aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Agro-Duda nabyła udziały w dwóch spółkach rolnych

28 maja 2004

Zarząd Zakładów Mięsnych DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie został poinformowany przez podmiot Zależny - spółkę AGRO-DUDA Sp. z o.o., o nabyciu przez nią w dniu 25 maja 2004 r. udziałów w dwóch spółkach rolnych.

Podmiot zbywający udziały: Marand-Rybnik Sp. z o.o. z siedziba w Raciborzu. Podmiot nabywający udziały: AGRO-DUDA Sp. z o.o. z siedziba w Grąbkowie. Podmiot zbywający sprzedał na rzecz spółki zależnej AGRO-DUDA Sp. z o.o. 3.200 (słownie: trzy tysiące dwieście) sztuk udziałów podmiotu działającego pod firma: Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług "AGROPROF" Sp. z o.o. z siedziba w Przeczowie, każdy o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), co daje łącznie wartość nominalną 160.000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych),co stanowi 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki "AGROPROF" Sp. z o.o.

Drugą transakcją było nabycie przez spółkę AGRO-DUDA Sp. z o.o. od spółki "Marand-Rybnik" Sp. z o.o. 179 (słownie: stu siedemdziesięciu dziewięciu) sztuk udziałów podmiotu działającego pod firmą: Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowo-Handlowe "ROLPOL" Sp. z o.o., każdy o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych), co daje łączna wartość nominalną:89.500 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych), co stanowi 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki "ROLPOL" Sp. z o.o.

Przedmiotowe transakcje dokonane przez podmiot zależny AGRO-DUDA Sp.z o.o. pozwolił na objecie 100% udziałów w kapitale zakładowym obu spółek rolnych oraz możliwość wykonywania 100% głosów na ich Zgromadzeniu Wspólników.

Nabyte udziały zostały uznane za aktywa o znacznej wartości zgodnie z RRM z dnia 16.10.2001, rozdz.1 §2 ust.3. Nie ma powiązań miedzy podmiotem zbywającym - "Marand-Rybnik" Sp. z o.o. a spółka AGRO-DUDA Sp. z o.o.

Obie przedmiotowe inwestycje pokryte będą ze środków własnych spółki AGRO-DUDA Sp. z o.o. i płatne będą w ratach do roku 2007.

Zarząd ZM DUDA S.A. traktuje obie transakcje jako inwestycję długoterminową, gwarantującą sukcesywną rozbudowę zaplecza surowcowego dla Grupy Kapitałowej Emitenta.


POWIĄZANE

Do sądów w I kw. br. trafiło 21 tys. pozwów rozwodowych. Wzrost rdr. wynosi blis...

- Usprawnione prace legislacyjne: mniej konfliktów kompetencyjnych i lepsze mech...

Metan: Parlament przyjmuje nowe prawo mające na celu ograniczenie emisji z sekto...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę