aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjne agroturystyki ze środków "Counterpart Fund"

19 czerwca 2002

Istotnym elementem różnicowania i wzbogacania działalności gospodarczej na terenach wiejskich, tworzącym m.in. nowe miejsca pracy poza produkcją rolną i nowe źródła dochodów, mogą być przedsięwzięcia gospodarcze w zakresie szeroko rozumianej agroturystyki, związanej zarówno z funkcjonującym gospodarstwem rolnym jak i z jego otoczeniem (lokalne walory przyrodniczo - ekologiczne, zabytki kultury materialnej, baza rekreacyjno - wypoczynkowa, itp.), przyciągających coraz więcej turystów krajowych i zagranicznych. W Polsce zarówno warunki demograficzno-ekonomiczne, jak i walory przyrodniczo-krajobrazowe na wsi, a także ukierunkowane, planowane działania rządu (m. in. Pakt dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, program SAPARD) sprawiają, że obszary wiejskie stanowią dobrą bazę dla rozwoju agroturystyki.

Cele podlegające kredytowaniu

Kredyty mogą być udzielane na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem nowych lub rozwojem istniejących przedsięwzięć gospodarczych w zakresie agroturystyki na wsi lub w miastach do 10 tys. mieszkańców, obejmujących zakup, budowę, rozbudowę, modernizację, adaptację oraz pierwsze wyposażenie inwestycyjne obiektów:

  • bazy noclegowej,
  • bazy gastronomicznej,
  • bazy rekreacyjno-sportowej i kulturowej.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt

O kredyt mogą ubiegać się:

  • rolnicy i członkowie ich rodzin oraz inne osoby fizyczne zamieszkałe na obszarze objętym kredytowaniem,
  • osoby prawne (spółki prawa handlowego) i spółki prawa cywilnego działające na obszarze objętym kredytowaniem,
  • osoby fizyczne i osoby prawne spoza obszaru objętego kredytowaniem, ale tylko w przypadku, gdy inwestycja jest realizowana na terenie objętym kredytowaniem.
  • zarządy gmin.

Warunki i zasady kredytowania

Kredyty mogą być udzielane w trzech plafonach, w zależności od wysokości kwoty kredytu:

- w plafonie A - do 50.000 zł; nie więcej niż do 80% wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego
- w plafonie B - do 100.000 zł; nie więcej niż do 75% wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego
- w plafonie C - do 150.000 zł; nie więcej niż do 70% wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego

Kredyty mogą być udzielane na okres do 5 lat, wliczając w to okres karencji w spłacie kwoty kredytu nie przekraczający 1 roku.

Oprocentowanie kredytów płacone przez kredytobiorcę jest zmienne i wynosi w stosunku rocznym:

- w plafonie A - 0,50 stopy redyskonta weksli NBP,
- w plafonie B - 0,60 stopy redyskonta weksli NBP,
- w plafonie C - 0,70 stopy redyskonta weksli NBP.
Aktualnie oprocentowanie wynosi odpowiednio: w palfonie A - 6,00% rocznie, w plafonie B - 7,20% rocznie i w plafonie C - 8,40% rocznie.

Tryb udzielania kredytów

Podstawę udzielenia kredytu stanowi pisemny wniosek o kredyt złożony w banku kredytującym, według wzoru stosowanego przez bank, wraz z informacjami i dokumentami uzupełniającymi, niezbędnymi do podjęcia decyzji kredytowej, w tym również z zaświadczeniem rejonowego urzędu pracy, że kredytobiorca jest uprawniony do dofinansowania (dopłat) z tytułu zatrudnienia rejestrowanych bezrobotnych.
Ostateczną decyzję o przyznaniu kredytu podejmuje samodzielnie bank kredytujący.
Regulamin kredytowania i wzór wniosku kredytowego jest dostępny w banku kredytującym. Regulamin kredytowania można uzyskać również w siedzibie Funduszu.

Bankiem obsługującym tę linię kredytową jest Bank Ochrony Środowiska SA i wszystkie jego oddziały terenowe.

 

Źródło: www.efrwp.com.pl


POWIĄZANE

Rozpoczyna się II edycja konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turys...

Co  dziesiąte jabłko uprawiane w Europie pochodzi z Południowego Tyrolu, z tego ...

Włochy od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem Polaków, a Rzym, Mediolan...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę