Adama_poleposition_15.03_30.04

Mikrokredyty na pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach wiejskich

19 czerwca 2002

Od stycznia 2000 r. Fundusz rozpoczął wdrażanie nowej, specyficznej linii kredytowej, adresowanej głównie do młodzieży i mniej zasobnych mieszkańców terenów wiejskich, w zakresie udzielania preferencyjnych mikrokredytów na pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach wiejskich.

Linia ta ma charakter pilotażowy i obsługiwana jest - na podstawie umów o współpracy z Funduszem - przez wybrane banki spółdzielcze w następujących województwach (woj. dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie), na terenie ograniczonym zakresem działania tych banków spółdzielczych, w celu zebrania informacji i doświadczeń uzasadniających i umożliwiających stopniowe rozszerzanie jej zasięgu, zwłaszcza na obszary podwyższonego wskaźnika bezrobocia.

Cele podlegające kredytowaniu

Mikrokredyty mogą być udzielane na sfinansowanie wszelkich nakładów związanych z uruchomieniem nowych lub rozwojem istniejących pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych w dziedzinie produkcji, handlu lub usług, które są realizowane na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców, z wyłączeniem produkcji rolnej oraz wszelkiej działalności związanej z produkcją, handlem oraz wyszynkiem napojów alkoholowych.

Mikrokredyty mogą być udzielane tylko na działalność gospodarczą już prowadzoną lub przewidzianą do rozpoczęcia, w trybie art. 8 i 9 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt

O mikrokredyty mogą ubiegać się:

 • rolnicy i członkowie ich rodzin, bezrobotni oraz inne osoby fizyczne a także spółki cywilne rozpoczynające lub prowadzące działalność gospodarczą na obszarze gmin objętych programem mikrokredytów ze środków Funduszu, spełniające warunki regulaminu kredytowania.
 • osoby fizyczne i spółki prawa cywilnego spoza obszaru objętego programem mikrokredytów, jeśli ich działalność gospodarcza jest zarejestrowana i prowadzona na terenie gmin objętych programem mikrokredytów ze środków Funduszu.

Warunki i zasady kredytowania

 • Mikrokredyty mogą być udzielane w wysokości:

- w plafonie A - do 10.000 zł,
- w plafonie B - do 15.000 zł,
- w plafonie C - do 20.000 zł.

 • Mikrokredyty mogą być udzielane na okres:

- w plafonie A - do 12 miesięcy,
- w plafonie B - do 18 miesięcy,
- w plafonie C - do 24 miesięcy,

wliczając w to okres karencji w spłacie kwoty mikrokredytu nie przekraczający 3 miesięcy.

 • Oprocentowanie mikrokredytów płacone przez kredytobiorcę jest zmienne i wynosi w stosunku rocznym:

- w plafonie A - 0,50 stopy redyskonta weksli NBP,
- w plafonie B - 0,60 stopy redyskonta weksli NBP,
- w plafonie C - 0,70 stopy redyskonta weksli NBP.

Tryb udzielania kredytów

Podstawę udzielenia mikrokredytu stanowi pisemny wniosek o mikrokredyt złożony w banku kredytującym wraz z informacjami i dokumentami uzupełniającymi, potwierdzającymi możliwość spłaty mikrokredytu, niezbędnymi do podjęcia decyzji o udzieleniu mikrokredytu, według specyfikacji określonej w druku wniosku. Druki wniosków kredytowych oraz regulaminy mikrokredytowania dostępne są w bankach kredytujących. Regulamin mikrokredytowania można uzyskać również w siedzibie Funduszu. Wnioski o mikrokredyty opracowywane są oddzielnie dla każdego plafonu mikrokredytów. Bank kredytujący po otrzymaniu wniosku o mikrokredyt wykonuje wszystkie niezbędne czynności związane z podjęciem decyzji kredytowej, tj. m.in. dokonuje sprawdzenia wniosku w zakresie jego kompletności, poprawności itp., zbiera ewent. dodatkowe informacje i dokumenty konieczne do oceny wniosku, dokonuje analizy i oceny planu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem aspektów marketingowych przedsięwzięcia, zwłaszcza w zakresie podaży surowców i materiałów oraz popytu na zbyt danych produktów lub usług; a także oceny proponowanego zabezpieczenia spłaty mikrokredytu, w tym także wypłacalności poręczycieli.

 

Wykaz banków kredytujących (wg stanu na 12.12.2000r)

Mikrokredyty na finansowanie pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich udzielane są przez następujące banki spółdzielcze oraz ich lokalne oddziały:

 •  woj. dolnośląskie

Bank Spółdzielczy w Lubinie, tel. 076 8441637
Bank Spółdzielczy w Oławie, tel. 071 3132141

 • woj. kujawsko-pomorskie

Bank Spółdzielczy w Brodnicy, tel. 056 4930011

 • woj. lubelskie

Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim, tel. 083 3520959
Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie, tel. 082 5762765

 • woj. lubuskie

Bank Spółdzielczy w Rzepinie, tel. 095 7596346
Bank Spółdzielczy we Wschowie, tel. 065 5405165

 • woj. łódzkie

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, tel. 043 8714023

 • woj. mazowieckie

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, tel. 029 7452263
Bank Spółdzielczy w Przysusze, tel. 048 6752371

 • woj. opolskie

Bank Spółdzielczy w Namysłowie, tel. 077 4104351

 • woj. podkarpackie

Bank Spółdzielczy w Sanoku, tel. 013 4630060

 • woj. podlaskie

Bank Spółdzielczy w Suwałkach, tel. 087 5666810
Bank Spółdzielczy w Brańsku, tel. 085 7375306

 • woj. pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sztumie, tel. 055 2772137

 • woj. warmińsko-mazurskie

Bank Spółdzielczy w Szczytnie, tel. 089 6242309

 • woj. wielkopolskie

Oddział Gospodarczego Banku Wielkopolski w Lesznie, tel. 065 5267760

 • woj. zachodniopomorskie

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku, tel. 095 7462515
Bank Spółdzielczy w Gryficach, tel. 091 3842546
Bank Spółdzielczy w Białogardzie, tel. 094 3122173


Źródło: www.efrwp.com.pl


POWIĄZANE

W ubiegłym roku światowe zapotrzebowanie na węgiel spadło o 5 proc. r/r, najmocn...

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XX edycję Programu Stypendiów Po...

Podczas VII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji ponownie zgłosz...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę