aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Informacja dla przedsiębiorców przystępujących do mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny

24 października 2007
W dniu 18 października 2007 r., na posiedzeniu Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny, przyjęty został projekt rozporządzenia wprowadzający dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny. Zgodnie z przyjętym projektem rozporządzenia, dopłatami będzie objęte przechowywanie półtusz wieprzowych oraz ich elementów przez okres od trzech do pięciu miesięcy, według stawek określonych w rozporządzeniu.

Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dopłatę każdego dnia roboczego od dnia ogłoszonego w rozporządzeniu przez Komisję Europejską.

Planowany termin rozpoczęcia składania wniosków – 29 października 2007 r.

Za realizację mechanizmu będzie odpowiedzialna Agencja Rynku Rolnego. Szczegółowe warunki udzielania dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny zostaną ogłoszone przez ARR po publikacji przedmiotowego rozporządzenia KE.

Poniższe zapisy zostały opracowane w oparciu o projekt rozporządzenia KE w sprawie specjalnych warunków przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego przechowywania wieprzowiny.

Agencja zastrzega sobie prawo zmiany poniższych zapisów po opublikowaniu przedmiotowego rozporządzenia KE.
Przedmiot dopłat
Przedmiotem dopłat do prywatnego przechowywania mogą być półtusze wieprzowe lub elementy powstałe z rozbioru półtusz wieprzowych, określone w załączniku do rozporządzenia KE:

      1) sklasyfikowanych wg systemu EUROP,
      2) pochodzących od zwierząt, których ubój nastąpił nie wcześniej niż 10 dni przed datą oddania mięsa do przechowywania,
      3) pochodzących od zwierząt, które były hodowane w UE przez co najmniej 2 ostatnie miesiące.


Uczestnicy mechanizmu
Do mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania będą mogli przystąpić przedsiębiorcy, którzy:

      1) prowadzą zarejestrowaną w państwie członkowskim działalność w sektorze mięsa lub żywca przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
      2) dysponują chłodnią do przechowywania wieprzowiny na terenie Polski.
      3) są zarejestrowani w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców ARR i posiadają identyfikacyjny numer rejestracyjny nadany im przez Agencję.


Wniosek o zawarcie umowy
Wnioski o zawarcie umowy przedsiębiorcy będą mogli składać każdego dnia roboczego od dnia ogłoszonego w rozporządzeniu przez KE. Planowany termin rozpoczęcia składania wniosków – 29 października 2007 r.
Wniosek składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARR.

Wniosek o zawarcie umowy powinien zawierać m.in.:

      1) nazwę lub imię i nazwisko przedsiębiorcy,
      2) adres przedsiębiorcy,
      3) nr rejestracyjny przedsiębiorcy,
      2) nr rachunku bankowego,
      3) deklarowaną ilość wieprzowiny do przechowywania w kg,
      4) nazwę produktu wg kodu CN określonego w załączniku do rozporządzenia KE,
      5) deklarowany okres przechowywania w miesiącach określony w załączniku do rozporządzenia KE,
      6) wysokość stawki dopłaty w €/tonę za okres przechowywania, określoną w załączniku do rozporządzenia KE,
      7) deklarację przedsiębiorcy, czy będzie korzystał z zaliczkowej dopłaty.

Więcej na www.arr.gov.pl

POWIĄZANE

Do 31 maja 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje w...

31 maja 2022 r. mija podstawowy termin na ubieganie się o przyznanie płatności b...

Trwa przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 r...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę