Advertisement

Rolnictwo i obszary wiejskie w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”

16 września 2016
Rolnictwo i obszary wiejskie w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”
MRiRW

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel przedstawił w środę, w Sejmie RP informacje nt. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

- Resort brał aktywny udział we wszystkich etapach prac nad tym najważniejszym dokumentem wskazującym kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej – podkreślił minister.

Zwrócił on również uwagę na to, że Strategia przedstawia nowy model rozwoju, a cały rząd bierze odpowiedzialność za sprawy rolnictwa i obszarów wiejskich.

- Dokument kładzie nacisk na włączenie w procesy rozwojowe wszystkich obszarów, w tym małych miast i obszarów wiejskich oraz zakłada, że korzyści ze wzrostu gospodarczego powinny być dostępne dla wszystkich, bez względu na miejsce ich zamieszkania.

Działania Strategii zostały zapisane w układzie trzech celów szczegółowych oraz pięciu obszarów wpływających na osiągnięcie celów.

- Dotyczą one wszystkich obszarów wiejskich, a ich zróżnicowane terytorialnie potrzeby zostały odzwierciedlone w kierunkach interwencji w celu szczegółowym II – Rozwój społecznie i terytorialnie równoważony - zaznaczył minister Jurgiel.

Zaprojektowano w nim dwa kierunki interwencji odnoszące się do rozwoju terytorialnego wszystkich obszarów wiejskich:

 •  kierunek interwencji 6.: Rozwój obszarów wiejskich – wsparcie horyzontalne

 

 • kierunek interwencji 7.: Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o endogeniczne potencjały gospodarcze oraz kierunki interwencji, w których znajdują się działania adresowane do wybranych obszarów wiejskich, jak np.:


- w kierunku interwencji 1.: Tworzenie warunków dla budowy podstaw nowoczesnej gospodarki w Polsce Wschodniej,

- w kierunku interwencji 4.: Pełniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego aglomeracji

- w kierunku interwencji 8.: Aktywizacja obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją.

Podobnie jak w przypadku opisu instrumentów na rzecz rozwoju terytorialnego obszarów wiejskich w Strategii jest odrębny kierunek interwencji poświęcony rozwojowi rolnictwa „Konkurencyjne gospodarstwa rolne i producenci rolno-spożywczy” (w celu szczegółowym I.Trwały wzrost gospodarczy oparty na dotychczasowych i nowych przewagach w obszarze 3 Małe i średnie przedsiębiorstwa) oraz szereg działań i projektów (strategicznych czy też flagowych) zapisanych w ramach pozostałych kierunków interwencji Strategii, które znajdują się w innych kierunkach interwencji, a ich adresatami są m.in. podmioty sektora rolno-spożywczego, w tym m.in. takie kierunki interwencji jak np.:

 •     Polepszenie otoczenia prawnego;
 •     Reforma otoczenia instytucjonalnego,
 •     Finansowanie inwestycji i rozwój skali działalności;
 •     Wsparcie przedsiębiorczości oraz kompetencji zawodowych;
 •     Wzmocnienie rozpoznawalności polskich produktów oraz Marki Polskiej Gospodarki;
 •     System zarządzania jakością w przemyśle;
 •     Unowocześnienie oferty eksportowej;
 •     Wspieranie nowych kierunków ekspansji polskich firm.


- Żywność wysokiej jakości została zaliczona do listy 10 sektorów strategicznych – podkreślił minister Krzysztof Jurgiel zwracając uwagę, że są to sektory, które mają szanse stać się przyszłymi motorami polskiej gospodarki.

W Strategii przekazanej do konsultacji społecznych zapisano blisko 200 projektów, z których część została zgłoszona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak np.:

 •     Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności;
 •     Polski Holding Rolno-Spożywczy;
 •     Platforma żywnościowa;
 •     Polska Akademia Spożywcza;
 •     Wsparcie i profesjonalizacja Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w małych miastach;
 •     Nowe szanse na wsi;
 •     Pakt dla obszarów wiejskich;
 •     Dostosowanie do zmian demograficznych (poprzez działania na rzecz seniorów w systemie KRUS - Programu Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik);
 •     Energetyka rozproszona na obszarach wiejskich;
 •     Woda dla rolnictwa;
 •     Infrastruktura na wsi (Projekty inwestycyjne PAKTU dla obszarów wiejskich);
 •     Odtworzenie i wsparcie rozwoju lokalnych rynków rolnych;
 •     Strategie Lokalnego Rozwoju - instrument zarządzania rozwojem lokalnym przez społeczność.


Minister Jurgiel poinformował ponadto, że w Strategii zaprojektowano również utworzenie w ramach Komitetu ds. polityki rozwoju Podkomitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego zadaniem będzie przygotowywanie rekomendacji w zakresie zwiększenia stopnia komplementarności i synergii interwencji podejmowanych na obszarach wiejskich, finansowanych z różnych źródeł mając na uwadze cele i zadania Strategii. Podkomitet będzie prowadził monitorowanie – zarówno rzeczowe, jak i finansowe wsparcia dla obszarów wiejskich, z uwzględnieniem Polityki Spójności oraz będzie służył realizacji strategii dotyczącej rozwoju wsi i rolnictwa.

MRiRW


POWIĄZANE

ARiMR wypłaciła do 25 kwietnia 2017 r. 13,09 mld zł w ramach płatności bezpośred...

Kilkuset rybaków zajmujących się hodowlą karpi protestowało we wtorek przed mini...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę