Advertisement

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

24 stycznia 2003
Szacunkowa wartość przetargu – powyżej 30 000 euro.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu, 50-357 Wrocław, ul. Grunwaldzka 90, woj. dolnośląskie, pow. m. Wrocław, tel. 071 3771700, fax 071 3771777, www.lasy-wroclaw.pl, e-mail: biuro-rdlp@lasy-wroclaw.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę ciągnika zrywkowego, nasiębiernego forwarder. (PKWiU: 29.32.6)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (pożądany) – 2003.03.31.

Wadium – 15 000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 70%,
  • warunki gwarancji – 10%,
  • warunki serwisu – 10%,
  • warunki techniczne – 10%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20,00 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. 213, za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Tadeusz Nieszczęsny, e-mail: nieszczesny.rdlp@lasy-wroclaw.pl, tel. 071 3771762, lok. 213, w godz. 8:00-14:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 103.

Termin składania ofert upływa dnia 10.03.2003 o godzinie 09:30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.03.2003 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 5.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 10 z dnia 23.01.2003

POWIĄZANE

Przejrzystość oferty finansowania to kluczowa kwestia przy zakupie maszyny rolni...

Marka Case IH pomogła pobić światowy rekord siewu kukurydzy przez 24 godziny dzi...

Kołowy odpowiednik olbrzymiego Quadtraca 620 ustala nowe rekordy w branży podcza...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę