Agencja Skarbonką budżetu

5 grudnia 2007
W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi i niepełnymi informacjami prasowymi nt. rzekomych nieuzasadnionych kosztów związanych z działalnością Agencji Nieruchomości Rolnych, pragnę poinformować, że od wielu lat Agencja nie tylko nie jest ciężarem dla budżetu państwa, ale rok rocznie zasila budżet kwotą przekraczającą miliard złotych, przy równoczesnym zmniejszaniu kosztów funkcjonowania samej instytucji. Dzieje się to w warunkach nakładania na Agencję nowych zadań.

W latach 1993-2006 ANR przekazała środki m.in. na następujące cele:
  • 1,95 mld zł - spłata zadłużenia przejętego po państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej,
  • 966 mln zł - wpłaty do budżetu państwa z tytułu wykupu obligacji restrukturyzacyjnych na dofinansowanie BGŻ S.A.,
  • 800 mln zł - bezzwrotna pomoc gotówkowa oraz finansowanie inwestycji i remontów infrastruktury przekazywanej samorządom,
  • 512 mln zł - finansowanie stypendiów, kolonii oraz akcji dożywiania dzieci,
  • 508 mln zł - wydatki na aktywizację zawodową bezrobotnych i wpłaty do Funduszu Pracy,
  • 110 mln zł - wpłata na Fundusz Rekompensacyjny (2006 r.),
  • 1,2 mld zł - wpłaty do budżetu państwa z tytułu uzyskanej nadwyżki wpływów (2005-2006).
W 2007 r. Agencja dokonała wpłaty do budżetu państwa kwoty ponad 1,2 mld zł. Dodatkowo w br. ANR wpłaciła ok. 463 mln zł na Fundusz Rekompensacyjny, z którego regulowane są zobowiązania Skarbu Państwa względem Zabużan z tytułu pozostawionego mienia poza granicami państwa.

Optymistycznie, jeśli chodzi o wynik finansowy związany z działalnością Agencji zapowiada się rok 2007. W ciągu pierwszych trzech kwartałów br. przychody ze sprzedaży, dzierżawy i innych działań związanych z obrotem nieruchomościami zarządzanymi przez Agencję wyniosły 1,6 mld zł, przy malejących kosztach funkcjonowania. Jest to o ponad 500 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku 2006. Do końca tego roku te przychody zamkną się kwotą prawie 2 miliardów złotych - w 2006 roku było to 1,45 mld zł. Biorąc pod uwagę, że całą uzyskaną nadwyżkę z działalności Agencja wpłaca do budżetu państwa, należy się spodziewać, że w 2008 roku wpłaty Agencji do budżetu państwa będą najwyższe w 15 letnim okresie funkcjonowania.
Bardzo dobre wyniki finansowe działalności Agencji idą w parze ze zmniejszającymi się kosztami, związanymi z samym funkcjonowaniem instytucji. W 2007 roku koszty wyniosą 110,4 mln zł, czyli o 7,3 mln zł mniej niż w roku 2006. Na spadek kosztów wpływa m.in. zmniejszenie zatrudnienia (o 30 etatów) pomimo zwiększenia zadań nakładanych na Agencję (m.in. realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego).

W zasobach Agencji pozostaje nadal 2,5 mln ha gruntów, z tego w dzierżawie pozostaje 1,9 mln ha, objętych ponad 130 tys umów. Rocznie średnio Agencja sprzedaje ok. 110 tys ha, organizuje kilkadziesiąt tysięcy przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości rolnych Skarbu Państwa.

W związku z powyższym ocena przydatności funkcjonowania takiej instytucji jaką jest Agencja Nieruchomości Rolnych tylko poprzez pryzmat kosztów jest nieprawdziwa i krzywdząca. Zaciemnia obraz korzyści wynikających z działalności Agencji dla budżetu państwa, a w szczególności dla polskiego rolnictwa. To rolnicy są przede wszystkim użytkownikami ziemi i nieruchomości nabytych bądź dzierżawionych od Agencji. Szkoda, że pojawiające się informacje prasowe nie uwzględniają wkładu Agencji w rozwój infrastruktury polskich miast i gmin, który w wielu przypadkach nastąpił za sprawą bezpłatnego przekazywania gruntów samorządom, a często również współfinansowania projektów infrastrukturalnych.

Szczegóły o działalności Agencji zawiera zamieszczony na stronie internetowej ANR (www.anr.gov.pl) Raport w części „informacje o Agencji/wyniki działalności – Raport ANR – 2006”.

POWIĄZANE

Pomysły partii na mieszkalnictwo są bardzo liczne, a branża deweloperska zwalnia...

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udostępni w formie użyczenia rolnikom i byłym...

W siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Gorzowie Wielkopolskim, w obecności Zastę...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę