Advertisement

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

3 września 2003

z dnia 17 czerwca 2003 r.

w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych, jakie powinny spełniać zboża objęte zakupami interwencyjnymi Agencji Rynku Rolnego, oraz metod oceny jakości tych zbóż

Na podstawie art. 4c ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 951, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowe wymagania jakościowe, jakie powinny spełniać zboża objęte zakupami interwencyjnymi Agencji Rynku Rolnego, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.

Oceny jakości zbóż objętych zakupami interwencyjnymi Agencji Rynku Rolnego w zakresie:

1) oznaczania wilgotności wykonuje się metodą określoną w Polskiej Normie "PN-ISO 712 Zboża i przetwory zbożowe. Oznaczanie wilgotności. Rutynowa metoda odwoławcza."',
2) oznaczania gęstości ziarna w stanie zsypnym wykonuje się metodą określoną w Polskiej Normie "PN-ISO 7971-2 Ziarno zbóż. Oznaczanie gęstości w stanie zsypnym, zwanej "masą hektolitra". Metoda rutynowa.";
3) oznaczania zawartości białka wykonuje się metodą określoną w Polskiej Normie "PN-75/A-04018 Produkty rolniczo-żywnościowe. Oznaczanie azotu metodą Kjeldahla i przeliczanie na białko.";
4) oznaczania liczby opadania wykonuje się metodą określoną w Polskiej Normie "PN-ISO 3093 Zboża. Oznaczanie liczby opadania.";
5) oznaczania wskaźnika sedymentacyjnego Zeleny'ego wykonuje się metodą określoną w Polskiej Normie "PN-ISO 5529 Pszenica. Oznaczanie wskaźnika sedymentacyjnego. Test Zeleny'ego.";
6) oznaczania:

a) zawartości zanieczyszczeń,
b) kleistości i przydatności do obróbki mechanicznej ciasta otrzymanego z pszenicy zwyczajnej

– wykonuje się metodami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2003 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
A. Tański


* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
** Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 81, poz. 875 i Nr 129, poz. 1446 oraz z 2002 r. Nr 127, poz. 1085 i Nr 240, poz. 2059.

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 17 czerwca 2003 r. (poz. 1233)


Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


POWIĄZANE

Europosłowie wezwali we wtorek państwa członkowskie, żeby do 2030 r. zmniejszyły...

Rada Ministrów przyjęła we wtorek dokument „Wspólna polityka rolna po 2020 roku ...

Świat może wkrótce doświadczyć "poważnego aktu cybersabotażu", który wywołałby "...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę