aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Agro-Duda nabyła udziały w dwóch spółkach rolnych

28 maja 2004

Zarząd Zakładów Mięsnych DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie został poinformowany przez podmiot Zależny - spółkę AGRO-DUDA Sp. z o.o., o nabyciu przez nią w dniu 25 maja 2004 r. udziałów w dwóch spółkach rolnych.

Podmiot zbywający udziały: Marand-Rybnik Sp. z o.o. z siedziba w Raciborzu. Podmiot nabywający udziały: AGRO-DUDA Sp. z o.o. z siedziba w Grąbkowie. Podmiot zbywający sprzedał na rzecz spółki zależnej AGRO-DUDA Sp. z o.o. 3.200 (słownie: trzy tysiące dwieście) sztuk udziałów podmiotu działającego pod firma: Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług "AGROPROF" Sp. z o.o. z siedziba w Przeczowie, każdy o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), co daje łącznie wartość nominalną 160.000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych),co stanowi 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki "AGROPROF" Sp. z o.o.

Drugą transakcją było nabycie przez spółkę AGRO-DUDA Sp. z o.o. od spółki "Marand-Rybnik" Sp. z o.o. 179 (słownie: stu siedemdziesięciu dziewięciu) sztuk udziałów podmiotu działającego pod firmą: Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowo-Handlowe "ROLPOL" Sp. z o.o., każdy o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych), co daje łączna wartość nominalną:89.500 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych), co stanowi 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki "ROLPOL" Sp. z o.o.

Przedmiotowe transakcje dokonane przez podmiot zależny AGRO-DUDA Sp.z o.o. pozwolił na objecie 100% udziałów w kapitale zakładowym obu spółek rolnych oraz możliwość wykonywania 100% głosów na ich Zgromadzeniu Wspólników.

Nabyte udziały zostały uznane za aktywa o znacznej wartości zgodnie z RRM z dnia 16.10.2001, rozdz.1 §2 ust.3. Nie ma powiązań miedzy podmiotem zbywającym - "Marand-Rybnik" Sp. z o.o. a spółka AGRO-DUDA Sp. z o.o.

Obie przedmiotowe inwestycje pokryte będą ze środków własnych spółki AGRO-DUDA Sp. z o.o. i płatne będą w ratach do roku 2007.

Zarząd ZM DUDA S.A. traktuje obie transakcje jako inwestycję długoterminową, gwarantującą sukcesywną rozbudowę zaplecza surowcowego dla Grupy Kapitałowej Emitenta.


POWIĄZANE

Przywódcy państw członkowskich nie doszli wczoraj do porozumienia w sprawie obsa...

Jak wynika z danych przekazanych przez GIP PIP, w I kw. 2024 r. wpłynęło 255 ska...

Nvidia wyprzedza Apple i Microsoft pod względem kapitalizacji rynkowej, stając s...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę