Advertisement

W sprawie niezależnej oceny jakości produktów rolno-spożywczych

30 grudnia 2016
W sprawie niezależnej oceny jakości produktów rolno-spożywczych

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek z V Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 2 listopada 2016 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań w sprawie wprowadzenia niezależnej oceny jakości sprzedawanych produktów rolnych.

W odpowiedzi na ww. pismo Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło poniższe wyjaśnienia:

"Na mocy art. 31 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1604 z późn. zm.) ocenę jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przeprowadza Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Zgodnie z ww. przepisem ocena jakości handlowej dokonywana jest na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy i polega na sprawdzeniu, czy artykuły rolno-spożywcze spełniają w zakresie jakości handlowej wymagania zawarte w przepisach oraz zadeklarowane przez producenta. W celu dokonania oceny mogą być przeprowadzone również badania laboratoryjne. Za dokonanie oceny i wydanie Świadectwa jakości handlowej wojewódzcy inspektorzy jhars pobierają opłaty określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat (Dz.U. z 2015 r. poz. 2328).

Należy również podkreślić, że zgodnie z przepisami ustawy (art. 32 ust. 2 i 3) badania laboratoryjne w związku z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przeprowadzane są w akredytowanych laboratoriach Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych albo w innych laboratoriach posiadających akredytację. Posiadanie akredytacji wskazuje na wysokie kompetencje laboratorium i jego niezależne procedury badawcze. W wyjątkowych przypadkach, wymagających szczególnych specjalistycznych badań, na zlecenie właściwego organu IJHARS badania takie mogą być wykonane w innym wyspecjalizowanym laboratorium.

Dodatkowo w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2016r. poz. 1974) określony został wykaz referencyjności laboratoriów GIJHARS w zakresie niektórych badań wykonywanych w związku z określeniem jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

W celu uniknięcia wątpliwości co do uzyskania obiektywnej oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych próbki artykułów rolno-spożywczych danego rodzaju mogą pobierać stosownie do przepisu art. 35 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy osoby posiadające wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych tego rodzaju, potwierdzoną egzaminem zdanym przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora.

Przedstawiając aktualny stan prawny w zakresie możliwości wykonywania niezależnej oceny jakości handlowej sprzedawanych artykułów rolno-spożywczych uprzejmie proszę o analizę powyższych informacji, a w przypadku dalszych problemów dotyczących wykorzystania wymienionych uregulowań w praktyce, zwracam się z prośbą o przedstawienie konkretnych przykładów i ewentualnych wskazań zmierzających do rozwiązania tych problemów."

krir.pl


POWIĄZANE

ARiMR wypłaciła do 25 kwietnia 2017 r. 13,09 mld zł w ramach płatności bezpośred...

Kilkuset rybaków zajmujących się hodowlą karpi protestowało we wtorek przed mini...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę