CTR_80917FestiwalZupSwiata_250817_750

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

3 lipca 2003

z dnia 3 czerwca 2003 r.

w sprawie wzorów świadectwa zdrowia oraz handlowego dokumentu identyfikacyjnego dla wprowadzanego na rynek mięsa i jego przetworów, mleka i przetworów mlecznych, miodu i jego przetworów, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz ich przetworów, a także dla produktów jajczarskich

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się wzór świadectwa zdrowia dla mięsa niepoddanego rozbiorowi wprowadzanego na rynek, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.

Określa się wzór handlowego dokumentu identyfikacyjnego dla mięsa niepoddanego rozbiorowi, mięsa poddanego rozbiorowi oraz dla przetworów mięsnych, mleka i przetworów mlecznych, miodu i jego przetworów, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz ich przetworów, oraz dla produktów jajczarskich, wprowadzanych na rynek, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.

Wzór świadectwa zdrowia, o którym mowa w § 1, dla mięsa niepoddanego rozbiorowi wprowadzanego na rynek stosuje się do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 4.

Wzór handlowego dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w § 2, dla mięsa niepoddanego rozbiorowi wprowadzanego na rynek stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2003 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
A. Tański


* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
** Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450.

Załączniki do rozporządzenia
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 3 czerwca 2003 r. (poz. 1000)


Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


POWIĄZANE

Po siedmiu latach negocjacji, w czwartek wchodzi w życie unijno-kanadyjska umowa...

Zamierzam podjąć rozmowy z resortem sprawiedliwości w sprawie przepisów wyłączaj...

10,6 tys. gospodarstw domowych na Podkarpaciu będzie wyposażonych w instalacje O...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę