Anwil_7.04.17

RPP utrzymała stopy licząc, że mocny złoty osłabi inflację

30 września 2004

RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionych poziomach z powodu oczekiwań banku centralnego, że utrzymanie się aprecjacji złotego w III kw. br. spowoduje obniżenie inflacji wobec wcześniej oczekiwanych poziomów.

Tak wynika ze środowego komunikatu Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Sygnały, które pojawiły się od publikacji sierpniowego ‘Raportu o inflacji’, potwierdzają wcześniejsze prognozy wzrostu gospodarczego. Jeżeli obserwowana w trzecim kwartale br. aprecjacja złotego utrwali się, wówczas zwiększy się prawdopodobieństwo, że inflacja w średnim okresie będzie przebiegała nieco niżej niż przedstawiono w ‘Raporcie’  – podano w komunikacie po posiedzeniu RPP.

Ocena RPP dotycząca procesów gospodarczych w Polsce nie zmieniła się istotnie w porównaniu z sierpniowym „Raportem o inflacji”, podano także. Roczna inflacja w sierpniu br. utrzymała się na poziomie z lipca br. i wyniosła 4,6%. Również trzy z pięciu wskaźników inflacji bazowej nie zmieniły się, natomiast dwa pozostałe wzrosły nieznacznie (o 0,1 pkt. proc.).

Zatrzymanie wzrostu różnicy między wskaźnikiem CPI a inflacją mierzoną po wyłączeniu cen żywności i paliw („inflacją netto”) wskazuje natomiast na wyhamowanie wzrostu cen w tych grupach produktów, co jest zgodne z oczekiwaniami przedstawionymi w sierpniowym Raporcie o inflacji. Z kolei aprecjacja złotego złagodziła w ostatnim okresie wpływ wysokich cen ropy naftowej na ceny paliw na rynku krajowym. Na ustępowanie niektórych z czynników, które w ostatnich miesiącach przyczyniły się do wzrostu inflacji, wskazuje również zahamowanie wzrostu oczekiwań inflacyjnych osób prywatnych we wrześniu br. – 4,6% w horyzoncie 12 miesięcy, zauważa RPP. Jednak nadal znajdują się one na wysokim poziomie, co rodzi ryzyko presji na wzrost wynagrodzeń. W okresie od ostatniego posiedzenia Rady pojawiły się niepokojące sygnały świadczące o nasilaniu się żądań płacowych  –  podano w komunikacie.

Rada podkreśliła, że informacje, które napłynęły od ostatniego posiedzenia RPP potwierdzają oczekiwania z sierpniowego „Raportu o inflacji”, według których w najbliższych dwóch latach tempo wzrostu PKB wyniesie 4,5%-5,5%. Polska gospodarka znajduje się na ścieżce wysokiego wzrostu  –  stwierdza RPP. Roczne tempo wzrostu PKB w drugim kwartale br. wyniosło 6,1% wobec 6,9% kwartał wcześniej.

Wysokie tempo wzrostu wynikało w dużej mierze z ożywienia popytu krajowego oraz nadal dynamicznie rosnącego eksportu. Odnotowano umiarkowane ożywienie w inwestycjach  –  czytamy dalej. Rada zwraca też uwagę, że od 2005 roku eksport netto przestanie być czynnikiem zwiększającym tempo wzrostu gospodarczego, a rolę tę przejmie popyt wewnętrzny, a przede wszystkim inwestycyjny.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniach 26 – 27 października. RPP postanowiła pozostawić we wrześniu wszystkie podstawowe stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Podstawowa stopa referencyjna będzie nadal wynosić 6,5%. Stopa redyskonta weksli wyniesie 7,0%, stopa lombardowa – 8,0%, a stopa oprocentowania lokaty terminowej przyjmowanej przez NBP od banków – 5,0%.

Po niespodziewanej podwyżce o 50 pb w sierpniu we wrześniu oczekiwania analityków były bardzo rozbieżne – od utrzymania stóp na sierpniowym poziomie przez podwyżkę o 25 pb, do podwyżki o 0,5 pkt proc. Oczekiwania inflacyjne na najbliższe 12 miesięcy wzrosły we wrześniu do 4,6% wobec 4,5% w sierpniu, podał Narodowy Bank Polski (NBP)w komunikacie w środę.

Na ustępowanie niektórych z czynników, które w ostatnich miesiącach przyczyniły się do wzrostu inflacji, wskazuje również zahamowanie wzrostu oczekiwań inflacyjnych osób prywatnych we wrześniu br. (4,6% w horyzoncie 12 miesięcy)   –  podano w komunikacie banku centralnego. Jednak nadal znajdują się one na wysokim poziomie, co rodzi ryzyko presji na wzrost wynagrodzeń. W okresie od ostatniego posiedzenia Rady pojawiły się niepokojące sygnały świadczące o nasilaniu się żądań płacowych  –  czytamy dalej.

Inflacja w sierpniu wyniosła 4,6% r/r, podobnie jak w lipcu. Ministerstwo finansów spodziewa się spadku rocznego wskaźnika do 4,2-4,3% we wrześniu. RPP podtrzymała w „Założeniach polityki pieniężnej na rok 2005” tzw. ciągły cel inflacyjny na poziomie 2,5% +/- 1 pkt proc. i podkreśliła, że będzie dążyła do utrzymania inflacji jak najbliżej celu 2,5%. Osiągnięcie celu powinno nastąpić za 5-7 kwartałów, wynika z opublikowanego w środę dokumentu RPP. Rada poinformowała także, że wprowadza trzeci rodzaj nastawienia w polityce pieniężnej – nastawienie łagodne, oprócz dotychczasowych: neutralnego i restrykcyjnego.

Rada podkreśliła w „Założeniach”, że „polityka pieniężna jest jednoznacznie ukierunkowana na utrzymanie inflacji jak najbliżej celu 2,5%, a nie jedynie wewnątrz dopuszczalnego przedziału wahań”. Określenie cel ciągły oznacza, że odnosi się on do inflacji mierzonej miesiąc do analogicznego miesiąca poprzedniego roku, a nie jak w latach 1999-2003, wyłącznie w grudniu do grudnia poprzedniego roku. Horyzontem jego obowiązywania może być wejście Polski do ERM II lub zakończenie kadencji obecnej Rady  –  czytamy w dokumencie.

Rada podkreśliła, że powrót to przedziału wahań (1,5-3,5%), a potem – do 2,5% r/r zależy przede wszystkim od zmiennej długości opóźnień w przekładaniu się decyzji w polityce pieniężnej na poziom wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych. Rada będzie kontynuować działania zmierzające do stosunkowo szybkiego obniżenia inflacji do poziomu 2,5% w ciągu 5-7 kwartałów  –  podano w „Założeniach”.


POWIĄZANE

Jeżeli Prawo wodne nie zostanie przyjęte do końca czerwca, to KE będzie miała pr...

13 kwietnia 2017 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja Restrukturyz...

Grupa Azoty PUŁAWY uzyskała tytuł SOLIDNY PRACODAWCA ROKU w ogólnopolskim konkur...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę