informacje
o stosowaniu
® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Rozdział 2a

13 stycznia 2003

Ewidencja podatkowa nieruchomości

UWAGA ! Art. 7a. ust 1 i 2 wejdzie w życie 1 stycznia 2005 roku. 

Art. 7a. 1. Dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i podatku leśnego organy podatkowe prowadzą ewidencję podatkową nieruchomości w systemie informatycznym.

 2. Ewidencja podatkowa nieruchomości zawiera dane o podatnikach i przedmiotach opodatkowania, w szczególności wynikające z informacji  i deklaracji składanych przez podatników na podstawie przepisów ustawy oraz przepisów o podatku rolnym i podatku leśnym, danych zawartych w księgach wieczystych, w ewidencji gruntów i budynków oraz innych ewidencjach i rejestrach, w tym prowadzonych przez organy administracji publicznej, a w szczególności;

  1. przed dniem wejścia w życie ustawy,
  2. aktów notarialnych,
  3. ewidencji decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę,
  4. planów zagospodarowania przestrzennego,
  5. ewidencji prowadzonych przez urzędy skarbowe, 
  6. Krajowej Ewidencji Podatników.

 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, zasady prowadzenia ewidencji podatkowej nieruchomości w systemie informatycznym, z uwzględnieniem zapewnienia współdziałania z ewidencją gruntów i budynków. W rozporządzeniu minister określi zakres informacji objętych ewidencją, w tym w szczególności dane osobowe podatnika oraz dane dotyczące przedmiotu opodatkowania.

Rozdział 3 dotyczy podatku od środków transportowych

Rozdział 4 dotyczy podatku od posiadania psów

Rozdział 5 dotyczy opłat lokalnych


POWIĄZANE

12 marca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o kszta...

58 proc. budynków w Polsce ma powyżej 40 lat, jest w złym stanie technicznym i n...

Znowelizowana węgierska ustawa o obrocie ziemią, zgodnie z którą umowy sprzedaży...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę