Działki dzielą i łączą

26 marca 2009
Interes działkowców uratowany.  Sejm większością głosów PSL, PiS i Lewicy 20 marca br. przyjął poprawkę  o obowiązku stanowiącym, że podmiot (budujący drogę lub autostradę), w którego interesie następuje likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego, zobowiązany jest do zapewnienia gruntu zastępczego na odtworzenie rodzinnego ogrodu działkowego. W głosowaniu wzięło udział 423 posłów. Za oddano 220 głosów, przeciw – 200, 3 osoby wstrzymały się od głosu.
Jakie argumenty przeważyły? Prześledźmy sejmową debatę: poseł Wiesław Andrzej Szczepański:
„Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Sejm w nowelizacji specustawy drogowej z lipca ub.r. pozwala wywłaszczyć
działkowców i Polski Związek Działkowców bez odszkodowania i gruntów zamiennych.
Obecna nowelizacja tylko w części to naprawia. Nadal nie będzie terenów zamiennych pod ogrody działkowe.
Nasz wniosek godzi te kwestie. Pozwala szybko wywłaszczyć działkowców w związku z budową dróg,
ale gwarantuje im odszkodowanie i odtworzenie ogrodów działkowych. Pytam rząd i Platformę Obywatelską: Dlaczego nie chcecie się państwo na to zgodzić? Dlaczego chcecie ludziom starszym nie dać nic w zamian za odebrane ogrody? Chyba że mają sobie za te niewielkie pieniądze kupić doniczkę z ziemią. Dziś, w dobie kryzysu, te działki były dla nich nie tylko miejscem wypoczynku, ale również łączyły się z zarobkowaniem.
Mam pytanie: Dlaczego państwo w to miejsce nie chcecie im zapewnić ogrodów działkowych? Dziękuję
bardzo.” (Oklaski)
Poseł Edward Czesak: „Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Podczas prac Komisji Infrastruktury nad projektem ustawy, która dzisiaj jest procedowana w Sejmie, była dyskusja, która nawiązywała do tego, aby zadbać podczas wywłaszczeń z ogródków działkowych o działkowców, którzy przez wiele lat ponosili nakłady na ich urządzenie. W wielu przypadkach uprawy, jakie mieli w tych ogródkach, były uzupełnieniem budżetu domowego tych starszych ludzi. Moje pytanie do pana ministra jest następujące: Czy zapis w naszej poprawce, Prawa i Sprawiedliwości, który uwzględnia głównie interes osób fizycznych, które uprawiają te ogródki, a nie związku ogródków, zarządów, które miałyby otrzymywać odszkodowania podczas wywłaszczeń, nie zabezpiecza interesów osób, które zostaną z tych działek wywłaszczone?”
Poseł Zdzisława Janowska: „Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! W tej chwili debatujemy nad bardzo ważną ustawą. Chodzi o danie możliwości spędzania połowy życia na działkach przez ludzi najbiedniejszych, którzy są rencistami, którzy zakończyli swoją aktywność zawodową. Chcę powiedzieć, że działkowcy, którzy nie użytkują terenów, na których mają być drogi, w przypadku budowy szkoły czy innego obiektu mają zapewnioną możliwość uzyskania odszkodowania, w postaci zwrotu za nasadzenia, i otrzymania terenu zastępczego. (Gwar na sali)
W tej ustawie o drogach zapomnieliśmy o działkowcach. W związku z tym dzisiaj istnieje szansa spełnienia oczekiwań naszych działkowców, którzy nie wierzą, że może się stać coś niegodziwego. Stąd też bardzo ważna jest poprawka PSL-u, za którą działkowcy i my wszyscy, Lewica, bardzo dziękujemy. Apeluję do posłów Prawa i Sprawiedliwości, żeby uwzględnili ten interes działkowców. Chodzi o to, żeby ci ludzie nie musieli się bać, że dostaną, tak jak rząd chce, 500 zł czy 1000 zł za nasadzenia, ulokują się na ławkach w parku z tymi swoimi złotymi i nie będą mieć możliwości użytkowania czegoś, co kochają, co jest dla nich życiem…”
Poseł Wiesław Andrzej Szczepański: ” Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Poprawka klubu PSL jest w pewnej części zbieżna z wnioskiem mniejszości Lewicy. Rząd kategorycznie jest temu przeciwny. Proszę pana ministra, aby powiedział, o jaką powierzchnię działek chodzi, o jaką liczbę ogrodów likwidowanych przez generalną dyrekcję w związku z budową dróg. Czy nie jest tak, panie ministrze, że pod płaszczykiem ustawy gminy będą likwidowały ogrody działkowe, gdyż obecnie zajmują one najbardziej atrakcyjne tereny gminne,
które są łakomym kąskiem pod inwestycje? Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniew Rapciak: „Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Specustawa z 2003 r. została przyjęta w tym celu, ażeby jak najszybciej zacząć realizować programy drogowe. We wrześniu 2007 r. został przyjęty „Program budowy dróg krajowych i autostrad”. Obecnie tak modernizujemy prawo, ażeby zadania, które są zapisane w tym programie, o wartości 121 mld, można było jak najszybciej wykonać. W obecnie obowiązującym ustawodawstwie wszyscy wywłaszczani uzyskują odszkodowania, natomiast żadna z wywłaszczanych osób, czy to z siedliska, czyli z terenu zabudowanego,  z mieszkania, czy z gruntów rolnych, nie uzyskuje gruntów zamiennych. Uchwalenie tej poprawki stanowiłoby, że tylko i wyłącznie rodzinne ogrody działkowe będą uzyskiwały grunty zamienne pod odtworzenie ogrodu, co w naszej opinii, co wcześniej dwukrotnie wyraził Trybunał Konstytucyjny, byłoby niezgodne z prawem. Dziękuję bardzo.”
W końcu Sejm przegłosował w całości ustawę: w głosowaniu wzięło udział 419 posłów, za oddano 416 głosów, 1 głos był przeciw, 2 osoby wstrzymały się. Szkopuł tylko w tym, że mimo stwierdzenia, iż podmiot, w którego
interesie następuje likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego, zobowiązany jest do zapewnienia gruntu
zastępczego na odtworzenie rodzinnego ogrodu działkowego nigdzie nie jest zapisane w jakim czasie ma ów obowiązek być spełniony. Ale, jak zapewnia poseł Wiesław Szczepański zawsze dla ogrodów będzie podstawa, by w razie sporu mieć podstawę prawną przed sądem.


POWIĄZANE

Niższe rachunki za ogrzewanie i prąd to podstawowy cel inwestycji termomoderniza...

Apartament z prywatnym tarasem na dachu, z którego można podziwiać codziennie ro...

Pomysły partii na mieszkalnictwo są bardzo liczne, a branża deweloperska zwalnia...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę