Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Jak rozliczyć pomoc de minimis w rybołówstwie?

8 października 2008

ZASADY DOTYCZĄCE PRZESYŁANIA SPRAWOZDAŃ Z POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE, POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE ORAZ POMOCY DE MINIMIS W RYBOŁÓWSTWIE
od dnia 1 października 2008 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy (Dz. U. Nr 174, poz. 1081) sporządza się:
1) sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie,
2) sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie na duże projekty inwestycyjne,
3) sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie,
4) sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis w rybołówstwie,
5) informacje o nieudzielania pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie,
6) informacje o nieudzielania pomocy de minimis w rolnictwie,
7) informacje o nieudzielania pomocy de minimis w rybołówstwie.

Wyżej wymienione sprawozdania przekazuje się w następujących terminach:
  
1) sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie (pomocy innej niż pomocy de minimis, tj. pomocy notyfikowanej do Komisji Europejskiej, pomocy udzielanej w ramach wyłączeń grupowych) – za cały rok kalendarzowy w terminie 90 dni od dnia zakończenia tego roku kalendarzowego sporządzanych na formularzu określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
[Załącznik Nr 1 – xls. 27 KB]

2) sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie na duże projekty inwestycyjne – w terminie 7 dni od dnia udzielenia pomocy publicznej sporządzanych na formularzu określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
[Załącznik nr 2 – .xls 27 KB]

3) sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie – za każdy miesiąc roku kalendarzowego w terminie 20 dni od dnia zakończenia danego miesiąca sporządzanych na formularzu określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
[Załącznik nr 3 – .xls 27 KB]

4) sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis w rybołówstwie – za każdy miesiąc roku kalendarzowego w terminie 20 dni od dnia zakończenia danego miesiąca sporządzanych na formularzu określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
[Załącznik nr 4 – .xls 27 KB]

5a) W przypadku nieudzielania pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym, przesyła się Informację o nieudzielaniu pomocy w danym okresie sprawozdawczym na formularzu określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia
(za cały rok kalendarzowy w terminie 90 dni od dnia zakończenia tego roku kalendarzowego)
[Załącznik nr 5 – .xls 25 KB]

5b) W przypadku nieudzielania pomocy de minimis w rolnictwie w danym okresie sprawozdawczym, przesyła się Informację o nieudzielaniu pomocy w danym okresie sprawozdawczym na formularzu określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia
(za każdy miesiąc roku kalendarzowego w terminie 20 dni od dnia zakończenia danego miesiąca)
[
Załącznik nr 5 – .xls 25 KB]

5c) W przypadku nieudzielania pomocy de minimis w rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym, przesyła się Informację o nieudzielaniu pomocy w danym okresie sprawozdawczym na formularzu określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia
(za każdy miesiąc roku kalendarzowego w terminie 20 dni od dnia zakończenia danego miesiąca) 
[Załącznik nr 5 – .xls 25 KB]

W przypadku nieudzielania pomocy de minimis w rolnictwie oraz nieudzielania pomocy de minimis w rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym – informacje przedkłada się w dwóch (oddzielnych) plikach.

1. Wzory sprawozdań są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  
2. Pliki sprawozdań należy przesyłać wyłącznie w formacie programu Excel (*.xls).
Regionalne Izby Obrachunkowe (RIO) przekazują pliki skompresowane jako „zipy”, „rary” itp.
  
3. Proponuje się następujące nazwy dla przesyłanych plików:
   
- sprawozdania roczne: pprr_rrrr_wernr_PUP
- sprawozdania miesięczne - pomoc de minimis w rolnictwie:
pagri_rrrrmm_wernr_PUP
- sprawozdania miesięczne - pomoc de minimis w rybołówstwie:
pfish_rrrrmm_wernr_PUP
gdzie:
pprr – skrót od „pomoc publiczna rolnictwo rybołówstwo”
pagri – skrót od „pomoc de minimis w rolnictwie”
pfish – skrót od „pomoc de minimis w rybołówstwie”

rrrr – skrót od „roku”

rrrrmm – skrót od „roku, miesiąca”

wernr – skrót od „wersja numer” (wersja pierwsza: wer00, kolejne wersje: wer01, wer02 itd.)

PUP = skrót od „Podmiot Udzielający Pomocy”
Nazywanie plików:
UG = skrót dla:
1. Urzędów Miast na prawach powiatu,
2. Urzędów Gmin,
3. Urzędów Miasta i Gminy
np. UG_Zatory
SP = Starostwo Powiatowe, np. SP_Rumiankowo
MW = Marszałek Województwa, np. MW_Podkarpackie
WFOSIGW = Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, np. WFOSIGW_Rzeszow
W = Wojewoda, np. W_Pomorski

Przykład:
I. Nazwa pliku dla sprawozdania z pomocy publicznej w rolnictwie oraz rybołówstwie, przesyłanego za cały rok kalendarzowy w ciągu 90 dni od zakończenia 2008 roku przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, wersja pierwsza sprawozdania:
pprr_2008_wer00_MW_Podkarpackie

II. Nazwa pliku dla sprawozdania z pomocy de minimis w rolnictwie, przesyłanego raz na miesiąc za miesiąc poprzedni, np. sprawozdanie z pomocy de minimis w rolnictwie przesyłane przez Marszałka Woj. Podkarpackiego za miesiąc lipiec 2008 r., wersja druga sprawozdania:
pagri_200807_wer01_MW_Podkarpackie

III. Nazwa pliku dla sprawozdania z pomocy de minimis w rybołówstwie, przesyłanego raz na miesiąc za miesiąc poprzedni, np. sprawozdanie z pomocy de minimis w rybołówstwie przesyłane przez Marszałka Woj. Podkarpackiego za miesiąc lipiec 2008 r., wersja druga sprawozdania:
pfish_200807_wer01_MW_Podkarpackie

4. Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmioty udzielające pomocy publiczne w rolnictwie lub rybołówstwie przesyłają sprawozdania do MRiRW mając na uwadze, iż:
- Naczelnicy urzędów skarbowych i naczelnicy urzędów celnych oraz dyrektorzy izb skarbowych i dyrektorzy izb celnych przekazują sprawozdania za pośrednictwem ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 
- Jednostki samorządu terytorialnego przekazują sprawozdania za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych, 
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazują sprawozdania za pośrednictwem ministra właściwego do spraw środowiska, 
- Wojewódzkie Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazują sprawozdania za pośrednictwem marszałków województw, 
- Wojewodowie przekazują sprawozdania bezpośrednio do MRiRW,
   - Regionalne instytucje finansujące przekazują sprawozdania za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 
- Ochotnicze Hufce Pracy przekazują sprawozdania za pośrednictwem ministra właściwego do spraw pracy, 
- Podmioty niewymienione przekazują sprawozdania bezpośrednio do MRiRW.


5. Adresy na jakie należy przekazywać sprawozdania/informacje dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie (nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego!):

pagri.udzielona@minrol.gov.pl - sprawozdania z pomocy de minimis w rolnictwie,
pagri.nieudzielona@minrol.gov.pl - informacje o nieudzielaniu pomocy de minimis w rolnictwie.

6. Adresy na jakie należy przekazywać sprawozdania/informacje dotyczące pomocy de minimis w rybołówstwie (nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego!):

pfish.udzielona@minrol.gov.pl - sprawozdania z pomocy de minimis w rybołówstwie,
pfish.nieudzielona@minrol.gov.pl - informacje o nieudzielaniu pomocy de minimis w rybołówstwie.

7. Adres, na jaki należy przekazywać sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie oraz rybołówstwie lub roczną informację o nieudzielaniu pomocy publicznej w rolnictwie oraz rybołówstwie (nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego!):

pomocpubliczna.roczne2008@minrol.gov.pl - sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej w 2008 r. (zgodnie z zał. nr 1 do rozp.) lub informacje o nieudzielaniu pomocy publicznej w 2008 r. (zgodnie z zał. nr 4 do rozp.).

8. Lista numerów programów pomocowych, o których mowa w kolumnie 4 w załączniku nr 1 do rozporządzenia, stanowi oddzielny plik.
[Lista numerów programów pomocowych - .xls 37 KB]

9. Skrzynki mailowe (
pomocpubliczna.udzielona@minrol.gov.pl oraz pomocpubliczna.nieudzielona@minrol.gov.pl), na które dotychczas przesyłane były sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis lub informacje o nieudzielaniu pomocy zostały zablokowane w dniu 30 września 2008 r.

10. Informacje o pomocy de minimis udzielanej podmiotom prowadzącym działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych oraz ich wprowadzania do obrotu, w ramach rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 o pomocy de minimis, należy uwzględniać tylko w sprawozdaniach przekazywanych do UOKIK.POWIĄZANE

Na wznowionej sesji 30 sierpnia Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europ...

Komisja przyjęła dziś wniosek dotyczący uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim ...

Pytania i odpowiedzi dotyczące wniosku Komisji dotyczącego uprawnień do połowów ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę