Advertisement

Zwalczanie chwastów w uprawie cebuli

3 grudnia 2015
Cebula z siewu

Uprawa cebuli bez skutecznych sposobów ograniczania zachwaszczenia jest niemożliwa, nawet  w najlepszych warunkach agrotechnicznych. Strata plonu cebuli uprawianej z siewu powodowana obecnością chwastów w początkowym okresie jej wzrostu - do fazy dwóch liści, może wynosić ponad 45%, co stanowi około 3% obniżenia potencjalnego plonu w przeliczeniu na 1.dzień. Zachwaszczenie występujące w drugiej połowie wegetacji, gdy cebula ma co najmniej 5-6 liści właściwych - aż do zbioru, ma mniejsze znaczenie. Jednak należy starać się utrzymywać plantację wolną od chwastów przez cały okres jej wegetacji. Bez stosowania herbicydów, np. w uprawach ekologicznych, trzeba  5-7 razy ręcznie pielić rzędy i wykonać 4-6 uprawek mechanicznych w międzyrzędziach.  
W integrowanej ochronie cebuli przed chwastami konieczne jest stosownie programów obejmujących właściwy dobór herbicydów i ich dawek w zależności od stanu i stopnia zachwaszczenia oraz warunków środowiska, używanie mieszanin różnych herbicydów, wykonywanie zabiegów metodą dawek dzielonych   i uzupełniająco mechanicznego i ręcznego pielenia. System zbiegów chemicznych powinien być dostosowany do faz rozwojowych cebuli i chwastów oraz zapewniać utrzymanie plantacji wolnej od chwastów możliwie przez jak najdłuższy okres. Trzeba przy tym wykorzystywać różne środki przed wschodami i po wschodach cebuli, gdyż żaden z obecnie zalecanych herbicydów użyty jednorazowo nie zabezpiecza jej przed chwastami przez cały sezon wegetacyjny. W zależności od warunków, występujących gatunków chwastów oraz ich faz wzrostu i dynamiki pojawiania się trzeba zastosować przemiennie kilka różnych środków.  
 Zgodnie z aktualnie obowiązującym w Polsce rejestrem środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi obowiązującym w końcu roku 2011 substancjami aktywnymi, którymi można zwalczać jednoroczne chwasty w cebuli z siewu, są pendimetalina (np. w formie środków Pendigan 330 EC, Stomp 330 EC) zalecana po siewie i po wschodach, oksyfluorofen (np. Galigan 240 EC) – przeznaczony do zabiegów powschodowych. Pendimetalinę użytą bezpośrednio po siewie prawie w każdych warunkach dobrze jest, na 2-3 dni przed wschodami cebuli, uzupełnić zabiegiem wykonanym jednym z zalecanych glifosatów (np. Huragan 360 SL, Roundup 360 SL). Niektóre wieloletnie chwasty dwuliścienne (np.ostrożeń polny) zwalcza chlopyralid (np. Cliophar 300 SL, Lontrel 300 SL) zastosowany po wschodach cebuli i chwastów. Poważnym zagrożeniem są chwasty jednoliścienne, zwłaszcza chwastnica jednostronna i perz. Do ich zwalczania zalecane są po wschodach cebuli tzw. graminicydy, między innym Agil 100 EC, Leopard 05 EC lub Leopard Extra 05 EC. Asortyment herbicydów dopuszczonych u nas szczególnie po wschodach cebuli, jest niestety mniejszy niż w innych państwach Unii Europejskiej leżących w tej strefie rejestracyjnej, co Polska. Wynika z tego, że polscy producenci mają mniejszy wybór środków niż w innych państwach UE. Są więc w gorszej sytuacji w porównaniu z plantatorami z innych krajów, gdzie można zalecać herbicydy zawierające między innymi takie substancje aktywne jak: bromoksynil, pirydat, prosulfurokarb, chlorydazon, fluroksypyr. Bromoksynil oczekuje na rejestrację w Polsce - jest to bardzo stara substancja aktywna używana w cebuli w większości krajów od wielu lat.
W dniu 30 marca 2012 r. asortyment środków zarejestrowanych w Polsce do odchwaszczania cebuli wzbogacił się o nowy bardzo cenny preparat - Lentagran 45 WP, który zawiera pirydat należący do grupy pirydazyn fenolowych. Środek przeznaczony jest do stosowania wcześnie po wschodach chwastów, począwszy od fazy liścieni, ale najskuteczniej zwalcza chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści (BBCH 12-14). Ogranicza też wzrost chwastów większych (BBCH 15-17), zwłaszcza gatunków bardzo wrażliwych (np. komosa biała, żółtlica drobnokwiatowa) w warunkach sprzyjających działaniu środka (wilgotna i ciepła pogoda). Lentagran 45 WP jest podstawowym herbicydem zalecanym w cebuli we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W polskiej etykiecie herbicydu Lentagran 45 WP przyjęto zapis, iż należy go stosować od fazy 3 liści cebuli (od BBCH 13), przy czym zalecana dawka jednorazowa mieści się w zakresie 1,5-1,66 kg/ha, i nie może przekraczać 1,66 kg/ha. Opryskiwać należy, gdy rośliny cebuli nie są wilgotne, nie wcześniej niż po 48 godzinach od deszczu lub nawadniania, w temperaturze poniżej 20 - 25?C, najlepiej po południu. W badaniach prowadzonych w Polsce stwierdzono, że zalecaną maksymalną dawkę można podzielić na dwie po 0,75 kg/ha, wykonując pierwszy zabieg w fazie 1,5 liścia (gdy cebula ma wykształcony 1. liść właściwy, a  2. liść osiągnie połowę wysokości pierwszego (BBCH 11-12) i drugi zabieg w fazie 3 liści (BBCH 13). Można też stosować 3.zabiegi po 0,5 kg/ha w odstępach około 7 dni: pierwszy w fazie 1-2 liści (BBCH 11-12), drugi w fazie 2-3 liści (BBCH 12-13), trzeci w fazie 4-6 liści cebuli (BBCH 14-16).


Cebula z dymki

Cebula z dymki jest mniej wrażliwa na zachwaszczenie niż z siewu. Z posadzonych cebulek szybko wyrastają liście, stąd łatwiej i wcześniej można wykonać mechaniczne uprawki międzyrzędowe. Jest też bardziej wytrzymała od cebuli z siewu na uszkodzenia systemu korzeniowego i części nadziemnych podczas zabiegów mechanicznych w międzyrzędziach. Najgroźniejsze są chwasty występujące między 4. a 6. tygodniem po posadzeniu cebulek. Jeżeli nie stosuje się herbicydów, pierwsze odchwaszczanie należy wykonać po pojawieniu się chwastów, nie później niż po około 14 dniach od sadzenia. Opóźnienie odchwaszczania o 30–40 dni może obniżyć plon nawet o ponad 30%. Wprawdzie ochrona przed chwastami cebuli z dymki jest łatwiejsza niż cebuli z siewu, to zabieg chwastobójczy odpowiednim herbicydem może być uzasadniony. Obecnie liczba substancji aktywnych, które można wykorzystywać przy tym sposobie uprawy jest ograniczona do oksyfluorofenu  i pendimetaliny. Oksyfluorofen w formie preparatu Goal 480 SC zaleca się stosować              w terminie  do 5 dni po sadzeniu. W etykiecie-instrukcji stosowania środka Galigan 240 EC, który zawiera też oksyfluorofen cebula z dymki nie jest wymieniona. Do 5 dni po sadzeniu oraz po wschodach przy roślinach cebuli 5-10 cm wysokości, chwasty można też zwalczać pendimetaliną (np. w formie środków Pendigan 330 EC, Stomp 330 EC).

POWIĄZANE

Do 20 czerwca 2017 r. przyjmowane są zgłoszenia do nowego składu Komisji do spra...

W miniony weekend do Szepietowa przybyły tłumy zwiedzających. Zielona Gala to pr...

Spośród ponad 150 winnic istniejących na Podkarpaciu blisko 60 proc. przyjmuje t...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę