Anwil_7.04.17

Prognoza zbiorów owoców jagodowych w 2002 r.

30 lipca 2002

Szacuje się, że zbiory owoców jagodowych wyniosą w bieżącym roku 433 tys. t i będą niższe od ubiegłorocznych o ok. 17,3%. Według wstępnego szacunku znacznie niższe będą zbiory truskawek, a także niższa będzie produkcja porzeczek i agrestu.

Zbiory owoców jagodowych

Wyszczególnienie 1996-2000 a) 2001

2002 b)

w tys. t

2001=100

Ogółem

430 523 433 82,7
truskawki 169 242 165 68,1
maliny 41 45 46 102,6
porzeczki 166 175 155 88,4
agrest 35 30 27 91,1
jagodowe pozostałec) 19 31 40 126,9
a) Przeciętne roczne b) Szacunek wstępny c) Aronia, borówka wysoka i inne

Areał uprawy truskawek w bieżącym roku szacuje się na ok. 44,4 tys. ha, tj. o ok. 32,5% mniej niż w roku ubiegłym. Na większości plantacji truskawki przezimowały dobrze i kwitły obficie, chociaż stosunkowo krótko. W niektórych rejonach przymrozki zniszczyły pierwszy kwiat, co wpłynęło na zmniejszenie ilości pierwszych owoców. Długotrwała susza w kwietniu i w maju zahamowała wzrost i rozwój truskawek. Opady deszczu występujące w okresie zbiorów spowodowały porażenie plantacji szarą pleśnią i skrócenie okresu zbioru, a także obniżenie jakości owoców. Zbiory truskawek w bieżącym roku ocenia się na ok. 165 tys. t, tj. o ok. 31,9% mniej od ubiegłorocznych.

Przy szacowanej nieco niższej powierzchni uprawy porzeczek w stosunku do roku ubiegłego, tegoroczne zbiory owoców tego gatunku szacuje się na ok. 155 tys. t, tj. o ok. 11,6% mniej od wysokich zbiorów roku poprzedniego. W niektórych rejonach kraju, z powodu przemarznięcia pierwszych kwiatów porzeczek czarnych grona są skrócone, a susza w okresie wzrostu i dojrzewania owoców spowodowała, że owoce są drobniejsze, co wpływa na obniżenie plonu.

Przy szacowanej powierzchni uprawy malin większej o 3,7% w stosunku do roku ubiegłego, ocenia się, że zbiory owoców tego gatunku wyniosą ok. 46 tys. t i będą wyższe od ubiegłorocznych o 2,6%.

Zbiory agrestu w bieżącym roku przy zmniejszonej o ok. 7% powierzchni uprawy tego gatunku oszacowano na ok. 27 tys. t, tj. o 8,9% mniej od zbiorów roku ubiegłego.

Łączne zbiory pozostałych owoców jagodowych szacuje się na ok. 40 tys. t, tj. o 26,9% więcej niż w rekordowym roku 2001 i znacznie więcej niż w ostatnich latach. Warunki atmosferyczne miały korzystny wpływ na plonowanie tych gatunków, lecz wzrost zbiorów jest spowodowany przede wszystkim powiększającym się z roku na rok areałem uprawy tych gatunków, zwłaszcza aronii i borówki wysokiej.


POWIĄZANE

Na giełdzie Euronext w Paryżu kontrakt na rzepak, na maj 2017 roku w ciągu ostat...

Z uwagi na bardzo duży popyt na mrożone maliny w państwach unijnych, zdecydowane...

Agenda Komisji DG Agri w szacunkach z 30 marca 2017 r. ocenia produkcję surowców...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę