cts_ptak_10317

RPP pozostawiła stopy bez zmian z powodu szans na szybszy spadek inflacji

28 października 2004

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) postanowiła utrzymać w październiku stopy procentowe na niezmienionych poziomach z powodu utrwalania się czynników wskazujących na szybszy od oczekiwanego spadek inflacji w przyszłości, wynika ze środowego komunikatu Narodowego Banku Polskiego (NBP).


"W okresie od ostatniego posiedzenia Rady utrzymał się trend aprecjacji złotego, niskie tempo wzrostu wynagrodzeń i wygasały cenowe skutki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W konsekwencji, bilans ryzyk dla przyszłej inflacji wskazuje na wzrost prawdopodobieństwa niższego przebiegu inflacji w stosunku do scenariusza przedstawionego w sierpniowym ?Raporcie o Inflacji?" - podano w komunikacie po posiedzeniu RPP.

Roczna inflacja we wrześniu br. spadła do poziomu 4,4% wobec 4,6% zanotowanych w sierpniu, co było pierwszym spadkiem tego wskaźnika w 2004 roku, odnotowała RPP. Wzrosła nieznacznie natomiast inflacja bazowa netto - do 2,4% z 2,3% w sierpniu. Z czterech pozostałych składowych inflacji bazowej dwie wzrosły, a dwie spadły.

"Kolejny miesiąc utrzymała się tendencja do aprecjacji złotego, co było czynnikiem obniżającym inflację. Gdyby tendencja ta utrwaliła się, oddziaływałoby to w kierunku niższego przebiegu inflacji niż przedstawiono w Raporcie" - czytamy dalej.

Sierpniowa projekcja banku centralnego, sporządzona przy założeniu braku zmian wysokości stóp procentowych, zakładała, że inflacja zacznie spadać w 2005 roku, tak by w 2006 roku osiągnąć górną granicę celu, tj. 3,5%, choć przejściowo wskaźnik wzrostu cen konsumpcyjnych może sięgnąć 6%.

"Możliwość obniżenia inflacji w pierwszej połowie 2005 roku wynika również z najnowszych prognoz cen żywności, wskazujących na wygasanie proinflacyjnych wstrząsów na rynku żywności. Obecna ocena zbiorów przez GUS w bieżącym roku jest bardziej optymistyczna niż ocena dostępna w momencie sporządzania sierpniowego Raportu" - uważa bank centralny.

RPP zwraca jednak uwagę, że czynnikiem ryzyka inflacyjnego jest utrzymujący się wzrost cen produkcji sprzedanej przemysłu (8,0% r/r we wrześniu br.). "Wynika on bowiem głównie ze wzrostu cen uzyskiwanych w kraju, gdyż umocnienie złotego spowodowało spadek cen uzyskiwanych w eksporcie, osłabiając jednocześnie efekty wzrostu cen surowców na rynkach światowych" - głosi komunikat.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniach 23-24 listopada.

RPP postanowiła pozostawić w październiku wszystkie podstawowe stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Podstawowa stopa referencyjna będzie nadal wynosić 6,5%. Stopa redyskonta weksli wyniesie 7,0%, stopa lombardowa - 8,0%, a stopa oprocentowania lokaty terminowej przyjmowanej przez NBP od banków - 5,0%.

Po braku podwyżki we wrześniu zdecydowana większość ekonomistów prognozowała, że także w październiku rada nie zmieni stóp procentowych. Suma tegorocznych podwyżek stóp wyniosła jak do tej pory 125 pb.


POWIĄZANE

Przed nami ustalenie kształtu Wspólnej Polityki Rolnej w Unii Europejskiej po 20...

Przygotowane zostaną wojewódzkie Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 202...

100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na wsi, np. założen...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę