Advertisement

4,10 zł za euro barierą eksportu

5 listopada 2004

Ankietowani przez NBP przedsiębiorcy uważają, że średni kurs złotego do euro, przy którym eksport staje się nieopłacalny, wynosi w IV kwartale 2004 r. 4,1 zł za euro.

Natomiast średni kurs nieopłacalności eksportu w przypadku dolara wynosi w IV kwartale 3,52 zł za dolara - wynika z badań koniunktury przeprowadzonych przez NBP.

Połowa ankietowanych przedsiębiorstw uznała kurs nie przekraczający 3,60 zł za dolara za wartość graniczną, poniżej której pojawią się problemy ze zbyciem własnych wyrobów, spowodowane większą atrakcyjnością towarów z importu –  napisał NBP. Widać też, że mimo znacznej aprecjacji złotego rzeczywisty kurs euro pozostaje powyżej deklarowanych przez respondentów kursów granicznych dla opłacalności eksportu oraz kursu niekorzystnego z powodu konkurencyjności produkcji importowej –  napisał NBP.

Badani przez NBP przedsiębiorcy uważają, że średnio na koniec IV kwartału dolar będzie kosztował 3,67 zł. W poprzednim badaniu wskazywali, że dolar będzie kosztował 3,87. Natomiast kurs euro na koniec IV kwartału 2004 r. wyniesie 4,41 zł. W poprzedniej edycji średnia prognoza wyniosła 4,63 zł. Ankietowani przedsiębiorcy jako najczęstszą barierę w rozwoju firmy wymieniają właśnie kurs walutowy.

W badaniu ankietowym przedsiębiorstwa proszone są o podanie głównych barier, które w perspektywie najbliższych 6 miesięcy mogą niekorzystnie wpłynąć na sytuację ekonomiczną firmy. W IV kwartale 2004 r. kurs walutowy stał się najważniejszym problemem sygnalizowanym przez respondentów –  napisał NBP. Problem jest o tyle warty podkreślenia, że przedsiębiorstwa w poprzednich okresach - poza I kwartałem 2004 r. - uznawały kurs walutowy za problem dalszy – dodaje NBP.


POWIĄZANE

Projekt nowelizacji prawa górniczego posłów Prawa i Sprawiedliwości może pozbawi...

1.10.2019 r. upłynął wyznaczony przez Europejski Urząd Patentowy termin kończący...

Na pracę bez ograniczeń we wszystkich krajach Unii Europejskiej trzeba będzie je...


Komentarze

Bądź na bieżąco
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę