do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 4.

Wzór handlowego dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w § 2, dla mięsa niepoddanego rozbiorowi wprowadzanego na rynek stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2003 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
A. Tański


* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
** Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450.

Załączniki do rozporządzenia
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 3 czerwca 2003 r. (poz. 1000)


Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


POWIĄZANE

Sejm znowelizował w czwartek wieczorem tegoroczny budżet przesuwając na ten rok ...

We wrześniu przeciętne zatrudnienie w firmach zwiększyło się o 3,2 proc., a więc...

Od 17 października 2016 do 30 listopada 2016 r. wypłacane są zaliczki na poczet ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę