ROZPORZĄDZENIE

19 czerwca 2002

z dnia 29 marca 2002 r.

w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

(Dz. U. z 2002 r., nr 32, poz. 305)

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej "ministrem".

2. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:

1) rolnictwo,

2) rozwój wsi,

3) rynki rolne.

3. Minister jest dysponentem części 32, 33 i 35 budżetu państwa.

4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

5. Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Minister wykonuje zadania w zakresie bezpieczeństwa żywności.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 122, poz. 1340).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes rady Ministrów: L. Miller

 

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. (poz. 305)

WYKAZ ORGANÓW PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

1) Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

2) Główny Lekarz Weterynarii,

3) Główny Inspektor Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych,

4) okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego,

5) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 


POWIĄZANE

Rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli st...

W I półroczu 2020 r. doszło do niemal niezauważalnej (0,9%) obniżki cen OC w por...

Zgodnie ze wstępnymi danymi zagregowany indeks PMI (dla przetwórstwa i sektora u...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę