CTR_80917FestiwalZupSwiata_250817_750

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

3 września 2003

z dnia 17 czerwca 2003 r.

w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych, jakie powinny spełniać zboża objęte zakupami interwencyjnymi Agencji Rynku Rolnego, oraz metod oceny jakości tych zbóż

Na podstawie art. 4c ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 951, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowe wymagania jakościowe, jakie powinny spełniać zboża objęte zakupami interwencyjnymi Agencji Rynku Rolnego, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.

Oceny jakości zbóż objętych zakupami interwencyjnymi Agencji Rynku Rolnego w zakresie:

1) oznaczania wilgotności wykonuje się metodą określoną w Polskiej Normie "PN-ISO 712 Zboża i przetwory zbożowe. Oznaczanie wilgotności. Rutynowa metoda odwoławcza."',
2) oznaczania gęstości ziarna w stanie zsypnym wykonuje się metodą określoną w Polskiej Normie "PN-ISO 7971-2 Ziarno zbóż. Oznaczanie gęstości w stanie zsypnym, zwanej "masą hektolitra". Metoda rutynowa.";
3) oznaczania zawartości białka wykonuje się metodą określoną w Polskiej Normie "PN-75/A-04018 Produkty rolniczo-żywnościowe. Oznaczanie azotu metodą Kjeldahla i przeliczanie na białko.";
4) oznaczania liczby opadania wykonuje się metodą określoną w Polskiej Normie "PN-ISO 3093 Zboża. Oznaczanie liczby opadania.";
5) oznaczania wskaźnika sedymentacyjnego Zeleny'ego wykonuje się metodą określoną w Polskiej Normie "PN-ISO 5529 Pszenica. Oznaczanie wskaźnika sedymentacyjnego. Test Zeleny'ego.";
6) oznaczania:

a) zawartości zanieczyszczeń,
b) kleistości i przydatności do obróbki mechanicznej ciasta otrzymanego z pszenicy zwyczajnej

– wykonuje się metodami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2003 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
A. Tański


* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
** Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 81, poz. 875 i Nr 129, poz. 1446 oraz z 2002 r. Nr 127, poz. 1085 i Nr 240, poz. 2059.

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 17 czerwca 2003 r. (poz. 1233)


Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


POWIĄZANE

Polska turystyka to najbardziej dynamicznie rozwijająca się dziedzina gospodarki...

Przemysł piwowarski tworzy 200 tys. miejsc pracy w polskiej gospodarce. Ta liczb...

Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w związku z trudną s...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę