aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

System Informacji o Rynku Rolnym (AMIS) ma być kluczowym

28 stycznia 2024
System Informacji o Rynku Rolnym (AMIS) ma być kluczowym

fot.e-mk, ppr.pl

Główny ekonomista FAO, Máximo Torero, przemawiał na Światowym Forum ds. Wyżywienia i Rolnictwa (GFFA) 2024 w Berlinie. 

W obliczu nasilających się konfliktów, spowolnień gospodarczych i spadków koniunktury oraz narastającego kryzysu klimatycznego, System Informacji o Rynku Rolnym (AMIS) odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu przejrzystości i koordynacji polityki na międzynarodowych rynkach żywnościowych, powiedział Maximo Torero, główny ekonomista Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Przemawiając na panelu eksperckim na Światowym Forum ds. Wyżywienia i Rolnictwa (GFFA) 2024 w Berlinie, podkreślił, w jaki sposób AMIS pomógł zapobiec nieoczekiwanym podwyżkom cen i wzmocnić globalne bezpieczeństwo żywnościowe.

AMIS został uruchomiony w 2011 r. przez ministrów rolnictwa państw grupy G-20 po podwyżkach cen żywności na świecie w latach 2007/08 i 2010. System informacyjny, składający się z członków grupy G-20 oraz Hiszpanii i ośmiu innych głównych krajów eksportujących i importujących towary rolne, ocenia światowe dostawy żywności (ze szczególnym uwzględnieniem pszenicy, kukurydzy, ryżu i soi) i stanowi platformę do koordynowania działań politycznych w czasach niepewności rynkowej. Organizowany przez FAO projekt AMIS obejmuje dziewięć organizacji międzynarodowych i ma na celu przeciwdziałanie zagrożeniom i niepewności nieodłącznie związanym z systemami rolno-spożywczymi.

Torero podkreślił, że koncentracja rynku głównych eksporterów zbóż na świecie sprawia, że system rolno-spożywczy z definicji jest podatny na wstrząsy zewnętrzne, a każdy wpływ na którykolwiek z głównych krajów eksportujących zboża będzie miał bezpośredni wpływ na ceny i zmienność. Ekspert poruszył również znaczenie logistyki w zapewnieniu mobilności zbóż i środków produkcji rolnej na całym świecie. Czynniki te sprawiają, że system jest również bardzo podatny na wstrząsy, począwszy od konfliktów i wojen, a skończywszy na stresie klimatycznym i wodnym, co skutkuje natychmiastowymi wahaniami cen na światowych rynkach zbóż.

Powiedział, że AMIS odgrywa kluczową rolę w zmniejszaniu asymetrii informacji, co jest kluczowym czynnikiem zapobiegającym błędnym reakcjom politycznym, takim jak zakłócenia eksportu, zmienność rynku i potencjalnie nadmierna spekulacja. Główny ekonomista FAO podkreślił wkład AMIS w dostarczanie kompleksowych informacji na temat dynamiki podaży i popytu, umożliwiając uczestnikom rynku podejmowanie świadomych decyzji w okresach nadmiernej zmienności.

Uznając wyzwania stojące przed inicjatywą, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania informacji z niektórych krajów, podkreślił potrzebę ciągłego aktualizowania i znajdowania alternatywnych sposobów eliminowania luk w danych.

Rozszerzanie zakresu uwagi

Torero podkreślił również znaczenie rozszerzenia zainteresowania AMIS o kwestie logistyczne, zwłaszcza w kontekście rosnących kosztów ubezpieczeń i ryzyka geopolitycznego na kluczowych szlakach transportowych. W związku z tym, że wpływ COVID-19 uwypuklił znaczenie logistyki, Torero wyjaśnił decyzję AMIS, aby wzbogacić swoje dane po stronie logistycznej, ściśle współpracując z partnerami w celu lepszego zrozumienia i ograniczenia ryzyka.

"Logistyka jest również ważna, nie tylko ze względu na zamknięcie portów, ale także ze względu na rosnące ceny firm ubezpieczeniowych i ryzyko, z którym mamy do czynienia na Morzu Czerwonym, ryzyko, z którym mamy do czynienia na Morzu Czarnym i ryzyko, z którym możemy się zmierzyć z powodu niższego poziomu wody w Kanale Panamskim, który ma dla nas kluczowe znaczenie dla transportu towarów na całym świecie. – wyjaśnił.

Patrząc w przyszłość, Torero przedstawił wysiłki AMIS, mające na celu zwiększenie możliwości predykcyjnych i modelowanie potencjalnego wpływu różnych wstrząsów na światowe rynki żywności. Przy wsparciu partnerów AMIS, takich jak GEOGLAM, OECD, Międzynarodowy Instytut Badań nad Polityką Żywnościową (IFPRI), Bank Światowy i innych – oraz wsparcia finansowego rządu japońskiego – AMIS dąży do poprawy swojej zdolności przewidywania i przewidywania skutków zakłóceń pogodowych, zmian gospodarczych oraz zmian politycznych i politycznych.

Torero podkreślił znaczenie wyciągania wniosków z ostatnich wstrząsów, takich jak COVID-19 i wojna w Ukrainie, podkreślając potrzebę ciągłego dostosowywania i ulepszania narzędzi dostępnych dla AMIS w celu zwiększenia odporności globalnego rynku żywności.

Wytyczne dotyczące prawa do żywności – kolejne narzędzie walki z głodem

Później tego samego dnia główny ekonomista wziął udział w wydarzeniu wysokiego szczebla GFFA poświęconym 20. rocznicy przyjęcia przez Radę FAO wytycznych dotyczących prawa do żywności.

Torero wyjaśnił, że "Dobrowolne wytyczne wspierające stopniową realizację prawa do odpowiedniej żywności w kontekście narodowego bezpieczeństwa żywnościowego", zatwierdzone przez Komitet Światowego Bezpieczeństwa Żywnościowego (CFS) w 2004 r., były niezwykłym osiągnięciem i stanowiły przełomowy konsensus między narodami, poruszając kontrowersyjne kwestie i podkreślając centralne znaczenie zasad praw człowieka w walce z głodem.

Wytyczne, narzędzie polityczne, które dostarcza państwom praktycznych wskazówek dotyczących stopniowej realizacji prawa do odpowiedniej żywności, choć dobrowolne, mają podstawę w wiążących zobowiązaniach wynikających z prawa międzynarodowego. Do najważniejszych źródeł prawnych prawa do żywności należą: art. 25 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, art. 11 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz Komentarz Ogólny nr 12 Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ.

Główny ekonomista FAO podkreślił, że pomimo jasności normatywnej zapewnianej przez wytyczne dotyczące prawa do żywności, nadal istnieje znaczna odległość do pokonania, aby zapewnić powszechną dostępność tych elementów.

"Niezwykle ważne jest, abyśmy zrozumieli to ważne prawo, które zaproponowaliśmy 20 lat temu, abyśmy przywołali koncepcję dobrej żywności dla wszystkich dziś i na jutro. Łącznikiem między dniem dzisiejszym a jutrem jest zrównoważony rozwój w jego trzech wymiarach" – powiedział.

Torero wezwał do wspólnych wysiłków na rzecz przekształcenia globalnego krajobrazu rolno-spożywczego, wzywając światowych przywódców do przestrzegania zasad określonych w wytycznych. Podkreślił również potrzebę trwałego zaangażowania w tę kluczową sprawę, zdając sobie sprawę z wyzwań, ale wyrażając optymizm, że wytyczne oferują mapę drogową prowadzącą do przyszłości, w której każdy ma dostęp do odpowiedniej i zrównoważonej żywności.

oprac, e-mk, ppr.pl na podst źródło- FAO


POWIĄZANE

W dniach 17-18 czerwca 2024 roku w Choťovicach w Czechach odbyło się spotkanie p...

Przemyt migrantów: większa rola Europolu w zwalczaniu przemytu migrantów Przedst...

W dzisiejszych warunkach ważne jest, aby małe i średnie ukraińskie przedsiębiors...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę