aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

PENTOR o ANR

14 grudnia 2007
Już po raz czwarty Instytut Badania Opinii i Rynku PENTOR przygotował z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na zlecenie Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego raport z badań „Polska wieś i rolnictwo 2007”.
Przedstawiamy skrót wyników badań dotyczących ANR.

Opinie o Agencji Nieruchomości Rolnych
1. Działalność Agencji Nieruchomości Rolnych rolnicy łączą głównie z obrotem ziemią.
-  Najliczniejsza grupa – 80% rolników, kojarzy ANR przede wszystkim z kupnem, sprzedażą i wynajmem gruntów, dzierżawą ziemi.
-  61% rolników łączy działania Agencji z przejmowaniem gospodarstw w związku z ubieganiem się o emeryturę, rentę rolniczą lub strukturalną. Ponadto 56% rolników przede wszystkim z tworzeniem i powiększaniem gospodarstw rolnych.
-  46% kojarzy ANR z realizacją prawa pierwokupu.
-  32% z programami pomocy socjalnej i aktywizacji zawodowej środowisk byłych pracowników PGR-ów.
-  Najmniej osób (17%) łączy ANR z prowadzeniem hodowli roślin i zwierząt.
Ceny ziemi rolniczej
1. Blisko trzech na czterech rolników (65%) twierdzi, iż orientują się w cenach ziemi we własnej okolicy. Odsetek ten jest wyższy wśród młodszych rolników (80%), a także wzrasta wraz z powierzchnią posiadanego gospodarstwa. Najlepszą orientację (91%) o cenach gruntów rolnych mieli rolnicy posiadający gospodarstwa o powierzchni 10 ha i więcej.
2. Wśród tych, którzy posiadają wiedzę o cenach ziemi, zdecydowana większość (85%) deklaruje, iż w ostatnim czasie zauważyła wzrost cen gruntów w swojej okolicy. Prawie trzy czwarte rolników (72%) jest przekonane, iż w najbliższej przyszłości ceny ziemi rolniczej będą rosły, natomiast 28% pytanych nie ma zdania na ten temat.

Zakup i dzierżawa gruntów Zasobu WRSP
1. Z pytanych respondentów 45% rolników uważa, że tylko rolnicy tworzący lub powiększający gospodarstwo rolne powinni mieć możliwość zakupu ziemi na raty od Agencji. Około 30% jest zdania, iż takie preferencje powinny dotyczyć wszystkich nabywców, a 10%, iż powinno to dotyczyć tylko nabywców, którzy na wsi stworzą nowe miejsca pracy. Wyrobionego zdania na ten temat nie ma 15% respondentów. Pogląd dotyczący preferencji w zakupie ziemi tylko przez rolników tworzących lub powiększających gospodarstwo rolne, dominował (52%) u właścicieli nieruchomości o powierzchni 10 ha i większej.
2. Niewielki jest odsetek osób, które zgłaszały ANR zapotrzebowanie na grunty – ustnie (2%) lub pisemnie (3%). Jedynie 5% rolników planuje zgłosić tego rodzaju zapotrzebowanie. 90% rolników nie zgłaszało i nie zamierza zgłaszać zapotrzebowania na grunty do ANR – najczęściej są to właściciele mniejszych gospodarstw.
3. O możliwości nabywania przez Agencję gruntów rolnych na rynku prywatnym na podstawie prawa pierwokupu słyszało 42% pytanych. Zdecydowanie większą wiedzę w tym obszarze, wykazują właściciele nieruchomości o pow. 10 ha i większej (58%).
4. Blisko jedna trzecia (32%) pytanych rolników jest zdania, że Agencja powinna sprzedawać więcej ziemi niż dotychczas na przetargach ograniczonych, w których mogą uczestniczyć tylko rolnicy. Najliczniejsza jest jednak grupa (44%), która nie ma wyrobionego zdania w tej sprawie, a 20% uważa, że nie należy zmieniać ilości ziemi sprzedawanej na tego typu przetargach. Odsetek osób zainteresowanych zwiększeniem ilości sprzedawanej ziemi przez ANR zwiększa się wraz z wielkością gospodarstwa - największy (36%) jest u rolników posiadających ponad 10 ha.
Plany dotyczące powierzchni gospodarstw rolnych
1. Zdecydowana większość rolników (67%) nie planuje powiększać własnego gospodarstwa, 20% nie ma zdania na ten temat, jedynie 13% pytanych planuje powiększyć gospodarstwo rolne. Z tego 8% chce je powiększyć o areał do 5 ha, 3% o powierzchnię od 6 do10 ha. Tylko 1% właścicieli gruntów rolnych planuje powiększenie posiadania o 11 do 20 ha , a także tylko 1% myśli o wzroście areału o ponad 20 ha.
2. Plany zwiększenia powierzchni swojego gospodarstwa w ciągu najbliższego roku ma 9% rolników (w stosunku do roku 2006 to wzrost o 4 punkty procentowe). Najliczniejsza wśród tych osób grupa (47%) zamierza zakupić grunty od osoby lub firmy prywatnej. Dzierżawę od Agencji Nieruchomości Rolnych przewiduje tylko 15%, zaś z myślą o zakupie od ANR nosi się tylko co dziesiąty rolnik (11%). Około 16% projektuje całość sfinansować z kredytu, a kolejne 16% zakłada zapłatę całości ze środków własnych.
3. Plany powiększenia gospodarstwa w dalszej przyszłości deklaruje 13% respondentów. Większość z nich rozważa powiększenie areału o obszar nieprzekraczający pięciu hektarów.
Wyniki tegorocznych badań wskazują, iż najbardziej burzliwe zmiany postaw i opinii mamy już za sobą. Ogromne różnice pomiędzy pomiarami z 2004, 2005 i 2006 roku ustąpiły miejsca stabilizacji – różnice pomiędzy 2006 a 2007 rokiem nie są już tak duże.

Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu 2007 r. na podstawie 1007 wywiadów (w tym 600 z rolnikami oraz 407 z mieszkańcami wsi).

POWIĄZANE

Komitet Agrarny Rady Najwyższej Ukrainy poparł do rozpatrzenia w drugim czytaniu...

Polskie mieszkania są dość skromne na tle standardów europejskich. Od lat konsek...

Kiedy zlikwidowano ulgę dla klasy średniej, niektórzy podatnicy na tym stracili....


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę