Anwil_7.04.17

Copa - Cogeca: Europejski Tydzień Lasów rozpoczęty

19 lipca 2016
Copa - Cogeca: Europejski Tydzień Lasów rozpoczęty

Europejscy właściciele lasów oraz ich zarządcy z radością przyjęli informację o rozpoczęciu w poniedziałek Europejskiego Tygodnia Lasów oraz podkreślili, że lasy odgrywają kluczową rolę w walce ze zmianami klimatycznymi i pomagają w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju.

CEPF, COPA i COGECA, ELO, EUSTAFOR oraz USSE z radością przywitały dzisiejsze rozpoczęcie się Europejskiego Tygodnia Lasów, który jest doskonałą okazją do porozmawiania o tym, jak w pełni wykorzystać potencjał lasów w walce ze zmianami klimatycznymi oraz spełnić zobowiązania zawarte w porozumieniu paryskim oraz opisane w dokumencie poświęconym zrównoważonym celom rozwoju.

W tym roku można po raz 5 uczestniczyć w Europejskim Tygodniu Lasów, a po raz 23 w obradach Komitetu ds. Leśnictwa. W ramach tego tygodnia, który będzie trwać od 18 do 22 lipca, odbędzie się wiele wydarzeń i spotkań sponsorowanych przez FAO. Będą one skupiać się nad tym, jak lasy oraz zrównoważona gospodarka leśna mogą przyczynić się do zrealizowania zobowiązań zawartych w podpisanych w 2015 roku porozumieniach.

Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa-Cogeca, przemawiając w Brukseli, powiedział: „Rola lasów jest wieloaspektowa i bardzo ważna, a kluczowe znaczenie ma tu zrównoważona gospodarka leśna. Lasy mają ogromny potencjał pozwalający na rozwiązanie wyzwań stojących przed społeczeństwem i stawianych przez nie, tj. począwszy od „produkować więcej zużywając mniej” po „niskoemisyjną gospodarkę”. Bardzo ważnym jest dysponowanie odpowiednimi strategiami, aby móc ten potencjał wykorzystać w całości”.

Thierry de l’Escaille, sekretarz generalny ELO, dodał: „Lasy to zielone płuca Europy, które zamieniają dwutlenek węgla w tlen, utrzymują różnorodność biologiczną i dostarczają nam drewna, korka i i innych produktów. Dostarczają zasobów odnawialnych, zapewniają dostęp do czystej wody i powietrza oraz świadczą inne usługi ekosystemowe. Ponadto, lasy są miejscem rozrywki i rekreacji, z którego korzystają Europejczycy”. Są to dobra publiczne, które powinny być właściwie doceniane.

Leire Salaberria, przewodnicząca USSE, podkreśliła: „Musimy lepiej promować lasy, jako miejsce, które stymuluje wzrost i daje zatrudnienie w obszarach wiejskich UE, a także przyczynia się do tworzenia biogospodarki, która pozwala zapewnić zrównoważoną przyszłość obszarów wiejskich i ludzi na nich zamieszkujących.”

Piotr Borkowski, dyrektor wykonawczy EUSTAFOR, zwrócił uwagę, że porozumienie paryskie stworzyło plan na skuteczne „odwęglenie” gospodarek do połowy wieku. „Zrównoważona gospodarka leśna w połączeniu z popularyzowaniem się przedmiotów drewnianych i powstałych na bazie drewna może pomóc w walce ze zmianami klimatycznymi, a także wesprzeć przejście do gospodarek i społeczeństw nisko emisyjnych. Zrównoważone leśnictwo oraz produkty lasu mogą przyczynić się do zmniejszenia poziomu emisji gazów cieplarnianych, zdywersyfikować podaż energii oraz zapewnić prosperity mieszkańcom obszarów wiejskich poprzez sprzyjanie zielonemu rozwojowi i tworzenie miejsc pracy”.

Sekretarz generalna CEPF, Emma Berglund powiedziała: „Znaczenie lasów w osiąganiu celów zawartych w porozumieniu paryskim oraz ich związek z wieloma, jeśli nie wszystkimi, celami zrównoważonego rozwoju pokazuje jednoznacznie holistyczny charakter tego, co robimy. Warunkami wstępnymi, aby zwiększać znaczenie lasów i maksymalnie wykorzystywać ich potencjał, są: inwestycje, transfer wiedzy, innowacje, rozwijanie nowych łańcuchów wartości, procesów i produktów. Konieczna jest tu silna współpraca na poziomie światowym”.

Europejski Tydzień Lasów dostarcza po raz kolejny pretekstu, aby pokazać zaangażowanie właścicieli i zarządców lasów na rzecz zrównoważonego i wydajnego leśnictwa, które może opowiedzieć na stawiane przed nim, i społeczeństwem w ogóle, wyzwania.

Copa - Cogeca


POWIĄZANE

Jeżeli Prawo wodne nie zostanie przyjęte do końca czerwca, to KE będzie miała pr...

13 kwietnia 2017 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja Restrukturyz...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę