A_john_dere _023
a_bio-expo_ptak_750

Kasa dla rolnika bez ziemi

16 lipca 2004

Rolnik ubiegający się o unijną rentę strukturalną otrzyma ją tylko wówczas, jeśli w ciągu 6 miesięcy przekaże gospodarstwo rolne, zostawiając sobie zaledwie 0,5 ha gruntu wraz z domem.

Od 1 sierpnia br. o rentę strukturalną ze środków unijnych mogą się ubiegać rolnicy mający ukończone 55 lat, którzy nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty z ZUS, KRUS lub zaopatrzenia emerytalnego. Osoba pragnąca otrzymać takie świadczenie musi przez co najmniej 10 lat prowadzić gospodarstwo rolne i opłacać składki w KRUS.

Wysokość świadczenia będzie zależeć m.in. od wielkości przekazanego gospodarstwa. Renta zostanie zwiększona o 50 proc. kwoty najniższej emerytury w przypadku przeniesienia własności gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 3 ha użytków rolnych. Dodatkowo rolnik otrzyma po 3 proc. za każdy pełny hektar (lecz nie więcej niż 20 ha), jeżeli przejmujący grunty rolnik ma mniej niż 40 lat.

Warunek przekazania uważa się za spełniony, jeżeli w ciągu 6 miesięcy od daty złożenia wniosku:

• wszystkie użytki rolne wchodzące w skład tego gospodarstwa, będące zarówno przedmiotem odrębnej własności rolnika, jak i jego małżonka, zostały przekazane Agencji Nieruchomości Rolnych,
• nastąpiło przeniesienie własności gospodarstwa rolnego w całości na rzecz następcy,
• grunty zostały przekazane na powiększenie jednego lub kilku gospodarstw rolnych przez odpłatne lub nieodpłatne przeniesienie własności użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
• wszystkie grunty należące do osoby ubiegającej się o świadczenie zostały wydzierżawione na okres co najmniej 10 lat.

Rolnik nie ma prawa przekazać gospodarstwa zstępnemu lub swojemu pasierbowi. Przekazanie musi nastąpić w formie pisemnej umowy zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków lub aktu notarialnego. Nie otrzyma renty strukturalnej, jeśli zdecyduje się na oddanie swojego gospodarstwa osobie pozostającej z przekazującym gospodarstwo rolne we wspólnym gospodarstwie domowym lub swojemu małżonkowi.

Osoba ubiegająca się o świadczenie w ciągu 6 miesięcy musi także zawiesić prowadzenie działalności rolniczej. Nie wolno jej także prowadzić działu specjalnego. Po przekazaniu gruntów na rzecz innych rolników nie może ona też posiadać więcej niż 0,5 ha użytków rolnych, na których może produkować żywność wyłącznie na swoje potrzeby.


POWIĄZANE

Sygnatariusze Porozumienia Rolniczego Zrzeszeń i Organizacji Drobiarskich wyraża...

W Ministerstwie Rolnictwa wczoraj dyskutowali  z ministrem rolnictwa i rozwoju w...

Według danych Komisji UE w roku 2022/23 MY Ukraina jest jednym z kluczowych dost...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę