Advertisement

Lokaty hybrydowe BRE Banku

8 marca 2005

BRE Bank ponownie proponuje klientom korporacyjnym oraz posiadającym rachunki Private Banking lokaty hybrydowe - połączenie depozytu bankowego, inwestycji na rynku kapitałowym oraz operacji na rynku walutowym.

Bank przyjmuje wpłaty subskrypcyjne na dwie sześciomiesięczne lokaty hybrydowe w EUR oraz w PLN, których ostateczne oprocentowanie zależeć będzie od ukształtowania się kursu EUR w stosunku do PLN na trzy dni przed datą zakończenia lokaty.

Lokata hybrydowa EUR TOWER 3 kierowana jest do tych klientów banku, którzy posiadają na rachunkach euro i przewidują stabilizację kursu tej waluty względem polskiej złotówki. Minimalna kwota lokaty EUR TOWER 3 to 20 tys. EUR dla klientów Private Banking, oraz 50 tys. EUR dla firm i korporacji.

Lokata hybrydowa PLN TOWER 4 jest zaś propozycją dla tych klientów, którzy posiadają na swych rachunkach złotówki i chcą zarobić na osłabieniu się EUR w stosunku do PLN. Minimalna kwota lokaty PLN TOWER 4 to 20 tys. zł. dla klientów Private Banking, oraz 100 tys. zł dla firm i korporacji.

Lokata hybrydowa BRE Banku jest produktem, zapewniającym bezpieczeństwo dokonywanej inwestycji, w połączeniu z szansą na osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków, charakterystycznych dla inwestycji na rynku kapitałowym, czy walutowym. W przypadku niekorzystnych zmian wartości aktywu bazowego bank gwarantuje wypłatę zainwestowanego kapitału oraz odsetek gwarantowanych (jeżeli takie zostały określone dla danej lokaty). W przypadku korzystnych zmian wartości aktywu bazowego, BRE Bank wypłaca odsetki gwarantowane za okres lokaty oraz odsetki dodatkowe, których sposób naliczania określony zostaje w umowie danej lokaty i prezentowany w warunkach subskrypcji.


POWIĄZANE

30 lipca 2019 r. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Rolnictwai Rozwo...

Z ustaleń funkcjonariuszy Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu i ...

Projekt nowelizacji prawa górniczego posłów Prawa i Sprawiedliwości może pozbawi...


Komentarze

Bądź na bieżąco
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę