aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Kredyty na inwestycje w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę

19 czerwca 2002

Cele podlegające kredytowaniu

  • Przedmiotem kredytowania mogą być inwestycje z zakresu zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę, zlokalizowane na wsi i w miastach do 10 tys. mieszkańców, związane z:

budową lub modernizacją sieci wodociągowej wiejskiej - tylko w przypadku istnienia funkcjonującej stacji wodociągowej,

budową lub modernizacją stacji wodociagowych - tylko w przypadku istnienia sieci wodociągowej, gdy budowa/modernizacja stacji warunkuje przywrócenie stanu pierwotnego lub podłączenie kolejnych odbiorców wody,

inwestycje wymienione powyżej, realizowane łącznie, tzn. obejmujące łącznie ujęcie wody i stację wodociągową.

  • Kredytowaniu nie podlegają nakłady inwestycyjne związane z:

projektowaniem i wykonaniem odwiertów próbnych i eksploatacyjnych, kosztami badania wody, określaniem zasobów wodnych, wykonywaniem lub aktualizowaniem dokumentacji geologicznej, itp.

wykonaniem wewnętrznej instalacji wodnej w obrębie budynku mieszkalnego, obiektów gospodarstwa wiejskiego lub zakładu przemysłowego,

budową i modernizacją wodociągów lokalnych, tzn. zasilających w wodę jedną jednostkę osadniczą lub jeden zakład produkcyjny,

budową wodociągów w gminach miejskich i miastach powyżej 10 tys. mieszkańców w przypadku gmin miejsko - wiejskich.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt

Do ubiegania się o kredyt uprawnione są wyłącznie zarządy gmin wiejskich i wiejsko- miejskich, będące inwestorami inwestycji z zakresu zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę.

Warunki i zasady udzielania kredytów

Kredyty mogą być udzielane do wysokości 50% wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego, jednakże maksymalna jednostkowa kwota kredytu nie może przekroczyć 300 tys. zł. Kredyt może być przyznany tylko w przypadku, gdy inwestor posiada - z uwzględnieniem ewentualnego kredytu Fundacji - pełne, udokumentowane pokrycie finansowe zadania inwestycyjnego.

Kredyty udzielane są na maksymalny okres do 3 lat, włączając w to okres karencji w spłacie kwoty kredytu nie dłuższy niż 6 miesięcy. Oprocentowanie kredytów wynosi 0,84 (od 15.03.2001 - 0,80) stopy redyskonta weksli NBP w danym okresie czasu.

Tryb udzielania kredytów

Podstawę udzielenia kredytu stanowi pisemny wniosek kredytowy, złożony w Funduszu, który sprawdza m.in. kompletność wniosku, stan przygotowania inwestycji do realizacji, udokumentowanie pokrycia finansowego inwestycji z uwzględnieniem wnioskowanego kredytu, transzowanie kredytu, itp. Do każdego wniosku kredytowego wnioskodawca dołącza stosowne dokumenty określone w regulaminie i wniosku kredytowym. O konieczności złożenia tych dokumentów wnioskodawca będzie informowany przez Fundusz w chwili zgłoszenia chęci korzystania z kredytu oraz w trakcie rozpatrywania wniosku kredytowego przez Fundusz lub bank. Ostateczną decyzję o przyznaniu kredytu podejmuje bank kredytujący po uprzednim, pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o kredyt przez Fundusz. Pozytywna ocena merytoryczna wniosku, jak i propozycja udzielenia kredytu dokonana przez Fundusz, nie stanowią dla banku wiążącej decyzji kredytowej. Bank m.in. z uwagi na negatywną ocenę zdolności kredytowej inwestora i związanego z tym stopnia ryzyka kredytowego, stanu przygotowania inwestycji, udziału środków własnych, itp. może odmówić udzielenia kredytu i zawarcia umowy kredytowej, ponieważ bank ponosi całe ryzyko kredytowe wobec Funduszu. Regulamin kredytowania i wzory wniosków kredytowych są dostępne w Funduszu i w banku kredytującym.

Bankiem obsługującym tę linie kredytową jest Bank Ochrony Środowiska S.A. i wszystkie jego oddziały terenowe.

Źródło: www.efrwp.com.pl


POWIĄZANE

- Usprawnione prace legislacyjne: mniej konfliktów kompetencyjnych i lepsze mech...

Metan: Parlament przyjmuje nowe prawo mające na celu ograniczenie emisji z sekto...

Eurodeputowani opowoedzieli się wczoraj na sesji plenarnej Parlamentu Europejski...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę