Targi_china_210519-750

ROZPORZĄDZENIE

19 czerwca 2002

z dnia 29 marca 2002 r.

w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

(Dz. U. z 2002 r., nr 32, poz. 305)

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej "ministrem".

2. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:

1) rolnictwo,

2) rozwój wsi,

3) rynki rolne.

3. Minister jest dysponentem części 32, 33 i 35 budżetu państwa.

4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

5. Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Minister wykonuje zadania w zakresie bezpieczeństwa żywności.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 122, poz. 1340).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes rady Ministrów: L. Miller

 

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. (poz. 305)

WYKAZ ORGANÓW PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

1) Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

2) Główny Lekarz Weterynarii,

3) Główny Inspektor Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych,

4) okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego,

5) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 


POWIĄZANE

W związku z postulatem samorządu rolniczego dotyczącego zwiększenia zasiłku chor...

Każde dostarczenie produktów rolnych do pierwszego nabywcy wymaga umowy, która m...

Na terenie Polski coraz częściej występują różne gwałtowne zjawiska atmosferyczn...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę