Advertisement

Nowe grupy producenckie będą mogły skorzystać z unijnej pomocy

3 października 2016
Nowe grupy producenckie będą mogły skorzystać z unijnej pomocy
PAP / Darek Delmanowicz

Od 30 września ARiMR zbiera wnioski o pomoc dla nowo utworzonych grup producenckich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy.

Na finansową pomoc może liczyć grupa producentów, która została uznana przez dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, na podstawie planu biznesowego.

Za grupę producencką może być uznana grupa, która łączy producentów jednego produktu lub grupy produktów; wykonuje swoją działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, tj. zatrudnia mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro; zobowiąże się do realizacji planu biznesowego, który musi zrealizować w ciągu 5 lat trwania wsparcia.

Pomoc można otrzymać na tworzenie grup producentów zajmujących się hodowlą drobiu, wyrobami z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz grup działających w sektorze owoców i warzyw. Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy liczonych od dnia jej uznania.

Wysokość pomocy finansowej, zależy od przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach. W pierwszym roku działalności wynosi ona 10 proc. przychodów netto, w drugim roku - 8 proc., w trzecim roku - 6 proc., w czwartym roku - 5 proc., w piątym roku - 4 proc. przychodów netto.

Pomoc przewidziana w PROW 2014-2020 jest niemal dwukrotnie wyższa od poziomu pomocy ustanowionej dla grup producentów rolnych w poprzedniej perspektywie finansowej.

Limit pomocy wynosi 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy i pozostaje na niezmienionym poziomie w kolejnych latach.

W pierwszym roku działalności grupy producentów rolnych mogą otrzymać wyprzedzające finansowanie pomocy, jeżeli grupa złoży taki wniosek do właściwego oddziału regionalnego ARiMR w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja przyznająca grupie pomoc finansową stała się ostateczna. Kwota wyprzedzającego finansowania nie może być wyższa niż 50 tys. zł.

Udział krajowych środków na współfinansowanie pomocy w tym działaniu wynosi 36,37 proc. (63,63 proc. pomocy finansowane jest ze środków UE).

Na preferencyjne warunki w przyznawaniu pomocy będą mogły liczyć grupy producentów, jeżeli są zorganizowane w formie spółdzielni; zrzeszają producentów wytwarzających produkty wysokiej jakości, w szczególności rolnictwa ekologicznego; a także hodują trzodę chlewną, bydło, owce i kozy, pozyskują miód, uprawiają rośliny energetyczne i chmiel. Preferencje dotyczą także produkcji wieprzowiny, mięsa owczego i koziego, wełny i skór z tych zwierząt.

Dodatkowe punkty uzyskają organizacje zrzeszające jak największą liczbę członków w danej kategorii, producentów rolnych, których produkcja objęta została dobrowolnym ubezpieczeniem; mają siedzibę w powiecie o wysokim rozdrobnieniu agrarnym; planują w ramach planu biznesowego inwestycje, które przyczyniają się do realizacji celu innowacyjności lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu czy ochrony środowiska; zatrudniają na podstawie umowy o pracę co najmniej dwie osoby na pełne etaty lub jedną osobę niepełnosprawną.

Na wsparcie grup producentów rolnych przeznaczona jest kwota blisko 403 mln euro (w tym ok. 110 mln euro na zobowiązania), tj. o ponad 111 mln euro więcej, niż w PROW 2007-2013. Wnioski o wsparcie na tworzenie grup producentów rolnych będzie można składać do 28 listopada 2016 r.

(PAP)


POWIĄZANE

Polskie przepisy dotyczące biopaliw, mimo wprowadzenia postulowanych przez urzęd...

Wiosenne przymrozki spowodowały duże straty w sadach, najbardziej ucierpiały cze...

Senat nie zgłosił w czwartek poprawek do znowelizowanej ustawy o wspieraniu obsz...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę