Advertisement

Usprawnienie działań prowadzonych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

19 lipca 2016
Usprawnienie działań prowadzonych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
MRiRW

Afrykański pomór świń (ASF) jest chorobą trudną do zwalczenia. W Polsce udaje się utrzymać ją w niewielkiej strefie przy granicy z Białorusią. Podejmowane dotychczas działania są skuteczne i ASF pozostaje pod kontrolą. Należy jednak pamiętać, że problemy ze zwalczeniem tej choroby mają także Litwa, Łotwa i Estonia. Zabezpieczenie terytoriom Unii Europejskiej przed jej rozprzestrzenianiem wymaga podejmowania rygorystycznych działań.

Do roznoszenia wirusa ASF przyczyniają się przemieszczające się dziki. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że redukcja pogłowia dzików pozwala na zahamowanie postępu choroby. W celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia afrykańskiego pomoru świń na obszary wolne od tej choroby Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzeniem z 19 lutego br. zarządził przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików w celu redukcji ich w obszarze objętym ograniczeniami, na terenie województwa podlaskiego, jak również  w pasie o szerokości ok. 50 km poza granicę tego obszaru oraz wzdłuż granicy Polski z Białorusią i Ukrainą, a także wzdłuż granicy z Obwodem Kaliningradzkim.

Docelowo redukcja liczebności dzików ma być prowadzona do czasu uzyskania zagęszczenia dzików w każdym obwodzie łowieckim wchodzącym wkład tego  obszaru do poziomu statystycznie 0,5 osobnika/km2.

Minister Krzysztof Jurgiel nie jest zadowolony ze sposobu i tempa realizacji tego odstrzału. Dotychczas zrealizowano mniej niż 50 proc. planowanego odstrzału.

W resorcie opracowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt  oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w zakresie odstrzału sanitarnego.

Głównym celem projektowanych zmian będzie doprecyzowanie przepisów w zakresie zarządzania sanitarnych odstrzałów zwierząt w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych. Nowe rozwiązania prawne pozwolą na uniknięcie w przyszłości problemów jakie obecnie napotyka Inspekcja Weterynaryjna w ramach zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików.

W projekcie ustawy proponuje się nałożenie obowiązku przeprowadzenia odstrzału sanitarnego zwierząt wolnożyjących (dzikich) bezpośrednio na dzierżawców lub zarządców  obwodów łowieckich. Takie rozwiązanie wykluczy konieczność podpisywania, w celu dokonania ostrzału sanitarnego, umów między powiatowym lekarzem weterynarii i dzierżawcami lub zarządcami obwodów łowieckich. Planuje się, że uchylanie się od obowiązku przeprowadzenia odstrzału sanitarnego będzie podlegało karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.

W projekcie ustawy proponuje się również wprowadzenie nakazu:

1) wykładania na określonym obszarze mat dezynfekcyjnych przez zarządców dróg publicznych;

2) podjęcia na przejściach granicznych określonych działań lub zastosowania

określonego sprzętu, urządzeń, materiałów przez zarządzających przejściami granicznymi;

3) zastosowanie podmiotom prowadzącym działalność w zakresie produkcji lub

przetwarzania produktów lub pasz określonej technologii.

W celu zmniejszenia ryzyka szerzenia się chorób zakaźnych zwierząt planowane jest rozszerzenie zapisów dotyczących możliwości ograniczenia przemieszczania lub obrotu paszami na określonym obszarze, a także wprowadzania całkowitego zakazu przemieszczania lub obrotu.

MRiRW


POWIĄZANE

Europosłowie wezwali we wtorek państwa członkowskie, żeby do 2030 r. zmniejszyły...

Rada Ministrów przyjęła we wtorek dokument „Wspólna polityka rolna po 2020 roku ...

Europejskie spółdzielnie rolnicze (Copa i Cogeca) poinformowały  o niepożądanym ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę