Advertisement

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

25 listopada 2002
Szacunkowa wartość przetargu – powyżej 30 000 euro.

Wojewódzki Szpital Zespolony, 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 146, woj. warmińsko-mazurskie, pow. m. Elbląg, tel. (055) 2344111, fax (055) 234 55 47, e-mail: wszz@softel.elblag.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mleka i artykułów mleczarskich. (PKWiU: 15.51.1)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – 12 miesięcy.

Wadium – 3.000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 80%,
  • termin płatności – 20%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20 zł + koszty przesyłki + VAT) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Jerzy Wiadrowski, tel. 055 234 55 47, lok. Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, w godz. 9:00-12:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. Sekretariat lok. 44 ( parter ).

Termin składania ofert upływa dnia 17.12.2002 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.12.2002 o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego, lok. Sala Konferencyjna lok. 08A ( niski parter ).

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 192 z dnia 25.11.2002

POWIĄZANE

W tym roku, w ramach XXIV atestacji żywności w Programie „Doceń polskie”, certyf...

Dyrekcja Generalna Zdrowia i Ochrony Konsumentów, Komisji Europejskiej po przepr...

Od połowy maja, przez miesiąc hasłem „Pełne mleko energii” producent łaciatego a...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę