informacje
o stosowaniu
® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Wspieranie dzierżawców zamierzających przystąpić do Programu rolnośrodowiskowego objętego PROW na lata 2007-2013

16 kwietnia 2008
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 08.34.200) – rolnik może ubiegać się o płatność rolnośrodowiskową, jeżeli zobowiąże się do realizacji Programu rolnośrodowiskowego przez okres 5 lat, zgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej

W myśl zaś art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity – Dz. U. 07.231.1700), dla skutecznego przedłużenia umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym konieczne jest, aby dzierżawca najpóźniej na trzy miesiące przed zakończeniem dzierżawy złożył Agencji oświadczenie o zamiarze dalszego jej kontynuowania, na nowych warunkach uzgodnionych z Agencją, z tym że czynsz nie może być niższy niż dotychczasowy.
W związku z powyższym oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzierżawców, w Agencji Nieruchomości Rolnych przyjęta została zasada, że w przypadku rolników, którzy realizują lub zamierzają realizować pakiety Programu rolnośrodowiskowego i prawidłowo wywiązują się z umów dzierżawy – wnioski o wydłużenie okresu dzierżawy, na czas niezbędny do realizacji takiego programu, będą rozpatrywane niezwłocznie, w oparciu o obowiązujące w Agencji zasady postępowania przy przedłużaniu umów. Dzierżawca może więc wystąpić ze stosownym wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy, nawet kilka lat przed terminem, do którego została ona zawarta.


POWIĄZANE

58 proc. budynków w Polsce ma powyżej 40 lat, jest w złym stanie technicznym i n...

Znowelizowana węgierska ustawa o obrocie ziemią, zgodnie z którą umowy sprzedaży...

PO złożyła w Sejmie projekt nowelizacji pozwalający na zakup do 5 ha ziemi rolne...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę