Mikrokredyty na pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach wiejskich

19 czerwca 2002

Od stycznia 2000 r. Fundusz rozpoczął wdrażanie nowej, specyficznej linii kredytowej, adresowanej głównie do młodzieży i mniej zasobnych mieszkańców terenów wiejskich, w zakresie udzielania preferencyjnych mikrokredytów na pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach wiejskich.

Linia ta ma charakter pilotażowy i obsługiwana jest - na podstawie umów o współpracy z Funduszem - przez wybrane banki spółdzielcze w następujących województwach (woj. dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie), na terenie ograniczonym zakresem działania tych banków spółdzielczych, w celu zebrania informacji i doświadczeń uzasadniających i umożliwiających stopniowe rozszerzanie jej zasięgu, zwłaszcza na obszary podwyższonego wskaźnika bezrobocia.

Cele podlegające kredytowaniu

Mikrokredyty mogą być udzielane na sfinansowanie wszelkich nakładów związanych z uruchomieniem nowych lub rozwojem istniejących pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych w dziedzinie produkcji, handlu lub usług, które są realizowane na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców, z wyłączeniem produkcji rolnej oraz wszelkiej działalności związanej z produkcją, handlem oraz wyszynkiem napojów alkoholowych.

Mikrokredyty mogą być udzielane tylko na działalność gospodarczą już prowadzoną lub przewidzianą do rozpoczęcia, w trybie art. 8 i 9 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt

O mikrokredyty mogą ubiegać się:

 • rolnicy i członkowie ich rodzin, bezrobotni oraz inne osoby fizyczne a także spółki cywilne rozpoczynające lub prowadzące działalność gospodarczą na obszarze gmin objętych programem mikrokredytów ze środków Funduszu, spełniające warunki regulaminu kredytowania.
 • osoby fizyczne i spółki prawa cywilnego spoza obszaru objętego programem mikrokredytów, jeśli ich działalność gospodarcza jest zarejestrowana i prowadzona na terenie gmin objętych programem mikrokredytów ze środków Funduszu.

Warunki i zasady kredytowania

 • Mikrokredyty mogą być udzielane w wysokości:

- w plafonie A - do 10.000 zł,
- w plafonie B - do 15.000 zł,
- w plafonie C - do 20.000 zł.

 • Mikrokredyty mogą być udzielane na okres:

- w plafonie A - do 12 miesięcy,
- w plafonie B - do 18 miesięcy,
- w plafonie C - do 24 miesięcy,

wliczając w to okres karencji w spłacie kwoty mikrokredytu nie przekraczający 3 miesięcy.

 • Oprocentowanie mikrokredytów płacone przez kredytobiorcę jest zmienne i wynosi w stosunku rocznym:

- w plafonie A - 0,50 stopy redyskonta weksli NBP,
- w plafonie B - 0,60 stopy redyskonta weksli NBP,
- w plafonie C - 0,70 stopy redyskonta weksli NBP.

Tryb udzielania kredytów

Podstawę udzielenia mikrokredytu stanowi pisemny wniosek o mikrokredyt złożony w banku kredytującym wraz z informacjami i dokumentami uzupełniającymi, potwierdzającymi możliwość spłaty mikrokredytu, niezbędnymi do podjęcia decyzji o udzieleniu mikrokredytu, według specyfikacji określonej w druku wniosku. Druki wniosków kredytowych oraz regulaminy mikrokredytowania dostępne są w bankach kredytujących. Regulamin mikrokredytowania można uzyskać również w siedzibie Funduszu. Wnioski o mikrokredyty opracowywane są oddzielnie dla każdego plafonu mikrokredytów. Bank kredytujący po otrzymaniu wniosku o mikrokredyt wykonuje wszystkie niezbędne czynności związane z podjęciem decyzji kredytowej, tj. m.in. dokonuje sprawdzenia wniosku w zakresie jego kompletności, poprawności itp., zbiera ewent. dodatkowe informacje i dokumenty konieczne do oceny wniosku, dokonuje analizy i oceny planu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem aspektów marketingowych przedsięwzięcia, zwłaszcza w zakresie podaży surowców i materiałów oraz popytu na zbyt danych produktów lub usług; a także oceny proponowanego zabezpieczenia spłaty mikrokredytu, w tym także wypłacalności poręczycieli.

 

Wykaz banków kredytujących (wg stanu na 12.12.2000r)

Mikrokredyty na finansowanie pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich udzielane są przez następujące banki spółdzielcze oraz ich lokalne oddziały:

 •  woj. dolnośląskie

Bank Spółdzielczy w Lubinie, tel. 076 8441637
Bank Spółdzielczy w Oławie, tel. 071 3132141

 • woj. kujawsko-pomorskie

Bank Spółdzielczy w Brodnicy, tel. 056 4930011

 • woj. lubelskie

Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim, tel. 083 3520959
Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie, tel. 082 5762765

 • woj. lubuskie

Bank Spółdzielczy w Rzepinie, tel. 095 7596346
Bank Spółdzielczy we Wschowie, tel. 065 5405165

 • woj. łódzkie

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, tel. 043 8714023

 • woj. mazowieckie

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, tel. 029 7452263
Bank Spółdzielczy w Przysusze, tel. 048 6752371

 • woj. opolskie

Bank Spółdzielczy w Namysłowie, tel. 077 4104351

 • woj. podkarpackie

Bank Spółdzielczy w Sanoku, tel. 013 4630060

 • woj. podlaskie

Bank Spółdzielczy w Suwałkach, tel. 087 5666810
Bank Spółdzielczy w Brańsku, tel. 085 7375306

 • woj. pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sztumie, tel. 055 2772137

 • woj. warmińsko-mazurskie

Bank Spółdzielczy w Szczytnie, tel. 089 6242309

 • woj. wielkopolskie

Oddział Gospodarczego Banku Wielkopolski w Lesznie, tel. 065 5267760

 • woj. zachodniopomorskie

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku, tel. 095 7462515
Bank Spółdzielczy w Gryficach, tel. 091 3842546
Bank Spółdzielczy w Białogardzie, tel. 094 3122173


Źródło: www.efrwp.com.pl


POWIĄZANE

W dniu 9 czerwca 2022 r., Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizucjąc wniose...

W czwartek w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się organizowana przez Funda...

Inflacja w maju przyspieszyła do tempa najszybszego od przeszło 24 lat. Dwie głó...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę