Advertisement

Przedsiębiorcy z Dolnego Śląska więcej wydają na inwestycje

7 kwietnia 2017
Przedsiębiorcy z Dolnego Śląska więcej wydają na inwestycje

Siódma edycja „Raportu o Sytuacji Mikro i Małych Firm” przygotowanego przez Bank Pekao S.A pokazała, że na Dolnym Śląsku jest większy odsetek eksportujących firm niż średnio w kraju. W roku 2016 odsetek inwestujących firm był na Dolnym Śląsku niższy niż w Polsce, ale nakłady na inwestycje okazały się wyższe. Ogólny wskaźnik koniunktury dla województwa dolnośląskiego jest niższy niż wskaźnik dla całego kraju. Dolnośląscy przedsiębiorcy chcą uczyć się języków obcych.

W porównaniu z 2015 rokiem, odsetek dolnośląskich firm eksportujących swoje wyroby wzrósł o 3 pp. i wyniósł 20%, podczas gdy średnio w Polsce eksportuje 18% firm. W sąsiednim województwie lubuskim wskaźnik ten wynosi 24%. Na Dolnym Śląsku najwięcej firm eksportuje swoje wyroby z podregionu wrocławskiego (24%) oraz z samego Wrocławia (20%) i podregionu wałbrzyskiego (20%). Najmniej eksporterów jest w podregionie legnicko-głogowskim 17%. Przedsiębiorcy z Dolnego Śląska oceniają, że w 2017 roku poziom eksportu nieznacznie wzrośnie do 21%.

46% właścicieli firm z Dolnego Śląska zdecydowało się w ubiegłym roku na przeprowadzenie inwestycji. Jest to o 3 pp. mniej niż średnio w kraju. Najwięcej inwestycji przeprowadziły firmy z okolic Wałbrzycha (50%), najmniej z obszaru Legnicy i Głogowa (42%). Tym czym wyróżnia się województwo dolnośląskie od reszty kraju, jest wyższy poziom nakładów inwestycyjnych. W Polsce średnio 18% przedsiębiorców przeznaczyło na inwestycję kwoty powyżej 100 tyś zł. W województwie dolnośląskim odsetek ten wyniósł aż 21%.

Zarówno w Polsce, jak i województwie dolnośląskim czynnikami, które skłoniły właścicieli firm do przeprowadzenia inwestycji były przede wszystkim: chęć poprawy efektywności (52% wskazań na Dolnym Śląsku, 56% w skali kraju) oraz konieczność wymiany przestarzałych środków trwałych (53% wskazań na Dolnym Śląsku, 42% w skali kraju). Natomiast jako główne powody braku inwestycji ze strony przedsiębiorców były wymieniane: brak potrzeb inwestycyjnych oraz sytuacja finansowa firmy, nie pozwalająca na prowadzenie inwestycji.   

- W sektorze mikro i małych firm odsetek przedsiębiorstw inwestujących oraz nakłady na inwestycje wzrosły. W woj. dolnośląskim odsetek inwestorów wyniósł w ubiegłym roku 46% i był o 3 pp. niższy niż średnia krajowa.  – mówi Jakub Fulara z Banku Pekao SA, współautor Raportu.

Raport Banku Pekao bada również bariery stojące przed przedsiębiorcami. Właściciele firm zostali poproszeni o skwantyfikowanie każdej z barier w skali od 1 (brak bariery) do 5 (bardzo ważna bariera). Średnia barier w dolnośląskim wyniosła 2,64 pkt i była niższa niż średnia w skali kraju (2,78 pkt). Jako najważniejsze bariery w rozwoju firmy śląscy przedsiębiorcy wskazali wysokość podatków (3,47 pkt), koszty pracy (3,24 pkt), i konkurencję innych podmiotów (2,97 pkt).

Jak każdego roku, Raport Banku Pekao wylicza Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm, czyli syntetyczną miarę nastrojów właścicieli firm. Ogólny Wskaźnik Koniunktury dla firm z województwa śląskiego wyniósł 96 pkt[1] i był niższy niż wskaźnik dla całego kraju. Najbardziej optymistyczne były firmy z Wrocławia. Dla tego obszaru wskaźnik wyniósł 98 pkt. Najgorzej swoją sytuację ocenili właściciele firm z podregionu z wrocławskiego i jeleniogórskiego (poziom wskaźnika 95 pkt).

- Wskaźnik koniunktury mikro i małych firm obniżył się w stosunku do ubiegłego roku, co wynikło głównie z niepewności związanej z ogólną sytuacją gospodarczą i jej perspektywami. Sytuację własnego biznesu przedsiębiorcy ocenili pozytywnie – mówi Jakub Fulara.

W porównaniu ze średnią krajową dolnośląscy mikro i mali przedsiębiorcy zdecydowanie gorzej ocenili ogólną sytuację gospodarczą (87,1 pkt), oraz sytuację branży, w której działają (91,0 pkt). Ocena pozostałych sześciu obszarów nie odbiega od średniej dla całej Polski.

W tym roku autorzy badania pytali również o inwestycje w kapitał ludzki. Przedsiębiorcy z województwa dolnośląskiego podnoszą swoje kwalifikacje przede wszystkim poprzez samokształcenie, czyli między innymi czytanie literatury fachowej (56%) oraz udział w kursach i szkoleniach (39%). Właściciele firm chcą zwiększać swoje kwalifikacje zwłaszcza w zakresie lepszej znajomości języków obcych (26%), oraz specjalistycznej wiedzy związanej z prowadzoną działalnością (24%). Nakłady na kapitał ludzki w województwie dolnośląskim zbliżone były do średniej ogólnopolskiej.

Raport został przygotowany na podstawie wywiadów telefonicznych prowadzonych we wrześniu i październiku 2016 roku z właścicielami prawie 7 tysięcy mikro i małych firm (w tym 836 z województwa śląskiego). Raport pokazuje wyniki badania na poziomie krajowym, regionalnym (16 województw) i lokalnym (66 podregionów).

[1] Wskaźniki w ramach badania mogą przyjmować wartości od 50 do 150, przy czym 50 oznacza „dużo gorzej”, 75 – „gorzej”, 100 – „ani lepiej, ani gorzej”, 125 – „lepiej”, 150 – „dużo lepiej”.

Informacje o firmie

infowire.pl


POWIĄZANE

Na krajowym rynku nadal brakuje zboża, a ceny ziarna wzrosły. Wielu przetwórców ...

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel podpisał w poniedziałek porozumienie ws. pr...

Biebrzański Park Narodowy chce wydzierżawić rolnikom prawie 600 hektarów łąk, by...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę