aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Drób i jego produkty w UE wg USDA

3 marca 2023
Drób i jego produkty w UE wg USDA

USDA, amerykański odpowiednik polskiego ministerstwa rolnictwa, cyklicznie publikuje najważniejsze wydarzenia w światowej gospodarce rolno-spożywczej, dane, które mają pomagać i wspierać tamtejszych producentów w ekspansji zagranicznej. Informacje te dla USDA zbierają i przekazują najczęściej pracownicy placówek dyplomatycznych oraz niezależni specjaliści.

Tym razem, pragniemy Państwu przekazać upublicznione przez FAS USDA informacje, które dotyczą produkcji drobiarskiej w Unii Europejskiej. Zapraszamy do tej bardzo ciekawej lektury.

Rynek drobiarski „okiem” USDA FAS.

 

 

Przegląd najważniejszych wydarzeń:

Pomimo rosnących kosztów produkcji i trwających epidemii wysoce zjadliwej grypy ptaków, oczekuje się, że produkcja mięsa drobiowego w UE pozostanie stabilna w 2023 r. Wraz ze złagodzeniem ograniczeń związanych z COVID, prognozuje się, że konsumpcja krajowa w UE wzrośnie o 1,4% w 2023 r. po wzroście o 1,2% w 2022 r. Podczas gdy inflacja nadal budzi niepokój, mięso z kurczaka jest ogólnie bardziej przystępne cenowo w porównaniu z innym białkiem zwierzęcym. Import mięsa drobiowego do UE wzrósł o 13 procent w 2022 r., a w 2023 r. spodziewany jest dalszy wzrost, napędzany silnym popytem w sektorze HRI. Popyt w UE na ukraińskie mięso drobiowe wzrósł w 2022 r. o 60 procent, ponieważ import skorzystał z tymczasowych unijnych środków wolnego handlu wspierających Ukrainę. Eksport mięsa drobiowego z UE spadł o 6,1 procent w 2022 r., a w 2023 r. spodziewany jest dalszy spadek ze względu na ograniczenia HPAI i niższą konkurencyjność cenową w stosunku do innych światowych dostawców.

 

ZASTRZEŻENIE

Liczby w PSD w tym raporcie nie są oficjalnymi danymi USDA, ale wynikają ze wspólnych wysiłków biur FAS Unii Europejskiej (UE) w celu konsolidacji PSD ze wszystkich 27 państw członkowskich UE.

Niniejszy raport jest wynikiem wkładu następujących kolegów z FAS w następujących państwach członkowskich UE:

Xavier Audran z FAS Paris zajmujący się Francją

Ornella Bettini z FAS Rzym obejmująca Włochy

Mila Boshnakova z FAS Sofia reprezentująca Bułgarię

Monica Dobrescu z FAS Bukareszt reprezentowała Rumunię

Dimosthenis Faniadis z FAS Rzym obejmujący Grecję

Bob Flach z FAS The Hague obejmujący Holandię i kraje skandynawskie

Anna Galica z FAS Warszawa obejmująca Polskę, Estonię, Łotwę i Litwę

Gellert Golya z FAS Budapeszt reprezentował Węgry i Słowenię

Roswitha Krautgartner z FAS Wiedeń reprezentowała Austrię

Jana Fischer z FAS Praga obejmującego Czechy i Słowację

Andreja Misir z FAS Zagrzeb w reprezentacji Chorwacji

Yvan Polet z FAS Bruksela zajmujący się polityką UE, Belgią i Luksemburgiem

Sabine Lieberz z FAS Berlin zajmująca się Niemcami

Carmen Valverde z FAS Madryt obejmująca Portugalię i Hiszpanię

 Towar: Kurczak, Mięso

Produkcja

Prognozuje się, że produkcja mięsa drobiowego w Unii Europejskiej (UE) w roku kalendarzowym (CY) 2023 pozostanie stabilna (wzrost o 0,3 procent) ze względu na utrzymujące się ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w głównych krajach UE produkujących mięso. Podczas gdy fermy brojlerów były stosunkowo mniej dotknięte ogniskami wysoce zjadliwej grypy ptaków, w gospodarstwach produkujących kury nioski, indyki i kaczki odnotowano znaczne zmniejszenie liczby stad hodowlanych. Ograniczenia w handlu pośrednio dotknęły sektor brojlerów. Rosnące koszty produkcji spowodowane wyższymi cenami zboża paszowego i energii (zaostrzone przez trwającą wojnę na Ukrainie) ograniczają produkcję. Produkcja mięsa drobiowego w UE wzrosła w CY 2022 o 1,2 procent, głównie dzięki wyższej konsumpcji krajowej po zniesieniu ograniczeń związanych z COVID-19, co umożliwiło ponowne otwarcie hoteli, restauracji i instytucji cateringowych (HRI).

Oczekuje się, że produkcja mięsa drobiowego w Polsce nieznacznie spadnie w CY 2023 z powodu ognisk HPAI i niższych marż zysku spowodowanych wyższymi kosztami energii i paszy. Rosnąca konkurencja ze strony tańszego ukraińskiego drobiu wprowadzanego do UE (patrz sekcja dotycząca handlu) wywiera również presję na polski przemysł drobiowy, który właśnie zaczął się odradzać po ograniczeniach związanych z COVID-19.

Przewiduje się, że hiszpańska produkcja mięsa drobiowego nieznacznie wzrośnie w CY 2023, ponieważ hiszpański przemysł drobiarski spodziewa się niewielkiego wzrostu HRI i sprzedaży detalicznej. Marże zysku wśród hiszpańskich producentów drobiu wzrosły w drugiej połowie CY 2022 wraz ze wzrostem cen rynkowych. Ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w Hiszpanii dotknęły głównie indyki, brojlery, kaczki, gęsi, kury nioski i kury hodowlane. Produkcja innego mięsa drobiowego, takiego jak kaczka, przepiórka, gęś, bażant i kuropatwa, odbywa się głównie na wolnym powietrzu. Republika Południowej Afryki, która historycznie była wiodącym rynkiem eksportowym hiszpańskiego kurczaka, zakazała importu drobiu z Hiszpanii.

Przewiduje się, że francuska produkcja mięsa drobiowego będzie dalej spadać w CY 2023. Pomimo dużego popytu ze strony konsumentów, francuski sektor drobiu odczuł negatywny wpływ wyższych kosztów produkcji. Średni koszt paszy dla drobiu wzrósł o 26 procent w CY 2022. Mniej piskląt jest dostępnych ze względu na trwające ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków. Podczas gdy konsumenci we francuskim sektorze handlu detalicznego nadal preferują wysokiej jakości kurczaki produkowane lokalnie, tańsze polskie i ukraińskie mięso drobiowe jest coraz częściej wykorzystywane w HRI.

Oczekuje się, że produkcja mięsa drobiowego w Holandii nieznacznie spadnie w CY 2023 po braku wzrostu w CY 2022. Zwiększone koszty produkcji wywarły dużą presję na holenderskich hodowców drobiu, nawet jeśli udaje im się utrzymać rentowność. Sytuacja ta niemal na pewno przyspieszy restrukturyzację działalności drobiarskiej, być może nawet wymusi zamknięcie niektórych ubojni.

Oczekuje się, że we Włoszech produkcja mięsa drobiowego we Włoszech powróci do normalnego poziomu po tym, jak ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków wpłynęły na produkcję mięsa drobiowego w CY 2022.

W innych krajach UE rosnący popyt, zwłaszcza w handlu detalicznym, napędza niewielkie wzrosty produkcji. Trend ten jest szczególnie widoczny w popycie na mięso drobiowe produkowane w ramach systemów jakości, takich jak kurczaki ekologiczne iz wolnego wybiegu. Paradoksalnie systemy produkcji ekologicznej i wolnowybiegowej są również najbardziej podatne na ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków, gdy wchodzą w kontakt z zakażonym dzikim ptactwem i ptakami wędrownymi.

W następstwie wielu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków od 2021 r. państwa członkowskie UE wzmacniają nadzór i środki bezpieczeństwa biologicznego na fermach drobiu, aw niektórych przypadkach wprowadzają nawet tymczasowe zakazy na fermach wolnowybiegowych.

Konsumpcja

Oczekuje się, że krajowa konsumpcja mięsa drobiowego w UE wzrośnie o 1,4 procent w CY 2023, ponieważ wzrośnie zarówno sprzedaż detaliczna, jak i konsumpcja w sektorze HRI.

Oczekuje się, że w dłuższej perspektywie spożycie mięsa drobiowego będzie nadal rosło, ponieważ preferencje konsumentów nadal faworyzują kurczaka w stosunku do innych białek zwierzęcych. Mięso z kurczaka jest ogólnie tańsze. Konsumenci europejscy również ogólnie uważają mięso z kurczaka za zdrowsze, bardziej wszechstronne i łatwiejsze w przygotowaniu.

Handel

Import mięsa drobiowego do UE wzrósł o 13% w CY 2022 i oczekuje się dalszego wzrostu o 8% w CY 2023. Europejski sektor HRI ma największy udział w importowanym kurczaku. Import z Brazylii i Tajlandii, który został zakłócony przez ograniczenia związane z COVID-19, odzyskał udział w rynku. Import z Wielkiej Brytanii nadal spada, ponieważ UE nakłada surowe kontrole sanitarne po Brexicie.

Import ukraińskiego mięsa drobiowego do UE wzrósł w CY 2022 o 60 procent, wyraźnie korzystając z rozporządzenia UE 2022/870, które przyznało tymczasowe koncesje handlowe w ramach pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu (DCTA) z 2011 r. Zgodnie z nowymi przepisami UE ukraińskie mięso drobiowe kwalifikuje się do wejścia na rynek europejski bez ceł i kontyngentów. Środek ten jest tymczasowy i, o ile nie zostanie przedłużony, wygaśnie 5 czerwca 2023 r.

W CY 2022 eksport mięsa drobiowego z UE spadł o 6,1 procent, co było spowodowane 34-procentowym spadkiem eksportu mięsa drobiowego z UE do Ghany i 9-procentowym spadkiem eksportu do Demokratycznej Republiki Konga, dwóch głównych rynków kurczaka w UE. W CY 2021 Ghana i Kongo nie podlegały ograniczeniom dotyczącym wysoce zjadliwej grypy ptaków i były mniej dotknięte ograniczeniami związanymi z COVID-19. Umożliwiło to eksporterom z UE wysyłanie produktów po niskich cenach, które były nawet o 30 procent tańsze niż konkurencja brazylijska. Jednak wraz ze wzrostem kosztów produkcji w UE eksport mięsa drobiowego z UE jest obecnie mniej konkurencyjny na rynkach afrykańskich.

 

Republika Południowej Afryki, która była głównym odbiorcą kurczaków z UE (do 122 000 ton w CY 2019), importowała mniej niż 2300 ton w CY 2022, głównie ze względu na ograniczenia HPAI dotyczące polskiego mięsa drobiowego. Podobna sytuacja jest widoczna na Filipinach (spadek o 92 proc. w CY 2022), Hong Kongu (spadek o 54 proc.) i Malezji (spadek o 20 proc.). Spadek wywozu z UE wynika głównie z ograniczeń dotyczących wysoce zjadliwej grypy ptaków. Eksport mięsa drobiowego z UE na Ukrainę spadł o 34 procent, ponieważ wojna zakłóciła przepływy handlowe.

Z drugiej strony eksport mięsa drobiowego z UE do Wielkiej Brytanii, która jest głównym kierunkiem eksportu, wzrósł o 8 procent, napędzany przez silny eksport mięsa drobiowego z Polski, Holandii i Niemiec. Po tym, jak władze kubańskie ponownie otworzyły swój rynek dla polskiego drobiu w 2022 r., uznając, że Polska spełniła wszystkie wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (WOAH) dotyczące HPAI, eksport na Kubę wzrósł czterokrotnie, ale nadal nie osiągnął poziomu z 2020 r. Eksport całych mrożonych kurczaków z UE do Arabii Saudyjskiej wzrósł o 28 procent, napędzany mniejszą bezpośrednią konkurencją z Brazylią i Ukrainą.

Utrzymujące się ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w 2023 r. będą miały negatywny wpływ na eksport mięsa drobiowego z UE. W związku z tym oczekuje się, że eksport mięsa drobiowego z UE spadnie o 1 procent w stosunku do poziomu z 2022 r.

Polityka

Aktualizacja Covid-19

Aktualizacja sytuacji o wysoce patogenicznej ptasiej grypy (HPAI)

Od jesieni 2021 r. Wybuchy HPAI nękały sektor drobiu UE. Komisja Europejska zgłosiła długą listę epidemii, począwszy od Francji, z 42 procentami wszystkich przypadków, a następnie Holandii, Włoch i Polski. Większość przypadków 2022 to serotyp podtypu wirusa H5N1 HPAI w gospodarstwach dzikich, jak i domowych. Ogólnie rzecz biorąc, w Europie, kury, farmę z Turcji i Kaczki były najbardziej dotknięte mniejszą liczbą farm brojlerów. Wybuchy doprowadziły do ubioru milionów ptaków drobiowych. Francja ogłosiła, że planuje wdrożyć program szczepień dla swoich krajowych stad kaczek, rozpoczynając jesienią 2023 r., Oczekując do zatwierdzenia UE.

oprac. redakcja ppr.pl na podst. źródło: FAS USDA


POWIĄZANE

W obecnej chwili dla osób, które budują swój pierwszy dom lub które poddają term...

Pelniąacy obowiązki ministra polityki rolnej i żywności Ukrainy Taras Wysocki po...

Jako podało ministerstwo polityki agrarnej Ukrainy, producenci rolni aktywnie an...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę