Adama_artemisgoltix_15.02-30.03
Adama_poleposition_15.03_30.04

Które umowy zlecenia i umowy o dzieło bez VAT?

28 kwietnia 2004

Od 1 maja br. zmienią się przepisy dotyczące opodatkowania prac wykonywanych osobiście na podstawie umów zlecenia czy umów o dzieło. Czy już obecnie można stwierdzić, które z tych umów będą podlegały VAT, a które nie?

Najistotniejsze znaczenie dla analizy tego problemu mają przepisy zawarte w art. 15 ust. 3 pkt 2 oraz 3 nowej ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535). Zgodnie z tymi przepisami spod zakresu przedmiotowego wykonywanej samodzielnie działalności gospodarczej „wyjęto” – z założenia – czynności:

• wykonywane przez osobę fizyczną na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;

• z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od 1 maja 2004 r. nie będą więc objęte m.in. umowy zlecenia oraz o dzieło, o ile zawarte zostały przez osobę fizyczną z pracodawcą, z którym ta osoba fizyczna pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Chodzi tu więc o umowy dodatkowe, występujące zawsze obok istniejącego już stosunku pracy w rozumieniu art. 22 par. 1
oraz par. 12 kodeksu pracy.

Jednocześnie jednak spod zakresu opodatkowania wyjęte zostały także pozostałe umowy cywilnoprawne, w tym umowy zlecenia czy umowy o dzieło (a więc zawierane także z podmiotami innymi niż własny pracodawca lub niepolegające na świadczeniu na rzecz własnego pracodawcy). W tym zakresie sformułowano jednak warunek, aby mieściły się one w katalogu art. 13 pkt 2-8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kolejny warunek wyjęcia spod zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest taki, aby w wyniku wykonania tych czynności (umów) osoby fizyczne związane były ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie tych czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności.

Kwestie związane z opodatkowaniem nowym VAT umów zlecenia i umów o dzieło wyjaśnił Mariusz Unisk, doradca podatkowy z Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.


POWIĄZANE

W wyniku pożaru możemy stracić cały dobytek życia. Takie zdarzenie może mieć wie...

Zamknięcie gospodarki wiosną 2020 roku przełożyło się na pierwszy od 30 lat spad...

1. kwietnia startuje Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań przeprowadzany...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę